PL | EN
Instytut Informatyki Instytut Informatyki Politechniki Wrocławskiej


Badawczy Zespół Inżynierii Systemów Semantycznych
Kierownik: dr hab. inż. Radosław Katarzyniak prof. PWr


Katarzyniak Radosław dr hab. inż., prof. PWr 71-320-4139 304 C3
Lorkiewicz Wojciech dr inż. 71-320-3801 329 C3
Popek Grzegorz dr inż. 71-320-3801 329 C3