PL | EN
Instytut Informatyki Instytut Informatyki Politechniki Wrocławskiej
Profesor Zoubin Ghahramani (University of Cambridge) był Profesorem Wizytującym na Politechnice Wrocławskiej od 24.06.2013 do 28.06.2013. Wygłosił serię wykładów nt. uczenia maszynowego i nieparametrycznej statystyki bayesowskiej. Wykłady miały charakter otwarty.

Szczegółowy harmonogram (pod wskazaną stroną można znaleźć odnośniki do nagrań wideo wykładów):
[TUTAJ]
Koło Uczenia Maszynowego "ESTYMATOR"

Jesteśmy studenckim kołem naukowym, w którego skład wchodzą studenci i doktoranci Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Celem naszego koła jest poszerzanie wiedzy i śledzenie nowych trendów w dziedzinie uczenia maszynowego (ang. machine learning).

Strona domowa koła: [TUTAJ] lub [TUTAJ]

Opiekunowie:
Jakub M. Tomczak
tel. 71 320 44 53, e-mail: jakub.tomczak@pwr.wroc.pl, strona domowa: [TUTAJ]

Adam Gonczarek
tel. 71 320 44 53, e-mail: adam.gonczarek@pwr.wroc.pl, strona domowa: [TUTAJ]