PL | EN
Instytut Informatyki Instytut Informatyki Politechniki Wrocławskiej

 

Wykaz pracowników Instytutu Informatyki

Adresy emailowe: zzgodnie z jednolitym systemem poczty elektronicznej Politechniki Wrocławskiej: imie.nazwisko@pwr.wroc.pl


Strony domowe pracowników: zzgodnie z przyjętą zasadą wszystkie adresy stron domowych mają postać: www.ii.pwr.wroc.pl/~nazwisko/

» Pracownicy naukowo-dydaktyczni, naukowo-badawczy i dydaktyczni 

» Doktoranci

» Pracownicy niedydaktyczni