40-lecie-WIZ

Wyjazd do Lubina 1968 Wyjazd do Lubina 1968 Wyjazd do Lubina 1968 Rajd Politechniki - Duszniki 1969

Rajd Politechniki - Duszniki 1969 Rajd Politechniki - Duszniki 1969 Rajd Politechniki - Duszniki 1969 Rajd do Bierutowic luty 1970

Rajd do Bierutowic luty 1970 Rajd do Bierutowic luty 1970 Rajd do Bierutowic luty 1970 Rajd do Bierutowic luty 1970

Rajd do Bierutowic luty 1970 Rajd do Bierutowic luty 1970 Rajd do Bierutowic luty 1970 Rajd do Bierutowic luty 1970