Jestem Profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Sztucznej Inteligencji na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Wrocławskiej. Otrzymałem tytuł magistra informatyki w 2008 r. a tytuł doktora w 2012 r. W 2013 odbyłem staż na Uniwersytecie Stanforda w ramach programu Top500 Innovators. W latach 2018-2019 byłem profeosrem wizytującym oraz profesorem wizytującym na University of Technology Sydney. W 2020 otrzymałem tytuł doktora habilitowanego w dyscyplinie Informatyka Techniczna i Telekomunikacja.
Jestem autorem ponad 70 artykułów naukowych z obszaru obliczeniowej nauki o sieciach (computational network science). W 2015 roku otrzymałem 3-letnie stypendium dla najlepszych młodych naukowców przyznane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Możesz się ze mną spotkać na większości najważniejszych konferencji z obszaru sieci złożónych np.: NetSci, NetSciX, IC2S2, ASONAM, SocInfo, Sunbelt itp.
W 2020 roku zostałem wybrany Senatorem do Senatu Politechniki Wrocławskiej.

W pracy naukowej zajmuję się

Sieciami społecznymi
Analizą sieci społecznych
Dynamiką sieci społecznych
Wielowarstwowymi sieciami społecznymi
Ekstrakcją grup w wielowarstwowych sieciach społecznych
Dynamiką wielowarstwowych sieci społecznych
Analizą wielowarstwowych sieci społecznych


Piotr Bródka on ResearchGate

Książki i rozdziały

 1. Saganowski S., Bródka P., Kazienko P.: Community Evolution. Encyclopedia of Social Network Analysis and Mining pp 1-14 Springer New York 2017, doi 10.1007/978-1-4614-7163-9_223-1
  arXiv.org:1605.00069
 2. Bródka P., Kazienko P.: Multi-layered social networks. Encyclopedia of Social Network Analysis and Mining. Volume 2. Springer, 2014, pp. 998-1013
  arXiv.org:1212.2425v1
 3. Bródka P., Saganowski S., Kazienko P.: Community Evolution. Encyclopedia of Social Network Analysis and Mining. Volume 1. Springer, 2014, pp. 220-232.
  arXiv.org:1605.00069
 4. Bródka P. A Method for Group Extraction and Analysis in Multi-layered Social Networks Rozprawa doktorska, Wrocław, Poland, 2012
  arXiv.org:1302.1369
 5. Bródka P. Key Users in Social Network. How to find them? LAP Lambert Academic Publishing, 2012, ISBN-13: 978-3-659-19597-6, ISBN-10: 3659195979
  arXiv.org:1302.1369
 6. Filipowski T., Bródka P., Kazienko P.: EcoRide - the social-based system for car traffic optimization. Chapter in Green Technologies and Business Practices: An IT Approach. IGI-Global,August 2012, DOI: 10.4018/978-1-4666-1972-2
 7. Kazienko P., Bródka P.: Data Warehouses, Published by PRINTPAP Łódz, Wrocław 2011, ISBN 978-83-62098-97-2

