PL | EN
Instytut Informatyki Instytut Informatyki Politechniki Wrocławskiej

 


 

 

 

 

 

Dolnośląski Festiwal Nauki

Instytut Informatyki Stosowanej, jak zwykle udostępni swoje laboratoria dla dzieci i młodzieży. Po raz kolejny gościł będzie w swoich laboratoriach dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych na zajęciach zorganizowanych pod hasłem “Zaczarowany świat komputerów zaprasza! ”które przygotowuje i poprowadzi mgr Hanna Mazur wraz ze studentami.

Dolnośląski Festiwal Nauki (DFN) to impreza popularno-naukowa organizowana corocznie we wrześniu przez wyższe uczelnie Wrocławia, instytuty Polskiej Akademii Nauk oraz środowiska pozauczelniane (Ossolineum, Ogród Zoologiczny).

XII Dolnośląski Festiwal Nauki 2009
W tym roku już po raz dwunasty gościliśmy dzieci i młodzież wraz z ich opiekunami w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki na Politechnice Wrocławskiej. W dniach 21 i 22 września 2009 r. w laboratorium Instytutu Informatyki odbyła się piąta odsłona imprezy „Sztuczna inteligencja - zabawa czy zastosowania?”. We wspólnej zabawie wzięło udział ok. 210 osób. Zajęcia przygotowali i poprowadzili studenci, doktoranci oraz pracownicy Wydziału Informatyki i Zarządzania oraz Wrocławskiego Centrum Superkomputerowego: dr inż. Ewa Szpunar Huk, mgr inż. Bartosz Szurgot, mgr inż. Bartosz Broda, Damian Olczyk oraz mgr inż. Michał Stanek, pod kierunkiem dr inż. Macieja Huka i przy współudziale Pani mgr Józefy Bernardyn.
W trakcie pokazów panowała miła atmosfera i można było odczuć żywe zainteresowanie ze strony odwiedzających. Szczególnie podobały się pogaduszki z programami udającymi ludzi, zabawa w podchody z robotem Tier oraz trening sztucznego mózgu kierowcy samochodu. W tm roku, dzięki uprzejmości firmy Nokia Siemens Networks, twórcy najlepszych mózgów otrzymywali nagrody w postaci oryginalnych zestawów piłek footbolowych, myszy komputerowych, notatników, smyczy itp. oraz zestawy oryginalnych systemów operacyjnych Ubuntu od firmy Canonical.
Miłymi akcentami były także próby namawiania prowadzących na sesje wyjazdowe do szkół, z których pochodzili opiekunowie odwiedzających nas grup oraz fakt, że w bieżącym roku prezentowany przez nas robot TIER stał się jedną z głównych wizytówek Dolnośląskiego Festiwalu Nauki na Politechnice Wrocławskiej.
Jesteśmy przekonani, że obserwowane przez nas spontaniczne reakcje młodzieży są znakiem, że nasi goście dobrze zapamiętają nie tylko przedstawioną im wiedzę na temat sztucznej inteligencji ale także samą uczelnię, do której zawitają ponownie w przyszłości – być może już jako nowi studenci.

Relację przygotował: Maciej HukXI Dolnośląski Festiwal Nauki 2008
odbył się w dniach 19-24 września 2008.

 


X Dolnośląski Festiwal Nauki 2007
Już po raz dziesiąty gościliśmy dzieci i młodzież wraz z ich opiekunami w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki na Politechnice Wrocławskiej.
W dniach 18 i 19 września 2007 r. w laboratorium Instytutu Informatyki Stosowanej w zajęciach „Zaczarowany świat komputerów zaprasza!” wzięło udział ok. 240 osób. Zajęcia przygotowali i poprowadzili studenci IV roku Wydziału Informatyki i Zarządzania (spec. Inżynieria Oprogramowania): Wojciech Pietrowski i Dorota Molik pod kierunkiem mgr Hanny Mazur, przy współudziale inż. Urszuli Laskowskiej.
Uczestnikom bardzo podobała się prezentacja dotycząca historii gier komputerowych, dyskusja dotycząca atrakcyjności i zagrożeń wynikających z pracy w Internecie, możliwość gry w grupie, przeprowadzane mini-konkursy (np. na szybkość i dokładność wyszukiwania informacji w Internecie) i poczęstunek cukierkami na koniec zajęć. Młodzież była zainteresowana możliwością uzyskania certyfikatów ECDL (European Computer Driving Licence – www.ecdl.com.pl).
Obserwowany zachwyt młodzieży Politechniką Wrocławską pozwala mieć nadzieję, że przynajmniej część z nich za kilka lat wybierze studia na tej uczelni i być może poprowadzi zajęcia w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

