PL | EN
Instytut Informatyki Instytut Informatyki Politechniki Wrocławskiej

PROJEKTY BADAWCZE REALIZOWANE W INSTYTUCIE INFORMATYKI

lp.Nazwa projektu
1. Obliczania dużej skali na architekturach heterogonocznych i hierarchicznych.COSST ISC0805
2. Adaptacyjny system wspomagający rozwiązywanie problemów w oparciu o analizę treści dostępnych źródeł elektronicznych
3. Badania stosowane nad bezpieczeństwem pacjentow w Europie. Nr umowy FP7-ICT-247787 akronim: TRANSFoRm
4. Eksploracja danych w złożonych, społecznych systemach sieciowych N N516 510839
5. ENGINE: European research centre of Network intelliGence for INnovation Enhancement
6. Inteligentny system szeregowania zadań produkcyjnych w warunkach niepewności przedziałowej
7. Inżynieria Internetu Przyszłości
8. Metoda oceny wpływu jakosci tłumaczenia zapytań na efektywność wyszukiwania informacji wielojęzycznej N N516 439438
9. Metoda wyznaczania depersonalizowanego scenariusza uczenia w systemach E-learing (PROMOTORSKI).
10. Metody i algorytmy podejmowania decyzji w systemach webowych z jakością usług.
11. Metody integracji wiedzy w wybranych zadaniach kolektywnej inteligencji N N519 407437
12. Metody komputerowe w zadaniach przetwarzania wiedzy w systemach autonomicznych. N N519 444939
13. Metody odwzorowywania ontologii uwzględniające semantykę i wartościowanie atrybutów.
14. Nowe technologie informacyjne dla elektronicznej gospodarki społeczeństwa informacyjnego oparte na paradygmacie SOA
15. Polska część infrastruktury naukowej CLARIN ERIC: Wspólne zasoby językowe i infrastruktura technologiczna.
16. Półautomatyczna konstrukcja zasobów leksykalnych przez rozpoznanie ralacji semantycznych na podstawie danych morfosyntaktycznych i semantycznych w korpusach tekstu. N N516 068637
17. Predykcja struktur sekwencyjnych z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego. N N516 483640
18. Wielomodelowe metody predykcji dla dynamicznych problemów regresyjnych. N N516 483840
19. Wykonanie zadania badawczego pt,, Utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy
20. Zastosowanie metod komputerowej analizy obrazów do oceny ekspresji receptora HER-2 w komórkach raka gruczołu piersiowego N N518 290540

 

Lista zakończonych projektów badawczych