PL | EN
Instytut Informatyki Instytut Informatyki Politechniki Wrocławskiej

logo konferencji MISSI

Konferencji organizowane, bądź współorganizowane przez II
 
   
  2013
ISAT'13 34th International Conference on Information Systems Architecture and Technology
ICSS XVIII International Conference on Systems Science
ICCCI'13 5th International Conference on Computational Collective Intelligence - TecIhnologies and Applications
ACIIDS'13 5th Asian Conference on Intelligent Database and Information Systems
 
   
  2012
MISSI'12 8th International Conference on Multimedia and Network Information Systems
FedCISIS Federated Conference on Computer Science and Information Systems
ICCCI'12 4th International Conference on Computational Collective Intelligence - TecIhnologies and Applications
ACIIDS'12 4th Asian Conference on Intelligent Database and Information Systems
 
   
  2011
SCR'11 XVIII Konferencja Systemy Czasu Rzeczywistego
ICCCI'11 3rd International Conference on Computational Collective Intelligence
ISAT'11 32th International Scientific School Information Systems Architecture and Technology
ACIIDS'11 3rd Asian Conference on Intelligent Database and Information Systems
STRATEGIE Strategie w podejmowaniu decyzji w sytuacjach konfliktu i współpracy
 
   
  2010
SCR'10 XVII Konferencja Systemy Czasu Rzeczywistego
MISSI'10 7th International Conference on Multimedia and Network Information Systems
ISAT'10
31th International Scientific School Information Systems Architecture and Technology
ICCCI'10 2nd International Conference on Computational Collective Intelligence
KES AMSTA 4th International KES Symposium on Agents and Multi-agent Systems – Technologies and Applications
ACIIDS'10 2nd Asian Conference on Intelligent Database and Information Systems
ICSS XVII International Conference on Systems Science
 
   
  2009
SCR'09 XVI Konferencja Systemy Czasu Rzeczywistego
KKIO'09 XI Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania
ISAT'09 30th International Scientific School on Information Systems Architecture and Technology
ICCCI'09 1st International Conference on Computational Collective Intelligence
IWiSE'09 VII Krajowa Konferencja Naukowa Inżynieria Wiedzy i Systemy Ekspertowe
ACIIDS'09 1st Asian Conference on Intelligent Database and Information Systems
   
  2008
SCR'08 XV Konferencja Systemy Czasu Rzeczywistego
KKIO'08
MiSSi'08 6th International Conference on Multimedia and Network Information Systems
ISAT'08 29th International Scientific School Information Systems Architecture and Technology
CiSWSN'08 2nd Workshopon Collective Intelligence in Semantic Web and Social Networks
   
  2007
RAAWS2007 International Workshop on Recommender Agents and Adaptive Web-based Systems
SCR2007 XIV Konferencja Systemy Czasu Rzeczywistego' 2007
MTSD2007 Metody i Narzędzia Wytwarzania Oprogramowania
   
  2006
MiSSi'06 5th International Conference on Multimedia and Network Information Systems
SET 2006 IFIP Working Conference on Software Engineering Techniques
SCR2006 XIII Konferencja Systemy Czasu Rzeczywistego 2006
   
  2005
RAAWS2005 XII Konferencja Systemy Czasu Rzeczywistego '2005
   
  2004
MiSSi’04 IV Krajowa Konferencja pt.: Multimedialne i Sieciowe Systemy Informacyjne
SCR2004 XI Konferencja Systemy Czasu Rzeczywistego '2004
   
  2003
KKIO2003 V Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania KKIO '03
SCR2003 XI Konferencja Systemy Czasu Rzeczywistego '2003
   
  2002
MiSSi’02 III Krajowa Konferencja pt.: Multimedialne i Sieciowe Systemy Informacyjne
SCR2002 IX Konferencja Systemy Czasu Rzeczywistego '2002
   
  2001
SCR2001 VIII Konferencja Systemy Czasu Rzeczywistego '2001
   
  2000
MiSSi’00 II Krajowa Konferencja pt.: Multimedialne i Sieciowe Systemy Informacyjne
SCR2000 VII Konferencja Systemy Czasu Rzeczywistego '2000
   
  1988
MiSSi’98 I Krajowa Konferencja pt.: Multimedialne i Sieciowe Systemy Informacyjne
SCR1998 VI Konferencja Systemy Czasu Rzeczywistego '1998