PL | EN
Instytut Informatyki Instytut Informatyki Politechniki Wrocławskiej


FUNDACJA MANUS


Fundacja Manusna rzecz Samorządu Studenckiego Politechniki Wrocławskiej, założona przez Rektora i studentów Politechniki Wrocławskiej.
Zarejestrowana 4 lipca 1995 r. przez Sąd w Warszawie.

Cele statutowe Fundacji:

-Poprawa zaplecza socjalno - bytowego wykorzystywanego przez studentów;

-Pomoc w znalezieniu zatrudnienia, pośrednictwo pracy dla studentów i absolwentów;

-Inspirowanie, organizowanie oraz promowanie kultury studenckiej;

-Organizowanie studenckiego i pracowniczego ruchu naukowego, kulturalnego i rozwój naukowych kontaktów studentów i pracowników naukowych z innymi środowiskami akademickimi w kraju i za granicą;

-Wspieranie działalności turystycznej, a w szczególnosci krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego;

-Poprawa stanu zdrowia studentów poprzez rozszerzanie i rozwijanie akademickiej bazy sportowej i medycznej.

Więcej >
www.manus.pl
biuro@manus.pl


Jeżeli słyszałeś o fundacji, która wspiera studentów - daj nam znać chętnie zamieścimy informację o niej (www@ci.pwr.wroc.pl).