Artykuły w czasopismach międzynarodowych

 1. Bródka, P. Jankowski, J., & Michalski, R. (2021). Sequential seeding in multilayer networks. Chaos 31, 033130; https://doi.org/10.1063/5.0023427
  PDF Code and data at GitHub and Code Ocean
 2. Michalski, R., Jankowski, J. & Bródka, P. (2020). Effective Influence Spreading in Temporal Networks with Sequential Seeding. IEEE Access, vol. 8, pp. 151208-151218, doi: 10.1109/ACCESS.2020.3016913.
  PDF Code and data at Code Ocean
 3. Bródka, P., Musial, K., & Jankowski, J. (2020). Interacting spreading processes in multilayer networks. IEEE Access, vol. 8, pp. 10316-10341, doi:10.1109/ACCESS.2020.2965547
  PDF
 4. Belfin, R. V., Brodka, P., Radhakrishnan, B. L., & Rejula, V. (2020). COVID-19 peak estimation and effect of nationwide lockdown in India. medRxiv, medRxiv 2020.05.09.20095919; doi: https://doi.org/10.1101/2020.05.09.20095919
  PDF
 5. Saganowski S., Bródka P., Koziarski M., Kazienko P. (2019) . Analysis of group evolution prediction in complex networks. PloS ONE, 14(10): e0224194
  PDF Data at Harvard Dataverse
 6. Jankowski, J., Waniek, M., Alshamsi, A., Bródka, P., Michalski, R. (2018). Strategic distribution of seeds to support diffusion in complex networks. PloS ONE, 13(10), e0205130
  PDF
 7. Jankowski J., Szymanski B., Kazienko P., Michalski R., Bródka P. (2018) Probing Limits of Information Spread with Sequential Seeding. Scientific Reports, 8(1), 13996, DOI: 10.1038/s41598-018-32081-2
  PDF
 8. Bródka, P., Chmiel, A., Magnani, M., Ragozini, G. (2018). Quantifying layer similarity in multiplex networks: a systematic study. Royal Society Open Science 2018 5 171747, 10.1098/rsos.171747.
  PDF Code at CRAN
 9. Belfin R.V., Kanaga E F.M., Bródka P. (2018). Overlapping community detection using superior seed set selection in social networks. Computers & Electrical Engineering, 10.1016/j.compeleceng.2018.03.012
  PDF
 10. Erlandsson F., Bródka P., Boldt M., Johnson H. (2017). Do we really need to catch them all? A new User-guided Social Media Crawling method. Entropy, 19(12), 686.
  PDF Data at Harvard Dataverse
 11. Jankowski, J., Michalski, R., Bródka, P. (2017). A multilayer network dataset of interaction and influence spreading in a virtual world. Scientific Data, 4, Article number: 170144
  PDF Data at Harvard Dataverse
 12. Ethier, JF, Curcin, V., McGilchrist, M., Lim Choi Keung, S., Zhao, L., Andreasson, A., Bródka, P., Michalski, R., Arvanitis T., Mastellos, N., Burgun, A., Delaney B. (2017). eSource for clinical trials: Implementation and evaluation of a standards-based approach in a real world trial, International Journal of Medical Informatics, Volume 106, pp. 17-24, Elsevier
  PDF Code and data at Code Ocean
 13. Jankowski J., Bródka P., Kazienko P., Szymanski B., Michalski R., Kajdanowicz T. (2017) Balancing Speed and Coverage by Sequential Seeding in Complex Networks Scientific Reports, 7(1), 891, DOI: 10.1038/s41598-017-00937-8
  PDF
 14. Jankowski J., Bródka P., Humari J. (2016). A Picture is Worth a Thousand Words: An Empirical Study on the Influence of Content Visibility on Diffusion Processes within a Virtual World. Behaviour & Information Technology, 35(11), 926-945.
  PDF
 15. Jankowski, J., Saganowski, S., Bródka, P. (2016). Evaluation of TRANSFoRm mobile eHealth solution for remote patient monitoring during clinical trials. Mobile Information Systems, 2016, Article ID 1029368
  PDF
 16. Erlandsson F., Bródka P., Borg A., Johnson H. (2016). Finding Influential Users in Social Media Using Association Rule Learning. Entropy Special Issue "Machine Learning and Entropy: Discover Unknown Unknowns in Complex Data Sets" 18(5), 164
  PDF
 17. Mastellos N., Bliźniuk G., Czopnik D., McGilchrist M., Misiaszek A., Bródka P., Curcin V., Car J., Delaney B., Andreasson A. (2016). Feasibility and acceptability of TRANSFoRm to improve clinical trial recruitment in primary care. Family Practice 33 (2): 186-191.doi: 10.1093/fampra/cmv102
  PDF
 18. Saganowski S., Bródka P., Misiaszek A., Fraczkowski K. (2015). Mobile eHealth solution (ePRO). In Journal of clinical bioinformatics (Vol. 5, No. 1, p. S14). BioMed Central.
  PDF
 19. Saganowski S., Gliwa B., Bródka P., Zygmunt A., Kazienko P., Koźlak J. (2015). Predicting Community Evolution in Social Networks. Entropy, 17(5), 3053-3096.
  PDF
 20. Różewski P., Jankowski J., Bródka P., Michalski R. (2015). Knowledge workers’ collaborative learning behavior modeling in an organizational social network. Computers in Human Behavior, 51, 1248-1260.
  arXiv:1505.03055
 21. Jankowski J., Michalski R., Bródka P., Kazienko P., Utz S. (2015). Knowledge Acquisition from Social Platforms Based on Network Distributions Fitting. Computers in Human Behavior, 51, 685-693.
  arXiv:1505.03049
 22. Musial K., Bródka P., Kazienko P., Gaworecki J. (2014). Extraction of Multi-layered Social Networks from Activity Data.The Scientific World Journal 2014, Article ID 359868, 13 pages.
  PDF
 23. Michalski R., Kajdanowicz T., Bródka P., Kazienko P. (2014). Seed Selection for Spread of Influnece in Social Networks: Temporal vs. Static Approach. New Generation Computing, 32(3-4), 213-235.
  arXiv.org:1405.0538
 24. Bródka P., Saganowski S., Kazienko P. (2013). GED: The Method for Group Evolution Discovery in Social Networks Social Network Analysis and Mining, 3(1), 1-14.
  arXiv.org:1207.4297 Code at GitHub
 25. Saganowski S., Bródka P., Kazienko P. (2012). Influence of the User Importance Measure on the Group Evolution Discovery. Foundations of Computing and Decision Sciences, 37(4), 293-303.
  arXiv.org:1301.1534
 26. Bródka P., Kazienko P., Musiał K., Skibicki K. (2012). Analysis of Neighbourhoods in Multi-layered Dynamic Social Networks.International Journal of Computational Intelligence Systems, 5(3), 582-596.
  arXiv.org:1207.4293
 27. Zygmunt A., Bródka P., Kazienko P., Koźlak J. (2012). Key Person Analysis in Social Communities within Blogosphere. Journal of Universal Computer Science, 18(4), 577-597.
  JUCS18(4)
 28. Filipowski T., Kazienko P., Bródka P., Kajdanowicz T. (2012). Web-based knowledge exchange through social links in the workplace. Behaviour and Information Technology 31(8), 779-790.
 29. Kukla G., Kazienko P., Bródka P., Filipowski T. (2011). SocLaKE - Social Latent Knowledge Explorator, The Computer Journal, 55(3), 258-276.
  Reprint
 30. Palus S., Bródka P., Kazienko P. (2011). Evaluation of Organization Structure based on Email Interactions, International Journal of Knowledge Society Research, Vol. 2, No. 1, 2011, pp. 1-13.
  Reprint
 31. Kazienko P., Ruta D., Bródka P. (2009). The Impact of Customer Churn on Social Value Dynamics, International Journal of Virtual Communities and Social Networking (IJVCSN), 1(3), 62-74.
  Reprint

