PL | EN
Instytut Informatyki Instytut Informatyki Politechniki Wrocławskiej

3. SESJA NAUKOWA „40 LAT MINĘŁO”

Sesja została podzielona na dwie części. W pierwszej zaproszeni goście omawiali historię naszego wydziału, druga poświęcona była zajmującym nas dziedzinom wiedzy.

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Prelegenci:

 


Janusz Rogowiec

Adam Siwerski

Jacek Szkutnicki

Wspomnienia pierwszych absolwentów do zobaczenia i poczytania

 

 

 

 
Prof. Jan Waszkiewicz

Wydz. IZ PWr., pierwszy marszałek Dolnego Śląska

Współpraca Wydziału Informatyki i Zarządzania z władzami samorządowymi województwa dolnośląskiego – dokonania i perspektywy. 

Prof. Maciej Sysło

Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Przeszłość i przyszłość informatyki.

 

 

 

 

 

Prof. Ryszard Tadeusiewicz

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie


Informatyczne systemy kognitywne wspomagające procesy zarządzania.


Prof. Tomasz Wielicki

Craig School of Business, California State University, Fresno, USA,
absolwent II rocznika Wydz. IZ


Gospodarka wieku informacji – nowe paradygmaty rozwoju gospodarczego.