PL | EN
Instytut Informatyki Instytut Informatyki Politechniki Wrocławskiej

Seminarium naukowe Instytutu Informatyki
semestr letni 2013/2014

Poniedziałki, godzina 13:15-15:00, sala 22 C3

Lp.

Data

Imię i Nazwisko

Temat

1.

10.03.2014

dr inż. Mariusz Paradowski

Podobieństwo i opisywanie obrazów. Wyniki prac badawczych projektu polsko-singapurskiego oraz zadania 12 projektu NEKST.

2.

14.04.2014

dr Radosław Klimek
(AGH Kraków)

Generowanie specyfikacji logicznej z przeznaczeniem do formalnej weryfikacji procesów metodą dedukcyjną.

3.

28.04.2014

Damien Fay, PhD
(Bournemouth University)

Approximate Bayesian Computation and Complex Network Models.

4.

12.05.2014

dr inż. Wojciech Tylman
(Politechnika Łódzka)

Systemy wykrywania zagrożeń oparte o sieci bayesowskie.

5.

26.05.2014

prof. Reda Alhajj
(Department of Computer Science, University of Calgary)

Employing Data Mining and Network Analysis in Handling Various Applications: From Database Design to Social Media Analysis.

6.

02.06.2014

mgr inż. Jerzy Szymański

Badanie użyteczności systemów interakcyjnych sterowanych gestem.

7.

09.06.2014

mgr inż. Michał Kalewski
(Politechnika Poznańska)

Protokoły rozgłaszania niezawodnego dla mobilnych sieci ad hoc z właściwością żywotności.

8.

23.06.2014

prof. Arek Goetz
(University of California of Berkeley, USA)

The Advent of Online and Hybrid Education.

 

*

Seminarium naukowe Instytutu Informatyki
semestr zimowy 2013/2014

Poniedziałki, godzina 13:15-15:00, sala 22 C3

Lp.

Data

Imię i Nazwisko

Temat

1.

28.10.2013

dr inż. Maciej Piasecki

CLARIN-PL - polska część wspólnej, europejskiej infrastruktury naukowej zasobów i narzędzi językowych.

2.

18.11.2013

dr inż. Jakub Tomczak

Metody uczenia maszynowego z wykorzystaniem ograniczonych maszyn Boltzmanna oraz ich zastosowania medyczne.

3.

25.11.2013

dr inż. Kazimierz Frączkowski

Problemy interoperacyjności w integracji systemów e-Govement.

4.

02.12.2013

mgr inż. Bartłomiej Dzieńkowski

Searching for the Optimal Anti-Submarine Strategy for AUV (Autonomous Underwater Vehicle) - a Flexible Game Theoretic Approach Tuned by Machine Learning.

5.

16.12.2013

dr inż. Kazimierz Choroś

Analiza zawartości cyfrowego wideo w systemach wyszukiwania informacji multimedialnej – Indeksowanie i kategoryzacja scen wideo telewizyjnych wiadomości sportowych.
Content-Based Video Analyses in Multimedia Information Retrieval Systems – Indexing and Categorization of Video Scenes of TV Sports News.

6.

13.01.2014

mgr inż. Michał Spytkowski

O hierarchicznym grupowaniu danych.

7.

27.01.2014

dr inż. Arkadiusz Liber

Metody matematyczne analizy danych i baz danych: spektralne operatory rzutowania w przestrzeniach Hilberta H2 i ich zastosowanie do wielorozdzielczej analizy zjawisk hydrogeologicznych zachodzących w ujęciach wód leczniczych eksploatowanych samoczynnie.
Mathematical Methods of the Data Databases Analysis: Spectral Projection Operators of Hilbert H2 Spaces and Applying them to Multiresolution Analysis of Hydrogeology Phenomenas in Freely Exploited.

 

*

Seminarium naukowe Instytutu Informatyki
semestr letni 2012/2013

Poniedziałki, godzina 13:15-15:00, sala 22 C3

Lp.

Data

Imię i Nazwisko

Temat

1.

25.02.2013

dr inż. Jan Chorowski

Automatyczne uczenie zrozumiałych modeli.

2.

25.03.2013

Sandra Mendez
(doktorantka)

Profiling of Input/Output system for High Performance Computing.

3.

08.04.2013

dr inż. Krzysztof Juszczyszyn

Sieci złożone (complex networks) a systemy informatyczne.

4.

22.04.2013

dr inż. Lesław Gniewek
(Politechnika Rzeszowska)

Modelowanie i synteza układów sterowania z wykorzystaniem rozmytej interpretowanej sieci Petriego.

5.

29.04.2013

mgr inż. Marcin Siepak

Inteligentny system szeregowania zadań produkcyjnych w warunkach niepewności przedziałowej

6.

06.05.2013

dr inż. Bogdan Trawiński

Przetwarzanie strumienia danych z wykorzystaniem genetycznych  systemów rozmytych.

7.

20.05.2013

dr hab. inż. Przemysław Kazienko, prof. PWr.

Machine learning in complex networks.