Konferencje międzynarodowe

  2018

 1. Belfin, R. V., Kanaga, E. G. M., Bródka, P. (2018, December). Regional clustering of Indian hospitals for better health. In 2018 International Conference on Circuits and Systems in Digital Enterprise Technology (ICCSDET) (pp. 1-5). IEEE.
 2. 2017

 3. Erlandsson F., Bródka P., Borg A.: Seed selection for information cascade in multilayer network The 6th International Conference on Complex Networks and Their Applications November 29 - December 01 2017 Lyon, France
  PDF
 4. Jankowski, J., Bródka, P., Michalski, R., Kazienko, P.: Seeds Buffering for Information Spreading Processes. SocInfo 2017, 9th International Conference on Social Informatics, Lecture Notes in Computer Science LNCS, vol. 10539, pp. 628-641, Springer, Berlin Heidelberg (2017)
  PDF
 5. Jankowski, J., Michalski, R., Bródka, P., Karczmarczyk, A. Increasing Coverage of Information Diffusion Processes by Reducing the Number of Initial Seeds. 2017 IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining, Sydney, Australia, 31 July - 03 August, 2017
  PDF
 6. Jankowski, J., Bródka, P., Kazienko, P., Szymański, B., Kajdanowicz, T., Michalski, R. Sequential Seeding in Complex Networks - Trading Speed for Coverage. Poster at NetSci-X 2017, The 2017 International School and Conference on Network Science (2017)
 7. 2016

 8. Erlandsson F., Bródka P., Borg A., Johnson H.: Finding Influential Users in Social Media Using Rule Learning Second International Conference on Computational Social Science IC2S2, Northwestern University, June 2016
 9. Saganowski S., Misiaszek A., Bródka P., Andreasson A., Curcin V., Delaney B., Frączkowski K.: TRANSFoRm eHealth solution for quality of life monitoring AMIA 2016 Summit on Clinical Research Informatics, CRI 2016, March 21-24, 2016, 2016, San Francisco, CA, pp. 231-239
 10. Erlandsson F., Borg A., Johnson H., Bródka P.: Predicting User Participation in Social Media. NetSciX 2016 - International School and Conference on Network Science, January 11-13, 2016, Wroclaw, Poland, LNCS Advances in Network Science Volume 9564 pp 126-135
 11. 2015

