PL | EN
Instytut Informatyki Instytut Informatyki Politechniki Wrocławskiej

- Zaproszenie na FFI

- Historia FFI

- Uczestnicy IX FFI

REGULAMIN  KONKURSU
 na najlepszą realizację w 2014 roku
Zespołowego Przedsięwzięcia Inżynierskiego

1. Konkurs na najlepszą realizację Zespołowego Przedsięwzięcia Inżynierskiego organizowany jest przez Forum Firm Informatycznych, działające na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.
2. W roku 2014 Honorowym Patronem i Fundatorem nagród jest firma InsERT SA.
3. Konkurs przeprowadzony jest przez Komisję, w skład której wchodzą:
- dr inż. Kazimierz Choroś, przew. Komisji, Politechnika Wrocławska,
- dr hab. inż. Leszek Borzemski, prof. PWr, Politechnika Wrocławska,
- mgr inż. Jarosław Kolasa, InsERT SA, pełnomocnik ds. studenckich,
- mgr inż. Krzysztof Raszczuk, InsERT SA, pełnomocnik ds. kontaktów z uczelniami.
Przewodniczący Komisji może zdecydować o zmianie składu Komisji.
4. Ocena prac zakwalifikowanych do etapu finałowego dokonana zostanie przez Komisję Oceniającą, wyznaczoną przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej.
5. Konkurs rozpoczyna się wraz z rozpoczęciem semestru zimowego, a kończy wręczeniem nagród w dniu rozdania dyplomów ukończenia studiów.
6. W Konkursie biorą udział wszystkie zespoły realizacyjne z kursu ZPI na VII semestrze I stopnia nauczania kierunku informatyka, Wydziału Informatyki i Zarządzania.
7. W Konkursie przewidziane są cenne nagrody, ufundowane przez firmę Insert SA:
a) Nagroda Główna,
b) Nagroda Specjalna firmy InsERT SA,
oraz dwa Wyróżnienia Specjalne – nagrody ufundowane przez Dziekana Wydziału Informatyki i Zarządzania. Przewodniczący Komisji może, w uzgodnieniu z Patronem Konkursu, zmienić liczbę i wysokość przyznawanych nagród.
8. Harmonogram Konkursu przedstawia się następująco:
a) po rozpoczęciu semestru studenci są informowani przez Komisję Konkursową i Patrona Konkursu o szczegółowych zasadach Konkursu;
b) w przedostatnim lub ostatnim tygodniu zajęć każdy pracownik naukowo-dydaktyczny prowadzący zajęcia z ZPI wybiera jeden zespół do etapu finałowego;
c) w pierwszym lub drugim tygodniu po zakończeniu zajęć zorganizowany zostanie przegląd nominowanych prac przed Komisją Oceniającą; wszystkie nominowane zespoły otrzymają upominki od Sponsora Konkursu;
d) wyniki zostaną ogłoszone w ciągu tygodnia po przeglądzie prac;
e) wręczenie nagród, ufundowanych przez Sponsora Konkursu oraz Dziekana Wydziału Informatyki i Zarządzania, nastąpi w trakcie uroczystego wręczenia dyplomów ukończenia studiów I stopnia na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.

06.11.2014 r.

Regulamin Konkursu na najlepszą realizację Zespołowego Przedsięwzięcia Inżynierskiego w roku 2014 (plik w formacie pdf) 
 
 
 
 
KONKURS ZPI w 2013 ROKU

KONKURS ZPI w 2012 ROKU
 
KONKURS ZPI w 2011 ROKU
Regulamin Konkursu na najlepszą realizację Zespołowego Przedsięwzięcia Inżynierskiego w roku 2011 (plik w formacie pdf).
Wykaz zespołów nominowanych do Finału Konkursu na najlepszą realizację Zespołowego Przedsięwzięcia Inżynierskiego (plik w formacie pdf) - XII 2011.
Harmonogram prezentacji w Finale Konkursu na najlepszą realizację Zespołowego Przedsięwzięcia Inżynierskiego (plik w formacie pdf) w dniu 16 XII 2011.
Wyniki Finału Konkursu na najlepszą realizację Zespołowego Przedsięwzięcia Inżynierskiego (plik w formacie pdf) - 16 XII 2011.