PL | EN
Instytut Informatyki Instytut Informatyki Politechniki Wrocławskiej

- Zaproszenie na FFI

- Historia FFI

- Uczestnicy X FFI

- Konkurs ZPILogoTyp_FFI

        FORUM FIRM INFORMATYCZNYCH

Celem Forum jest umożliwienie wrocławskim firmom informatycznym wymianę doświadczeń, zaprezentowanie swojego dorobku, porównanie metod i narzędzi projektowania systemów informatycznych, a także podjęcie w perspektywie wspólnych zadań projektowych. Dla pracowników naukowych i dydaktycznych Instytutu Informatyki uczestnictwo w Forum pozwala na prezentację prowadzonej działalności dydaktycznej i konfrontację programów nauczania z potrzebami firm informatycznych. Ponadto Forum stworzy również firmom informatycznym możliwości kontaktu z najlepszymi studentami i absolwentami naszego Instytutu.

 

XI seminarium w ramach Forum Firm Informatycznych (XI FFI) odbyło się w Politechnice Wrocławskiej

w środę 2 lipca 2014 r.

w budynku B4 w sali 4.48 w godz. 9.30 – 13.00)
(w nowym budynku Wydziału Informatyki i Zarządzania
przy ulicy Łukasiewicza 5).

 

ZAPROSZENIE (pdf)