PL | EN
Instytut Informatyki Instytut Informatyki Politechniki Wrocławskiej
 

DYREKTOR INSTYTUTU prof. Zbigniew Huzar

z-ca ds. nauczania

prof. Leszek Borzemski

z-ca ds. rozwoju

dr inż. Kazimierz Choroś

z-ca ds. badań naukowych

dr inż. Krzysztof Juszczyszyn

kierownik administracyjny

mgr inż. Jan Gawor

Rada_I32

RADA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA

 1.

Borzemski

Leszek

dr hab. inż., prof. PWr

 2.

Choroś

Kazimierz

dr inż.

 3.

Chudzik

Krzysztof

dr inż.

 4.

Gawor

Jan

mgr inż.

 5.

Grzech

Adam

prof. dr hab. inż.

 6. Hnatkowska Bogumiła

dr inż.

 7.

Huzar

Zbigniew

prof. dr hab. inż.

 8.

Józefczyk

Jerzy

prof. dr hab. inż.

 9.

Jóźwiak

Ireneusz

dr hab. inż., prof. PWr

 10.

Juszczyszyn

Krzysztof

dr inż.

 11.

Kasprzak

Wacław

prof. dr hab. inż.

 12.

Katarzyniak

Radosław

dr hab. inż., prof. PWr

 13.

Kazienko

Przemysław

dr hab. inż., prof. PWr

 14. Kukla Elżbieta dr inż.
 15.  Kwaśnicka Halina prof. dr hab. inż.
 16.  Laskowska

Urszula

inż.

 17. 

Madeyski

Lech

dr hab. inż.

 18.

Markowska-Kaczmar

Urszula

dr hab. inż., prof. PWr

 19. 

Martan

Janusz

dr hab. inż., prof. PWr

 20.

Mazur

Zygmunt

dr hab., prof. PWr

 21.

Nguyen

Ngoc Thanh

prof. dr hab. inż.

 22.

Sobecki

Janusz

dr hab. inż., prof. PWr  

 23.

Spławski

Zdzisław

dr inż.

 24.

Stępniak

Krzysztof

mgr inż.

 25.

Świątek

Jerzy

prof. dr hab. inż.

25.

Trawiński

Bogdan

dr hab. inż.

 26.

Waśko

Krzysztof

dr inż.

 27.

Zgrzywa

Aleksander

dr hab. inż., prof. PWr

 

Kierownik Seminarium: prof. Halina Kwaśnicka

Pełnomocnik ds. Praktyk Studenckich: dr inż. Andrzej Siemiński

Sekretarz Rady: mgr Katarzyna Zombroń