PL | EN
Instytut Informatyki Instytut Informatyki Politechniki Wrocławskiej

Instytut Informatyki I-32 składa się z następujących jednostek organizacyjnych:

  Zakład Bezpieczeństwa i Niezawodności Systemów Informatycznych
Kierownik: prof. Ireneusz Jóźwiak, tel. 71-320-33.40 (3.14 B-4)
  Zakład Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji
Kierownik: prof. Jerzy Józefczyk, tel. 71-320-29.79 (113 C3)
  Zakład Inżynierii Oprogramowania
Kierownik: prof. Zbigniew Huzar, tel. 71-320-34.31, 320 35-16, 71-320-24.42 (201/5 D2)
  Zakład Rozproszonych Systemów Komputerowych
Kierownik: prof. Leszek Borzemski, tel. 71-320-25.99 (109 C3)
  Zakład Systemów Baz Danych
Kierownik: prof. Zygmunt Mazur, tel. 71-320-42.23 (4.18 B-4)
  Zakład Systemów Informacyjnych
Kierownik: prof. Aleksander Zgrzywa, tel. 71-320-32.58, 71-320-24.51 (203f A1)
  Zakład Sztucznej Inteligencji
Kierownik: prof. Halina Kwaśnicka, tel. 71-320-35.34, 320 35-16 (201/6 D2)
  Zakład Systemów Zarządzania Wiedzą
Kierownik: prof. Ngoc Thanh Nguyen, tel. 71-320-41.39 (303 C3)
  Zakład Teleinformatyki
Kierownik: prof. Adam Grzech, tel. 71-320-35.89 (116 C3)
 
Samodzielne zespoły badawcze
  Badawczy Zespół Inżynierii Systemów Semantycznych
Kierownik: prof. Radosław Katarzyniak, tel. 71-320-29.08 (304 C3)