PL | EN
Instytut Informatyki Instytut Informatyki Politechniki Wrocławskiej

Lokalizację budynków Politechniki Wrocławskiej, w tym także lokalizację Instytutu Informatyki, można sprawdzić w Wirtulanym Kampusie:

WIRTUALNY
KAMPUS
POLITECHNIKI
WROCŁAWSKIEJ

(W przypadku problemów zaleca się aktualizację sterowników karty graficznej i środowiska Java) 

Siedziba Instytutu, bud. D2

 

Dyrektor Instytutu

prof. dr hab. inż. Zbigniew Huzar

 

Instytut Informatyki I-32

Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel. 71-320-3516, fax. 71-321-1018
sekretariat.ii@pwr.wroc.pl
Lokalizacja: Pl. Grunwaldzki 9 (budynek D2), 50-377 Wrocław

 

dyrektor Instytutu Informatyki

prof. dr hab. inż. Zbigniew Huzar
tel. 71-320-3431, 71-320-3516
fax: 71-321-1018

 

zastępca dyrektora ds. nauczania

prof. dr hab. inż. Leszek Borzemski
tel.71-320-2599

 

zastępca dyrektora ds. rozwoju

dr inż. Kazimierz Choroś

tel. 71-320-3799, 71-320-2397

 

zastępca dyrektora ds. badań naukowych

dr inż. Krzysztof Juszczyszyn

tel. 71-320-2380

 

kierownik administracyjny


mgr inż. Jan Gawor
tel. 71-320-2121

 

wydziałowy koordynator programu ERASMUS,
pełnomocnik dziekana ds. studentów zagranicznych


dr inż. Jan Kwiatkowski

tel. 71-320-3602,
fax.71-321-1018

 

pełnomocnik dyrektora ds. praktyk studenckich


dr inż. Andrzej Siemiński

tel. 71-320-3799,
fax.71-320-3453