Rejestracja jest zamknięta

Rejestracja absolwentów Wydziału Informatyki i Zarządzania

Nazwisko:
Imię:
Miejscowość:
Rok ukończenia studiów na Wydziale Informatyki i Zarządzania PWr:
Wyrażam zgodę na zamieszczenie powyższych danych na stronach internetowych Wydziału Informatyki i Zarządzania.
Dodatkowe informacje w celach kontaktu
Adres do korenspondencji:
Telefon:
E-mail: