PL | EN
Instytut Informatyki Instytut Informatyki Politechniki Wrocławskiej

BIBLIOTEKA WYDZIAŁU INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA

Lokalizacja:ul. Łukasiewicza 5, 50- 371 Wrocław, w budynku B-4, p. 3.51

tel. 071 320-35-35 (Wypożyczalnia), 071 320-26-90 (Czytelnia),
071 320-39-45 (Dokumentacja)
Adresy email: bw8@pwr.wroc.pl, Wydz.Inf.Zarz.Bibl@pwr.wroc.pl

Kierownik biblioteki: mgr Ewa Zysek-Nockowska tel. 071 320-40-34;
email: Ewa.Zysek-Nockowska@pwr.wroc.pl

Godziny pracy:

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

sobota

900-1800

900-1800

900-1800

900-1800

900-1500

900-1400

Przerwa:1230- 1300