PL | EN
Instytut Informatyki Instytut Informatyki Politechniki Wrocławskiej

Tematem zainteresowań członków Koła Naukowego Wirtualnej Rzeczywistości są systemy multimedialne, wirtualna rzeczywistość oraz indeksowanie i wyszukiwanie informacji wizualnej w Internecie.

WIRTUALNA SALA WYKŁADOWA

Aktualnym projektem Koła VR jest "Wirtualny Kampus Politechniki Wrocławskieh w technice 3D".

Dotychczasowym projektem był system realizowany we współpracy z Kołem Naukowym Psychologii Poznawczo-Behawioralnej MATRIX z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, w ramach której tworzony jest system, wspomagający leczenie fobii społecznych, z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości.

Informacja o działalności
Koła Naukowego Wirtualnej Rzeczywistości


Serdecznie zapraszam na spotkanie robocze
Koła Naukowego Wirtualnej Rzeczywistości,
które odbędzie się w środę 23 kwietnia 2014 r. o godz. 18.30 w Sali Seminaryjnej 202 w bud. A1.

Opiekun naukowy Koła VR
dr inż. Kazimierz Choroś

WAŻNIEJSZE SPOTKANIA, SZKOLENIA i SEMINARIA
w latach 2009-2014


Tworzenie filmów cyfrowych w technologii 3D - cd.

Kolejne spotkanie KOŁA NAUKOWEGO WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI odbyło się w środę 2 kwietnia 2014 r. o godz. 16.00 w Sali Seminaryjnej 202 w bud. A1.
Kontynuacja spotkania: "Tworzenie filmów cyfrowych w technologii 3D."

 
Tworzenie filmów cyfrowych w technologii 3D

Kolejne spotkanie KOŁA NAUKOWEGO WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI odbyło się we wtorek 25 marca 2014 r. o godz. 18.30 w Laboratorium Multimedialnym w A1 pok. 248.
Temat spotkania: "Tworzenie filmów cyfrowych w technologii 3D".


Wirtualne okulary 3D

Spotkanie Koła odbyło się we wtorek 23 kwietnia 2013 roku o godz. 17.00 w Laboratorium Multimedialnym w A1 pok. 248.

Celem spotkania była prezentacja nowego sprzętu - wirtualnych okularów.

Wirtualny Kampus Politechniki Wrocławskieh w technice 3D

Spotkanie Koła odbyło się we wtorek 5 marca 2013 roku o godz. 17.00 w Laboratorium Multimedialnym w A1 pok. 248.

Celem spotkania było przedyskutowanie nowego projektu.

PREZENTACJA Wirtualnej Sali do Przemówień Publicznych 5 czerwca 2012 r. w Politechnice Wrocławskiej

Serdecznie zapraszam na spotkanie Koła Naukowego Wirtualnej Rzeczywistości, które odbędzie się we wtorek 5 czerwca o godz. 11.30 w Laboratorium Multimedialnym w A1 pok. 248.

Celem spotkania będzie zapoznanie nowych członków Koła VR z aktualnym stanem projektu "Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w terapii fobii społecznych".

 

PREZENTACJA Wirtualnej Sali do Przemówień Publicznych
21 lutego 2012 r. na Uniwersytecie Wrocławskim

Serdecznie zapraszam na na prezentację Wirtualnej Sali do Przemówień Publicznych, wirtualnej aplikacji zrealizowanej przez członków Koła VR, która odbędzie się we wtorek 21.02.2012 r. o godz 19:30 w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Dawida 1, sala 16.

W programie spotkania przewidziano m.in:
- krótkie sprawozdanie z działalności Koła VR (PWr) i Koła Naukowego Psychologii Poznawczo-Behawioralnej (UWr),
- prezentacja na dużym ekranie Wirtualnej Sali do Przemówień Publicznych,
- omówienie planów na przyszłość.

SEMINARIUM 19 kwietnia 2011 r.

Program spotkania Koła Naukowego VR we wtorek 19 kwietnia 2011 r. o godz. 17.00 w Laboratorium Multimedialnym 248 A1:

1. Krótkie seminarium: "Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w terapii fobii społecznych"
2. Dyskusja nt. współpracy z Kołem Naukowym Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
3. Informacja nt. stanu realizacji studenckiego projektu „Wirtualny kampus Politechniki Wrocławskiej (w Second Life i nie tylko)”.
4. Sprawy organizacyjne.

SZKOLENIE 26 listopada 2010 r.

Za tydzień w piątek 26 listopada odbędzie się, m.in. dla członków Koła Naukowego Wirtualnej Rzeczywistości, zapowiadane szkolenie, prowadzone przez pracownika Autodesk Polska, w zakresie modelowania w 3D Max.
Termin: piątek, 26 listopada, godz. 14.30.
Miejsce: Laboratorium Multimedialne, s. 248 w A1.