 

Hanna Mazur

 


IX Dolnośląski Festiwal Nauki 2006
W dniach 18-19 września 2006 r., w ramach IX Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, Instytut Informatyki Stosowanej udostępnił swoje laboratoria dla dzieci i młodzieży. Po raz szósty gościliśmy w naszych laboratoriach dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych na zajęciach zorganizowanych pod hasłem „Zaczarowany świat komputerów zaprasza!”, które przygotowała i poprowadziła mgr Hanna Mazur przy współudziale Urszuli Laskowskiej i studentów IV roku Wydziału IZ (spec. Inżynieria Oprogramowania): Maciejem Białoruckim, Pawłem Górzyńskim i Jackiem Wawrzyniakiem.
Uczestnicy byli zadowoleni z zaproponowanej formy laboratorium, która obejmowała prezentację multimedialną na temat historii komputerów, dyskusję na temat wad i zalet Internetu, informacje dotyczące ECDL (ang. European Computer Driving Licence - www.ecdl.com.pl), konkursy z wykorzystaniem Internetu, komputerowe gry zręcznościowe i logiczne.
Bardzo dziękujemy nauczycielom i opiekunom grup, którzy wśród licznych imprez festiwalowych wybrali właśnie laboratorium „Zaczarowany świat komputerów zaprasza!” i tradycyjnie już zapraszamy do zobaczenia za rok.

 

Hanna Mazur

 


VIII Dolnośląski Festiwal Nauki 2005
W dniach 22-23 września 2005 r., w ramach VIII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, Instytut Informatyki Stosowanej udostępnił swoje laboratoria dla dzieci i młodzieży. Po raz piąty gościliśmy w naszych laboratoriach dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych na zajęciach zorganizowanych pod hasłem “Zaczarowany świat komputerów zaprasza!”, które przygotowała i poprowadziła mgr Hanna Mazur wraz ze studentami Ewą Śliwą (V r.), Alicją Czajką (IV r.), Justyną Kamińską (IV r.), Łukaszem Cabanem (IV r.), Norbertem Radykiem (IV r.) i Tomaszem Jasiankiem (I r.).
Przygotowano różne bloki tematyczne w zależności od wieku uczestników. W ramach zajęć przedstawiono prezentację obejmującą historię komputera od ENIAC'a, przez komputery Odra, do komputerów osobistych i laptopów. W czasie dyskusji zdefiniowano czym jest komputer, omówiono rolę komputera i Internetu w dzisiejszym świecie oraz wpływ rozwoju technologii informatycznych na nasze życie.
Ćwiczenia praktyczne wykonywane w ramach zajęć obejmowały (w zależności od wieku) m.in.: korzystanie z przeglądarki i wyszukiwarki internetowej, naukę tworzenia stron WWW, zaawansowane możliwości pakietu MS Office. Chętni mogli również zrelaksować się przy grach komputerowych, logicznych lub zręcznościowych. Miło było obserwować zadowolenie i uśmiech dzieci i młodzieży. Jedynym sposobem na oderwanie ich od komputerów na koniec zajęć było częstowanie cukierkami, co dowodzi wyższości rzeczy namacalnych nad rzeczami wirtualnymi.
Bardzo dziękujemy wszystkim nauczycielom i opiekunom grup, którzy wśród licznych imprez festiwalowych wybrali właśnie laboratorium “Zaczarowany świat komputerów zaprasza!” i tradycyjnie już zapraszamy do zobaczenia za rok.

Hanna Mazur