PL | EN
Instytut Informatyki Instytut Informatyki Politechniki Wrocławskiej

Systemy e-nauczania (ang. e-learning) w Instytucie Informatyki


W Instytucie Informatyki wykorzystywane są aktualnie dwa główne systemy zdalnego nauczania:

 

1) Portal zdalnej edukacji Politechniki Wrocławskiej,
oparty na technologii Moodle:
StOPKa3: http://eportal-iz.pwr.edu.pl/
StOPKa4: https://stopka4.pwr.edu.pl/

2) Portal edukacyjny Instytutu Informatyki,
oparty na platformie SharePoint Learning Kit i SharePoint Portal Server firmy Microsoft:
https://eportal.ii.pwr.edu.pl/w08


Inne systemy wykorzystywane w dydaktyce:
Team Foundation Portal (TFS):
https://eportal.ii.pwr.edu.plUwaga

Od nowego semestru (lato 2014) udostępniamy eportal oparty na sharepoint, (udostępniający między innymi witrynę BOARD) oraz środowisko TFS, w nowej wersji 2013.


Zmieniamy także sposób autoryzacji. Dostęp do tego portalu i TFS będzie przy użyciu kont pocztowych wykorzystywanych na Politechnice Wrocławskiej.


Warunkiem zalogowania się kontem pocztowym do eportalu i/lub TFS jest jednorazowa zmiana hasła. Dokonujemy jej w systemie pocztowym.


Po zmianie hasła w systemie pocztowym można się logować do eportalu i/lub TFS. Wskazane jest odczekanie krótkiej chwili od zmiany hasła np. kilku sekund.


W oknie logowania wpisujemy login w postaci:

Nazwa_domeny\konto_pocztowe
np. ii\jan.kowalski   lub  ii\125386


Jeśli Państwa login pocztowy jest dłuższy niż 20 znaków (łącznie z kropką), to proszę wpisywać login w postaci:


konto_pocztowe@ii.local
np. Kazimierz.Zapendowski@ii.local


Tej drugiej postaci mogą używać wszyscy użytkownicy.
W przypadku jakichkolwiek problemów z użytkowaniem portalu wszystkie uwagi proszę przesyłać na adres: ii-eportal@pwr.wroc.pl


Zalecane przeglądarki:

Chrome (wersja od 32 w górę),

Firefox (wersja od 28 w górę),

Internet Explorer (wersja od 9 w górę).