PL | EN
Instytut Informatyki Instytut Informatyki Politechniki Wrocławskiej

Bliższe informacje dotyczace procesu akredytacji Kierunku Informatyka na Wydziale Informatyka i Zarządzanie oraz certyfikacji prosze kierować na adres:
ipma.student@pwr.wroc.pl

lub do koordynatora projektu
dr inż. Kazimierz Fraczkowski
kazimierz.fraczkowski@pwr.wroc.pl

Dlaczego powinieneś zainteresować się certyfikacją IPMA-Student?

Rynek pracy poszukuje absolwentów przygotowanych do pracy w projektach, znających podstawowe metody i narzędzia, gotowych do pracy w interdyscyplinarnych zespołach, zdolnych do rozwiązywania problemów i radzenia sobie z nietypowymi sytuacjami. Zawód kierownika projektu jest aktualnie jednym z najbardziej atrakcyjnych i perspektywicznych.


Dobre polskie uczelnie wyższe dążąc do zapewnienia studentom i absolwentom wiedzy i umiejętności aktualnie poszukiwanych na rynku pracy, elastycznie dostosowują swoje programy nauczania do światowych standardów i umożliwiają studentom, dzięki akredytacji swoich programów nauczania, uzyskanie w ramach studiów profesjonalnych certyfikatów.


IPMA (International Project Management Association) ma wieloletnie doświadczenie w budowie profesjonalnego systemu oceny kompetencji, zarówno osób jak i całych organizacji, w zakresie zarządzania projektami. Międzynarodowy system certyfikacji IPMA 4-L-C jest powszechnie rozpoznawany i stosowany przez wiele firm w procesach rekrutacji pracowników, budowania ścieżek rozwoju pracowników i doskonalenia dojrzałości projektowej organizacji.


IPMA Polska ma w swojej ofercie cały wachlarz produktów adresowanych wprost do studentów – Project Master (konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu zarządzania projektami), staże z zakresu zarządzania projektami (Konkurs: Young Project Management Program YPMP) oraz seminaria i warsztaty Young Crew.


Certyfikat IPMA-Student stanowi z jednej strony podsumowanie akademickiej edukacji w zakresie zarządzania projektami, z drugiej - obiektywne i rozpoznawalne przez pracodawców świadectwo posiadanych kwalifikacji, kwalifikacji które są uniwersalne, niezależne od branży. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdy jak pokazuje praktyka, aktualnie tylko niewielki procent absolwentów podejmuje swoją pierwszą pracę zgodnie z ukończonym kierunkiem studiów i specjalnością. Badania ankietowe pracodawców nt. czynników branych przez nich pod uwagę przy zatrudnianiu wykazały, że trzy najważniejsze należą do kategorii niezależnych od profilu kształcenia, są to osobowość, swoboda wypowiedzi i znajomość obsługi komputera. Ponadto, ponad połowa ankietowanych pracodawców oczekiwała „doświadczenia zdobytego przynajmniej w ramach praktyk lub staży”.


Biorąc udział w konkursach Project Master, stażach Young Project Management Program oraz uzyskując certyfikat IPMA-Student znacznie poprawisz swoją pozycję na bardzo konkurencyjnym rynku pracy. Jako posiadacz certyfikatu IPMA-Student stajesz się członkiem międzynarodowej profesjonalnej społeczności osób i organizacji realizujących projekty Young Crew i IPMA - międzynarodowy networking otwiera przed Tobą globalny rynek pracy.


Jakie kompetencje musisz posiadać aby uzyskać certyfikat IPMA-Student?
Abyś mógł legitymizować się certyfikatem IPMA-Student powinieneś wykazać się znajomością wybranych, podstawowych elementów dobrej praktyki zarządzania projektami na poziomie wymaganym dla roli członka zespołu w „prostym” projekcie. Powinieneś również prezentować postawy i zachowania zgodne z Kodeksem Etycznym Kierownika Projektu.


Wymagania kompetencyjne IPMA-Student zostały sformułowane jako podzbiór profesjonalnych kompetencji światowego systemu certyfikacji IPMA 4-L-C i są zgodne z oczekiwaniami rynku pracy oraz Krajowymi Ramami Kwalifikacji polskiego szkolnictwa wyższego. Są opublikowane w dwóch formatach: stosowanym przez IPMA Polska [Przewodnik_NCB3.0_ IPMA-Student_Kompetencje] oraz przez uczelnie wyższe [IPMA-Student_Efekty_Ksztalcenia].


Kto może przystąpić do egzaminu IPMA-Student?
Do egzaminu certyfikacyjnego przystąpić mogą studenci lub absolwenci (po warunkiem przystąpienia do egzaminu IPMA-Student: nie później niż rok od daty uzyskania dyplomu) studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, którzy uzyskali zaliczenie przedmiotów akredytowanych przez IPMA Polska oraz wniosą stosowną opłatę na rzecz IPMA Polska.


Koszt certyfikatu IPMA-Student stanowi mniej niż 25% kosztu najniższego certyfikatu w systemie certyfikacji IPMA 4-L-C, certyfikatu IPMA-D (Certtified Project Management Associate). Dodatkowo, jeśli w ciągu roku przystąpisz do certyfikacji IPMA-D (Certified Project Management Associate), uzyskasz upust w cenie egzaminu IPMA-D w wysokości kosztu egzaminu IPMA-Student. W takim przypadku, IPMA-Student będzie praktycznie bezpłatną formą przygotowania się do certyfikacji IPMA-D.


Jak wygląda organizacja egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student?
Egzaminy certyfikacyjne IPMA-Student są organizowane bezpośrednio na „dobrych” Uczelniach, przez Wydziały, które uzyskały akredytację IPMA Polska w zakresie certyfikacji IPMA-Student.


Egzamin certyfikacyjny przeprowadzany jest w formie pisemnej, składa się ze 100 pytań w formule testu jednokrotnego wyboru (wybór najlepszej spośród czterech opcji odpowiedzi), trwa 90 minut.


Jeśli potwierdzisz swoje kompetencje otrzymasz dwa egzemplarze certyfikatu IPMA-Student, jeden wydrukowany w języku polskim, jeden w angielskim. Ponadto, jeśli wyrazisz na to zgodę, Twoje nazwisko zostanie opublikowane na stronie ipma.pl.


Gdzie znajdziesz więcej dodatkowych informacji?
IPMA Polska opublikowała na stronie ipma.pl serię przewodników, które mają pomóc Ci w przygotowaniach do certyfikacji IPMA-Student
• Przewodnik NCB3.0 IPMA-Student_Kompetencje: zawiera opis wymagań kompetencyjnych
• Przewodnik NCB3.0 IPMA-Student_Certyfikacja: zawiera opis formalnych wymagań procedury aplikacyjnej
• Przewodnik NCB3.0 IPMA-Student_Egzamin certyfikacyjny: przedstawia system oceny kompetencji
• Przewodnik NCB3.0 IPMA-Student_Literatura: przedstawia wykaz zalecanej podstawowej literatury


Dodatkowym elementem oferowanej Ci pomocy w przygotowaniach do certyfikacji IPMA-Student będzie możliwość testowania swojej wiedzy poprzez symulowany egzamin IPMA-Student realizowany na platformie e learningowej MOODLE.