 12. Jankowski J., Michalski R., Kazienko P., Bródka P., Utz S.: Adaptive Survey Design Using Structural Characteristics of the Social Networkg. SocInfo 2015 - The 7th International Conference on Social Informatics, Beijing, China, December 9-12, 2015, Proceedings (Vol. 9471, p. 153). Springer.
 13. Michalski R., Kajdanowicz T., Bródka P., Piotr Bródka, Przemysław Kazienko Kazienko P.: Spread of Influence in Temporal Networks. IC2S2 2015 - INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL SOCIAL SCIENCE, June 8-11, 2015, Helsinki, Finland
 14. Bródka P., Kazienko P.: Group Extraction in Multi-layered Social Network. NetSci 2015 - International School and Conference on Network Science, June 1-5, 2015, Zaragoza, Spain
 15. Lim Choi Keung S.N, Zhao L., Curcin V, Ethier J-F., Burgun A., McGilchrist M., Bródka P., Tuligłowicz W., Andreasson A., Delaney B.C., Arvanitis T.N.TRANSFoRm: Implementing a Learning Healthcare System in Europe through Embedding Clinical Research into Clinical Practice, ICSS2014 - 48th Annual Hawaii International Conference on System Sciences, IEEE Computer Society Press
  PDF

 16. 2014

 17. Bródka P., Sobas M., Johnson H.: Profile Cloning Detection in Social Networks. The First European Network Intelligence Conference, September 29-30, 2014, Wroclaw, Poland, IEEE Computer Society, pp. 63-68
 18. Michalski, R., Jankowski J., Bródka P., Kazienko P.: The Same Network - Different Communities? The Multidimensional Study of Groups in the Cyberspace. SNAA 2014 - the 4th Workshop on Social Network Analysis in Applications at ASONAM 2014 - The 2014 IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Network Analysis and Mining, Beijing, China, August 17-20, 2014, IEEE, 2014,
 19. Michalski, R., Kazienko P., Kajdanowicz T., Bródka P.: Data-driven Seed Selection for Spread of Influence in Temporal Social Networks. Workshop on Sociophysics at SigmaPhi 2014 - The International Conference on Statistical Physics 2014, Rhodes, Greece, July 7-11, 2014, Kaniadakis G., Scarfone A.M. (eds.), 2014, p. 75.
 20. Saganowski S., Gliwa B., Bródka P., Zygmunt A., Kazienko P., KozŸlak J.: Predicting Community Evolution in Social Networks, poster. NetSci 2014 - International School and Conference on Network Science
 21. Michalski R., Kajdanowicz T., Bródka P., Kazienko P.: Seed Selection in Social Networks - Temporal Approach Benefits. TnetSphys'14 - Temporal Networks, Human Dynamics and Social Physics Symposium at NetSci 2014 - International School and Conference on Network Science
 22. Frączkowski K., Bródka P., Misiaszek A., Saganowski S., Kazienko P.: The mobile system supporting health safety of patients in the TRANSFoRm project. Workshop: CRI Solution Day
 23. Brodka P, Kazienko P, Andreasson A, Fraczkowski K, Misiaszek A, Saganowski S, Zhao L, Curcin V, Arvanitis T, Delaney B, Michalski R.: Remote Patient Health Condition Monitoring for Clinical Research. 19th WONCA Europe Conference, Lisbon, 3 July 2014.
 24. Curcin V, Arvanitis T, Ethier J-F, Fraczkowski K, Kazienko P, Brodka P, Andreasson A, Blizniuk G, Lim Choi Keung S, Zhao L, Misiaszek A, McGilchrist M, Burgun A, Delaney B. Semantic Approach to Achieving Interoperability between Clinical Care and Clinical Research. 19th WONCA Europe Conference, Lisbon, 3 July 2014.
 25. Curcin V., Arvanitis T.N., Brodka P., Corrigan D., Delaney B.: TRANSFoRm digital infrastructure: The architecture for The Learning Healthcare System in Europe AMIA 2014 Clinical Research Informatics Summit Panel

