PL | EN
Instytut Informatyki Instytut Informatyki Politechniki Wrocławskiej

Regulamin koła

Koło naukowe
NIEZAWODNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Koło działa przy i pod patronatem Instytutu Informatyki (I-32) Politechniki Wrocławskiej. Opiekunem Koła jest dr hab. inż. Ireneusz Jóźwiak, prof. nadzw. Politechniki Wrocławskiej.

Cele działalności Koła:

  1. Popularyzacja zagadnień modelowania niezawodności systemów technicznych.
  2. Popularyzacja zagadnień zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych.
  3. Organizowanie seminariów zaznajamiających uczestników ze współczesnymi modelami, metodami, technikami i narzędziami stosowanymi w badaniach niezawodności i bezpieczeństwa systemów informatycznych.
  4. Opracowywanie artykułów naukowych i referatów konferencyjnych i ich wygłaszania na konferencjach krajowych i międzynarodowych z zakresu niezawodności i bezpieczeństwa systemów informatycznych.
  5. Umożliwienie nawiązania kontaktów ze stowarzyszeniami z branży informatycznej.
  6. Nawiązywanie kontaktów międzynarodowych i wspieranie inicjatyw studiowania na uczelniach zagranicznych.
  7. Wspieranie inicjatyw szkoleń popularno-naukowych z zakresu niezawodności i bezpieczeństwa systemów informatycznych.
Organem założycielskim Koła Naukowego są następujący Studenci/ Doktoranci:
  1. Krzysztof KAPAŁA – prezes
  2. Sebastian PLOCH – wiceprezes
  3. Karol JÓŹWIAK – sekretarz