PL | EN
Instytut Informatyki Instytut Informatyki Politechniki Wrocławskiej

 

W Instytutowym Archiwum Dokumentów gromadzone będą różne dokumenty, rozsyłane dotychczas pracownikom pocztą komputerową. Dzięki temu nasze skrzynki pocztowe nie będą obciążane wielkimi załącznikami, nie będzie też konieczne tworzenie archiwum załączników we własnym komputerze.

Wprawdzie w Instytutowym Archiwum Dokumentów nie będą przechowywane jakieś tajne dokumenty, tym niemniej prosimy o ich nierozpowszechnianie poza społecznością instytutową.

Do logowania do Instytutowego Archiwum Dokumentów wykorzystujemy login i hasło politechniczej poczty komputerowej.

INSTYTUTOWE ARCHIWUM DOKUMENTÓW