 26. 2013

 27. Gliwa B., Bródka P., Zygmunt A., Saganowski S., Kazienko P., Koźlak J.: Different Approaches to Community Evolution Prediction in Blogosphere. SNAA 2013 at ASONAM 2013, IEEE Computer Society, 2013, pp. .
 28. Kazienko P., Kajdanowicz T., Michalski R., Bródka P.: From Data to Human Behaviour. SOCIETY 2013, IEEE Computer Society, 2013, pp. .
 29. Kajdanowicz T., Filipowski T, Kazienko P., Bródka P. Competence Region Modelling in Relational ClassificationACIIDS 2013, LNCS 7803, 2013, pp 236-244.
 30. Bródka P., Filipowski T., Kazienko P.: An Introduction to Community Detection in Multi-layered Social Network , WSKS 2011, CCIS 278, Springer, pp 185-190, 2012.
  arXiv.org:1209.6050
 31. Saganowski S., Bródka P., Kazienko P.: Influence of the Temporal Social Network Timeframe Type and Size on Tracking Group Evolution. Workshop on Temporal and Dynamic Networks: From Data to Models at NetSci 2013
 32. Michalski R., Jankowski J., Bródka P., Kazienko P.: How the Network Dynamics Influences the Diffusion of Innovations. Workshop on Temporal and Dynamic Networks: From Data to Models at NetSci 2013
 33. Bródka P., Kazienko P., Saganowski S., Michalski R.: Quantifying Multi-layered Complex Networks. Satellite Symposium on Multiple Network Modeling, Analysis and Mining at NetSci 2013

 34. 2012

 35. Bródka P., Kazienko P., Kołoszczyk B.: Predicting Group Evolution in the Social Network. SocInfo 2012, LNCS 7710, Springer, 2012, pp. 54–67.
  arXiv.org:1210.5161
 36. Michalski R., Bródka P., Kazienko P., Juszczyszyn K.: Quantifying Social Network Dynamics. CASoN 2012, IEEE Computer Society, 2012, pp. 69-74.
  arXiv.org:1303.5009
 37. Saganowski S., Bródka P., Kazienko P.: Influence of the Dynamic Social Network Timeframe Type and Size on the Group Evolution Discovery. ASONAM 2012, IEEE Computer Society, 2012, pp. 678-682.
  arXiv.org:1210.5167
 38. Gliwa B., Saganowski S., Zygmunt A., Bródka P., Kazienko P., Koźlak J.: Identification of GroupChanges in Blogosphere. ASONAM 2012, IEEE Computer Society, 2012, pp. 1233-1238.
  arXiv.org:1210.5171
 39. Bródka P., Saganowski S., Kazienko P.: Group Evolution Discovery in Social Networks. NetSci 2012

 40. 2011

 41. Bródka P., Saganowski S., Kazienko P.: Tracking Group Evolution in Social Networks. SocInfo 2011, Lecture Notes in Artificial Intelligence LNAI , Springer, 2011, pp. 316-319. Best Demo\Poster\Paper Award Fotografie 1, 2 i 3 z ceremoni wręczenia nagrody.
  arXiv.org:1210.5240
 42. Michalski R., Palus S., Kazienko P., Bródka P., Juszczyszyn K.: Modelling Social Network Evolution. SocInfo 2011, Lecture Notes in Artificial Intelligence LNAI , Springer, 2011, pp. 283-286
 43. Bródka P., Skibicki K., Kazienko P., Musiał K.: A Degree Centrality in Multi-layered Social Network. CASoN 2011, IEEE Computer Society, 2011, pp. 237-242
  arXiv.org:1210.5184
 44. Bródka P., Saganowski S., Kazienko P.: Group Evolution Discovery in Social Networks, ASONAM 2011, IEEE Computer Society, 2011, pp. 247-253
 45. Bródka P., Stawiak P., Kazienko P.: Shortest Path Discovery in the Multi-layered Social Network, ASONAM 2011, IEEE Computer Society, 2011, pp 497-501
  arXiv.org:1210.5180
 46. Zygmunt A., Bródka P., Kazienko P., Koźlak J.: Different Approaches to Groups and Key Person Identification in Blogosphere, SNAA 2011 at ASONAM 2011, IEEE Computer Society, 2011, pp. 593-598
 47. Kazienko P., Musial K., Kukla E., Kajdanowicz T., Bródka P.: Multidimensional Social Network: Model and Analysis, ICCCI 2011, Lecture Notes in Artificial Intelligence LNAI, Springer, 2011, pp. 378-387.
 48. Kazienko P., Kukla E., Musial K., Kajdanowicz T., Bródka P., Gaworecki J.: A Generic Model for Multidimensional Temporal Social Network, ICeND2011, CCIS 171, Springer, 2011, pp. 1-14
 49. Popowicz D., Bródka P., Kazienko P., Kozielski M.: Ask Your Friends for Help: A Collaborative Query Answering System, CDVE2011, Lecture Notes in Computer Science, Springer, 2011, pp. 110-113

