PL | EN
Instytut Informatyki Instytut Informatyki Politechniki Wrocławskiej

 


Zakład Rozproszonych Systemów Komputerowych
Kierownik: Leszek Borzemski dr hab. inż., prof. PWr


Borzemski Leszek dr hab. inż.,
prof. PWr
320 25-99 109 C3
Fraś Mariusz dr inż. 71-320-4020 301 C3
Kamińska-Chuchmała Anna dr inż. 71-320-4020 301 C3
Konieczny Dariusz dr inż. 71-320-3602 201/15 D2
Kwiatkowski Jan dr inż. 71-320-3602 201/15 D2
Nowak Ziemowit dr inż. 71-320-3799 301 C3
Waśko Krzysztof dr inż. 71-320-3643 302b D2