PL | EN
Instytut Informatyki Instytut Informatyki Politechniki Wrocławskiej


Wirtualne przedsiębiorstwo

Wirtualne Przedsiębiorstwo (WIRP) działało w Instytucie Informatyki Stosowanej, na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. W ramach działalności WIRP mieściła się zespołowa realizacja dużych projektów na zlecenia zewnętrzne (innych firm lub organizacji) i wewnętrzne (pracowników i jednostek uczelni). Każdy projekt miał mieć charakter komercyjny lub badawczy, wspierając w ten sposób rozwój danej firmy jak i partnerów.