 50. 2010

 51. Kukla G., Kazienko P., Bródka P., Filipowski T.: Recommendation Boosted Query Propagation in the Social Network, SocInfo 2010, Lecture Notes in Artificial Intelligence LNAI , Springer, 2010, pp. 113-124
 52. Kazienko P., Bródka P., Musial K., Gaworecki J.: Multi-layered Social Network Creation Based on Bibliographic Data , SocialCom2010, IEEE Computer Society Press, 2010, pp. 407-412
 53. Juszczyszyn K., Musiał A., Musiał K., Bródka P.: Utilizing Dynamic Molecular Modelling Technique for Predicting Changes in Complex Social Networks, 2010 IEEE/WIC/ACM, IEEE Computer Society Press, 2010, pp. 1-4
 54. Kazienko P., Bródka P., Musiał K.: Individual Neighbourhood Exploration in Complex Multi-layered Social Network, 2010 IEEE/WIC/ACM, IEEE Computer Society Press, 2010, pp. 5-8
 55. Bródka P., Musial K., Kazienko P.: A Method for Group Extraction in Complex Social Networks., WSKS 2010, CCIS 111, Springer, 2010, pp. 238-247.
 56. Palus S., Bródka P., Kazienko P.: How to Analyze Company Using Social Network?, WSKS 2010, CCIS 111, Springer, 2010, pp. 159-164.

 57. 2009

 58. Bródka P., Musiał K., Kazienko P.: Efficiency of Node Position Calculation in Social Networks, KES 2009, LNCS/LNAI, Springer, 2009, pp.455-463
 59. Bródka P., Musiał K., Kazienko P.: A Performance of Centrality Calculation in Social Networks, CASoN 2009, IEEE Computer Society, 2009, pp.24-31.
 60. Musiał K., Kazienko P., Bródka P.:User position measures in social networks SNA-KDD 2009
 61. Ruta D., Kazienko P., Bródka P.: Network-Aware Customer Value in Telecommunication Social Networks, ICAI 09, CSREA Press, pp. 261-267.
 62. Kazienko P., Bródka P., Ruta D.: The Influence of Customer Churn and Acquisition on Value Dynamics of Social Neighbourhoods, WSKS 2009, LNCS/LNAI, Springer, 2009, pp.491-500
 63. Juszczyszyn K., Musiał A., Musiał K., Bródka P.: Molecular Dynamics Modelling of the Temporal Changes in Complex Networks, CEC 09, IEEE Computer Society Press, 2009 pp. 553-559.

Konferencje narodowe

 1. Bródka P., Kaim K.: Badanie logów serwera Politechniki Wrocławskiej metodami eksploracji danych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocłwskiej, V Konferencja naukowa studentółw Referaty Tom 1, str. 49-54.
 2. Bródka P.: Indeksowanie obiektółw wielowymiarowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, IV Konferencja naukowa studentów Referaty Tom 1, str. 79-84.

