PL | EN
Instytut Informatyki Instytut Informatyki Politechniki Wrocławskiej
Instytut Informatyki
kształci studentów na dwóch kierunkach
 • INFORMATYKA,
 • INŻYNIERIA SYSTEMÓW.

Na kierunku Informatyka na studiach II stopnia oferowane są następujące specjalności:

 • Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych,
 • Informatyczne Technologie Zarządzania Wiedzą,
 • Inteligentne Systemy Informatyczne,
 • Internet i Technologie Informacyjne,
 • Inżynieria Oprogramowania,
 • Systemy Informacyjne,
 • Systemy Baz Danych,
 • Systemy Wspomagania Decyzji,
 • Teleinformatyka.