PL | EN
Instytut Informatyki Instytut Informatyki Politechniki Wrocławskiej

PROJEKTY BADAWCZE ZAKOŃCZONE W LATACH 2011-2013

lp.Nazwa projektu
1.Analiza grup społecznych
2.Analiza sieci wielowarstwowych
3.Centrum Technologii Językowych CLARIN-PL
4.Europejskie Centrum Badawcze Inteligencji Sieciowej Wspierające Innowacje ENGINE REGPOT 7FP
5.Klasyfikacja węzłów w sieciach społecznych
6.MATURE - ustawiczne kształcenie społeczne w sieciach wiedzy
7.Ocena struktur organizacyjnych z wykorzystaniem analiz sieci społecznych
8.Systemy do wyceny pakietów długów
9.TRANSFoRM - zrównoważone badania medyczne a bezpieczeństwo pacjentów w Europie
10.Utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy
11.W jakim zakresie projektowanie sieci złożonych powinno czerpać z analizy fenomenu propagacji błędów w inteligentnych i inspirowanych przyrodą strukturach sieciowych?
12.Wielomodelowe metody predykcji dla dynamicznych problemów regresyjnych (projekt badawczy MNiSW/NCN)
13.Zielony Transfer

PROJEKTY BADAWCZE ZAKOŃCZONE W LATACH 2007-2011

lp.Nazwa projektu
1. GRASP# analiza otoczenia społecznego oraz powiązań sieciowych osób poszukiwanych i podejrzanych o popełnienie przestępstwa.
2. Metoda oceny wpływu jakości tłumaczenia zapytań na efektywność wyszukiwania informacji wielojęzycznej (promotorski) - N N516 439438
3. Metoda wyznaczania personalizowanego scenariusza uczenia w systemach e-learing (promotorski).
4. Metody propagacji danych w rozwiązaniu zadań kolektywnej inteligencji (habilitacyjny) - N N516 448538
5. Metody wyszukiwania informacji obrazowej i budowy wyszukiwarek wykorzystujących treść obrazów - Polsko-Singapurskie Porozumienie.
6. Specyfikacja i prototypowanie systemów czasu rzeczywistego (promotorski) - N N516 440 938
7. Wspomaganie decyzji w sieciach dostaw - algorytmy rozdziału surowców z uwzględnieniem transportu (promotorski) - N N516 415038
8. Wspólne zasoby językowe i infrastruktura technologiczna - CLARIN 7.PR nr kontraktu 212230
9. Złożone modele sieciowe w zarządzaniu usługami systemów teleinformatycznych (habilitacyjny) - N N516 51833

 

PROJEKTY BADAWCZE ZAKOŃCZONE W LATACH 2006-2007

lp.Nazwa projektu
1. Algorytmy ewolucyjne jako uniwersalne narzędzie do rozwiązywania problemów układania planów zajęć na uczelniach wyższych.
2. Algorytmy ewolucyjne w projektowaniu sieci neuronowych.
3. Automatyczne metody konstrukcji sieci semantycznej leksemów polskich na potrzeby przetwarzania języka naturalnego.
4. Bazy danych w środowisku internetowym.
5. Budowa kompleksowego systemu komputerowej analizy i pomiaru nadmiaru płynu mózgowo-rdzeniowego śródmózgowia, wspomagającego decyzje radiologiczne oraz neurochirurgiczne.
6. Komputerowe wspomaganie zarządzania wartością firmy.
7. Metody eksploracji danych w systemach rekomendacyjnych.
8. Metody i narzędzia wytwarzania oprogramowania.
9. Metody i techniki w rozwoju inżynierii oprogramowania i analizie danych.
10. Metody sztucznej inteligencji w rozwiązywaniu problemów.
11. Metody sztucznej inteligencji w zastosowaniach.
12. Opracowanie kompleksowego systemu automatycznej diagnostyki drobnych naczyń na podstawie komputerowej analizy obrazów kapilaroskopowych.
13. Opracowanie modelu jakości oprogramowania na podstawie pomiarów strukturalnych aspektów systemów obiektowych.
14. Opracowanie nowych metod redukcji klasyfikatorów złożonych.
15. Rozwój i projektowanie systemów informatycznych.
16. Rozwój technologii systemów teleinformatycznych.
17. Telekonsultacje medyczne w wybranym obszarze schorzeń z wykorzystaniem EHR.
18. Wielopoziomowe algorytmy rozpoznawania ręcznie pisanych tekstów medycznych.
19. Zastosowanie MDA do projektowania systemów bazodanowych z uwzględnieniem wymagań niefunkcjonalnych.