SPOTKANIE 22 października 2010 r.

Serdecznie zapraszam na spotkanie Koła Naukowego VR, które odbędzie się
w piątek 22.10.2010 r. o godz. 16.00 w laboratorium 248 A1.
Program spotkania:
1. Stan realizacji studenckiego projektu badawczego „Wirtualny kampus Politechniki Wrocławskiej (w Second Life)” - koordynacja prac realizowanych w ramach Koła VR oraz w ramach prac dyplomowych i Zespołowego Przedsięwzięcia Inżynierskiego.
2. Dyskusja nt. innych planowanych działań Koła VR.


SEMINARIUM 20 kwietnia 2010 r.

1. Część seminaryjna:
Bartosz Matuszewski:
Konwersja modeli obiektów 3D.
Radosław Sypeń:
Wizualizacja obiektów 3D.
2. Część organizacyjna:
2.1. Dalsze ustalenia dotyczące realizacji studenckiego projektu badawczego „Politechnika Wrocławska w Second Life”.
2.2. Dyskusja nt. dalszych prac Koła VR.


SEMINARIUM 13 kwietnia 2010 r.

1. Część seminaryjna:
Bartosz Matuszewski, Krzysztof Kowalewski:
Projekt wirtualnego kampusa Politechniki Wrocławskiej w „Second Life”.
2. Część organizacyjna:
2.1. Plan realizacji studenckiego projektu badawczego „Politechnika Wrocławska w Second Life”.
2.2. Dyskusja nt. dalszych prac Koła VR.Działalność w roku akademickim 2007-08:
- dalsze prace o charakterze eksperymentalnym w laboratorium multimedialnym ZSI;
- organizacja wewnętrznych seminariów;
- współpraca w ramach projektu AKTYWNI, zorientowanego na integrację kół naukowych z różnych środowisk: http://www.ae.wroc.pl/studia/707/projekt_aktywni.html. W kwietniu oraz październiku 2007 przedstawiciel Koła uczestniczył w dwóch debatach nad projektem AKTYWNI. W roku 2008 podejmiemy starania o nawiązanie współpracy z innymi kołami naukowymi w ramach projektu AKTYWNI.
- przygotowanie referatów i udział w Studenckiej Konferencji Naukowej w 2008 roku.

Lata 2006-2007 (działalność zarejestrowana)
Koło Naukowe Wirtualnej Rzeczywistości zostało zarejestrowane 15 maja 2006 roku w uczelnianym rejestrze organizacji studenckich. W Kole działało wówczas 7 osób. Przewodniczącym został Kol. Dmitrij Żatuchin, student specjalności SI. Odbyły się następnie spotkania o charakterze organizacyjnym i seminaryjno-pokazowym. Ostatnie spotkanie seminaryjne odbyło się 13 listopada 2007 roku i poświęcone było zagadnieniu wykorzystania rękawicy multimedialnej do manipulowania wirtualnymi obiektami. Prezentacji zagadnienia towarzyszył pokaz działania rękawicy multimedialnej. Znaczącymi efektami działalności Koła było uczestnictwo i wygłoszenie referatów przez członków Koła VR na Studenckiej Konferencji Naukowej:1 referat Dmitrija Żatuchina w maju 2006 roku oraz 2 referaty w maju 2007 roku Tomasza Kajdanowicza i Dmitrija Żatuchina.
22-24 V 2006
Dmitrij Żatuchin: Języki informacyjno-wyszukiwawcze w systemach handlu elektronicznego.
21-23 V 2007
Tomasz Kajdanowicz: Analysis of the Multilanguage Information Retrieval Effectiveness of Internet Search Engine.
Dmitrij Żatuchin: Social Pyramid Theory in Social Networks as a Deciding Factor for Actors Connection.

Lata 2002-2005 (działalność niezarejestrowana)
Koło Naukowe Wirtualnej Rzeczywistości rozpoczęło swoją działalność w roku 13 maja 2002 roku. W pierwszych latach Koło VR działało nieformalnie i liczyło 6-9 członków. Odbyło się kilka spotkań seminaryjnych, na których studenci referowali wyniki prac prowadzonych w laboratorium multimedialnym ZSI, których celem było rozpoznanie nowego sprzętu multimedialnego oraz przygotowanie informacji na temat wykorzystywanego oprogramowania. Do wyróżniających się członków koła należała m.in. studentka Sylwia Lubowiecka, która prezentowała wizualizacje multimedialne wykonane w programie Adobe Atmosphere. W zamian za cenne uwagi, oparte na zdobytych doświadczeniach, przekazane firmie Adobe - producentowi oprogramowania, otrzymała w rewanżu licencję na pełną, komercyjną wersję programu Adobe Atmosphere.