PL | EN
Instytut Informatyki Instytut Informatyki Politechniki Wrocławskiej

Relacja z uroczystości 40-lecia Wydziału Informatyki i Zarządzania
organizowanych pod honorowym patronatem JM Rektora Politechniki Wrocławskiej
prof. dr hab. inż. Tadeusza Więckowskiego
20 marca 2009 roku1. NADANIE IMIENIA PROF. BRONISŁAWA PILAWSKIEGO SALI RADY WYDZIAŁU

Decyzja o uhonorowaniu jednego z założycieli wydziału została jednogłośnie przyjęta przez członków Rady Wydziału Informatyki i Zarządzania w grudniu 2008 roku. Później pozytywnie wypowiedzieli się w tej sprawie także senatorowie Politechniki Wrocławskiej.

Życiorys profesora Pilawskiego był dla wszystkich wystarczającą rekomendacją do przyznania mu wyróżnienia. Podkreślał to uczestniczący w uroczystości rektor. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski wspólnie z prof. Zbigniewem Malarą – doktorantem Bronisława Pilawskiego, odsłonili upamiętniający pierwszego dziekana wydziału napis.
Prof. Malara tak wspominał swojego nauczyciela.

W uroczystościach nie mógł wziąć udziału syn profesora Pilawskiego, dziekan prof. Jerzy Świątek odczytał więc przesłany na jego ręce list z podziękowaniami.

Dziekan zapowiedział też ufundowanie przez wydział stypendium imienia prof. Pilawskiego.
Wspaniałego nauczyciela, naukowca i przede wszystkim człowieka wspominano w trakcie uroczystości jeszcze wielokrotnie.