PL | EN
Instytut Informatyki Instytut Informatyki Politechniki Wrocławskiej

- Historia FFI

- Uczestnicy X FFI

- Konkurs ZPI

Wrocław, 07.02.2013 r.

Z A P R O S Z E N I E

Serdecznie zapraszam na seminarium, organizowane w ramach XI Forum Firm Informatycznych (XI FFI), które odbędzie się w Instytucie Informatyki Politechniki Wrocławskiej:

w środę 2 lipca 2014 r.
w budynku B4 w sali 4.48 o godzinie 9.30 (do godz. 13.00)

(nowy budynek Wydziału Informatyki i Zarządzania
przy ulicy Łukasiewicza 5
).


W trakcie XI Forum referat wprowadzający pt.

„Struktura i własności systemu zarządzania treścią Drupal
oraz przykłady zaawansowanych wdrożeń
”.

wygłosi Grzegorz Bartman z firmy DROPTICA.

Firma DROPTICA specjalizuje się w projektach opartych o platformę Drupal.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie udziału w XI Forum Firm Informatycznych (pocztą elektroniczną: choros@pwr.wroc.pl) do poniedziałku 30 czerwca 2014 roku do godz. 12.00.


Z poważaniem
dr inż. Kazimierz Choroś

z-ca dyr. ds. rozwoju