Komitet programowy

 1. EXECUTIVE CHAIR of NetSciX 2016 - International School and Conference on Network Science, Wrocław, Poland, 11-13 January 2016
 2. SocialCom 2015 - The 8th IEEE International Conference on Social Computing and Networking, Chengdu, China, 19-21 December 2015
 3. MANEM'15 - First International workshop on Multiplex & Attributed Network Mining, Paris, 25 August 2015
 4. MISNC 2015 - The 2nd International Multidisciplinary Social Networks Conference, Dogo, Matsuyama City, Ehime, Japan, September 1-3, 2015
 5. SocInfo 2015 - The 7th International Conference on Social Informatics. Beijing, 9-12 December 2015.
 6. BigData 2015 - The Fifth ASE International Conference on Big Data, October 7-9, 2015, Kaohsiung, Taiwan
 7. Socialinformatics 2015 - The Fourth ASE International Conference on Social Informatics, October 7-9, 2015, Kaohsiung, Taiwan
 8. SOTICS 2015 - The Fifth International Conference on Social Media Technologies, Communication, and Informatics, November 15 - 20, 2015, Barcelona, Spain
 9. IEEE DSAA 2015 - 2015 IEEE International Conference on Data Science and Advanced Analytics, October 19-21, 2015, Paris, France
 10. Chair of ENIC 2015 - The Second European Network Intelligence Conference, September 21-22, 2015 – Karlskrona, Sweden
 11. Chair of SNAA 2015 - The 5th Workshop on Social Network Analysis in Applications, Paris, France, August 25-28, 2015
 12. AMIA 2015 Joint Summits on Translational Science, San Francisco CA, March 23-27, 2015
 13. SI 2014 - Workshop on Social Influence, collocated with SocInfo 2014, November 10, Barcelona, Spain
 14. Co - founder ENIC 2014 - The First European Network Intelligence Conference, September 29-30, 2014 - Wroclaw, Poland
 15. ASONAM 2014 - The 2014 IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Network Analysis and Mining, Beijing, China, August 17-20, 2014.
 16. Chair of SNAA 2014 - The 4th Workshop on Social Network Analysis in Applications, Beijing, China, August 17, 2014
 17. DCOSS 2014 - IEEE International Conference on Distributed Computing in Sensor Systems, Marina Del Rey, California, May 26 - 28 2014
 18. SocInfo 2014 - The 6th International Conference on Social Informatics. Barcelona, 10-13 November 2014.
 19. COMPSAC 2014 - 38th Annual International Computers, Software & Applications Conference, Västerås, Sweden 21–25 July, 2014
 20. IICST 2014 - Innovations in Information and Communication Science and Technology, September 3-5, 2014, Warsaw, Poland
 21. DSAA 2014 - 2014 International Conference on Data Science and Advanced Analytics, October 30 - November 1, 2014, Shanghai, China
 22. SoNAEdu 2014 - The International Workshop on Social Networks and its Applications on Education Beijing, China, August 4, 2014 (SocialCom2014)
 23. SOTICS 2014 - The Fourth International Conference on Social Eco-Informatics October 12 - 16, 2014 - Nice, France
 24. Publicity Chair MISNC 2014 - The 2014 Multidisciplinary International Social Networks Conference, Kaohsiung, Taiwan, September 13-14, 2014
 25. ACIIDS 2014 - The 6th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems April 7 - 9, 2014, Bangkok, Thailand
 26. Chair of SNAA 2013 - The Third Workshop on Social Network Analysis in Applications, 25-28 August, 2013, Niagara Falls, Canada
 27. SocInfo 2013 - The 5th International Conference on Social Informatics (SocInfo2013), 25–27 November 2013, Kyoto, Japan.
 28. ASONAM 2013 - The 2013 IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining, 25-28 August, 2013, Niagara Falls, Canada
 29. Program Char of SNAA 2013 - The Third Workshop on Social Network Analysis in Applications, 25-28 August, 2013, Niagara Falls, Canada
 30. SOTICS 2013 - The Third International Conference on Social Eco-Informatics, November 17 - 22, 2013 - Lisbon, Portugal
 31. ASONAM 2012 - The 2012 International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining, 26-29 August, 2012, Kadir Has University, Istanbul, Turkey
 32. SOTICS 2012 - The Second International Conference on Social Eco-Informatics, October 21 - 26, 2012 - Venice, Italy
 33. EWCIP 2012 - II European Workshop on Computing and ICT Professionalism. Associated to the 7th Iberian Conference on Information Systems and Technologies. 20th - 23rd June 2012, Madrid, Spain
 34. INBAST 2012 - 2nd Workshop on Industrial and Business Applications of Semantic Web Technologies. Associated to the OnTheMove Federated Conferences and Workshops OTM 2012. 10.-14.9.2012, Rome, Italy

Stypendia i nagrody

 1. Stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca przyznawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 2. Stypendium współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Młoda Kadra 2015 Plus 2014/2015 (IV edycja)
 3. Stypendium współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Młoda Kadra 2015 Plus 2013/2014 (III edycja)
 4. Stypendium współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Młoda Kadra 2013
 5. Stypendium współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Młoda Kadra 2012
 6. Nagroda JM Rektora za uznane osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2011/2012
 7. Nagroda JM Rektora za uznane osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2010/2011
 8. "Best Poster/Demo/Paper Award" podczas konferencji SocInfo 2011 za artykuł "Tracking Group Evolution in Social Networks". Fotografie 1, 2 i 3 z ceremoni wręczenia nagrody.
 9. Laureat konkursu "Student Travel Suport" podczas konferencji SocInfo 2011 za artykuł "Tracking Group Evolution in Social Networks". Fotografia z ceremoni wręczenia nagrody.
 10. Czterokrotny laureat konkursu dla MLODEJ KADRY na finansowanie badań służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich organizowanego przez INSTYTUT INFORMATYKI, POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
 11. Stypendium Rady Miasta Wrocławia 2011/2012
 12. Stypendium w ramach programu Przedsiębiorczy doktorant - inwestycja w innowacyjny rozwój regionu, finansowanym przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski i Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Zaproponowany projekt uzyskał 15 miejsce wśród projektów z dolnego śląska i jako jeden z 50 uzyskał finansowanie.
 13. Stypendium z funduszu własnego stypendialnego Politechniki Wrocławskiej semestr zimowy 2011/2012, przyznane 15 najlepszym doktorantom Politechniki Wrocławskiej.
 14. Stypendium z funduszu własnego stypendialnego Politechniki Wrocławskiej semestr letni 2010/2011, przyznane 13 najlepszym doktorantom Politechniki Wrocławskiej.
 15. Stypendium doktoranckie w latach 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012
 16. Stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce - lata 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2010/2011, 2011/2012
 17. Wyróżnienie w II Konkursie na projekty badawcze kół naukowych Politechniki Wrocławskiej w 2008r
 18. II miejsce w konkursie projektowo-programistycznym odkrywcy::z::kasą, organizowanym przez Firmę Insert
 1. MultiSpred - Rozprzestrzenianie się wpływu w sieciach wielowarstwowych, projekt badawczy, Narodowe Centrum Nauki (Sonata 11), 2017-20, Kierownik Projektu
 2. V4 CARE ARSEC - Computer Aided REasoning in Analysing Regional Socio-Economic Complexity, projekt badawczo naukowy finansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, 2018-20.
 3. RENOIR - Reverse EngiNeering of sOcial Information pRocessing, H2020-MSCA-RISE-2015, 2016-19, no. 691152.
 4. Narzędzia Business Intelligence dla Wirtualnej Sieci Punktów Sprzedaży, INNOTECH-K3/IN3/56/225874/NCBR/15, In-Tech, NCBiR
 5. ENGINE - European research centre of Network intelliGence for INnovation Enhancement, FP7-REGPOT-2012-2013-1, 2013-16, no. 316097, Project Manager.

 6. Metody uczenia maszynowego w sieciach złożonych, projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki (Opus 5), 2014-17
 7. Big data in banking - Assessment of different financial behaviour models, Alior Bank, 2013.
 8. Przygotowanie i dostarczenie algorytmów i modeli matematycznych do prekwalifikacji usług xDSL, Orange Labs, 2012-13.
 9. TRANSFoRm - Translational Research and Patient Safety in Europe ICT-2011.11.3, FP7, 2011-15.

 10. Przedsiębiorczy doktorant - inwestycja w innowacyjny rozwój regionu - Stypendium współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Projekt wykonywany we współpracy z firmą   REC Global
 11. Eksploracja danych w złożonych, społecznych systemach sieciowych, projekt badawczy NCN, 2010-2013, we współpracy w Politechniką Poznańską i AGH.
 12. GRASP# - analiza otoczenia społecznego oraz powiązań sieciowych osób poszukiwanych i podejrzanych o popełnienie przestępstwa, projekt rozwojowy, we współpracy z firmą Research & Engineering Center REC oraz Telnet, 2009-2011.
 13. MATURE - Continuous social learning in knowledge networks, Integrated Project no. 216356, 7FP ICT-2007.4.1, 2008-2012, Associated Partner.
 14. SoDiG - Social Values in Dynamic Groups, we współpracy z British Telecom, Intelligent Systems Research Centre (ISRC), 2008-09.

mLFR Benchamark

GED

Konsultacje
Miejsce: Budynek A-1, pokój 203k
Aktualny dzień i godzinę konsultacji można sprawdzić na stronie wydziału. Zalecam wcześniejszy kontakt mailowy.


Tematy prac magisterskich i inżynierskich są dostępne na stronie wydziału, przy czym jeżeli nie znajdziesz dokładnie tego co Cię interesuje zapraszam na konsultace i może coś razem wymyślimy :)
Jestem recenzentem Twojej pracy magisterskiej bądź inżynierskiej?

 1. Skontaktuj się ze mną mailowo jak tylko się o tym dowiesz
 2. Najpóźniej 2 tygodnie przed terminem złożenia pracy w dziekanacie dostarcz pracę i umów się ze mną na spotkanie
 3. Spotkanie to dyskusja na temat pracy, przygotuj na nią prezentację krótko omawiającą temat, plan prac, przeprowadzone badania i ich wyniki (prezentację można później wykorzystać na obronie)
Adres
Politechnika Wrocławska,
Wyb.Wyspiańskiego 27, A1, 203k
50-370 Wrocław
Telefon
A-1, 203k: (0-71) 320-34-53