Français | English

 
 
   

Menu

 
Strona główna
Badania naukowe
Dla studentów
Kontakt
 
     
 
 

dr hab. inż. Kazimierz CHOROŚ, prof. uczelni

Jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym zatrudnionym na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Informatyki Stosowanej, Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Wrocławskiej.
W latach 2008-2014 pełniłem funkcję zastępcy dyrektora ds. rozwoju w Instytucie Informatyki I-32.
W kadencji 2016-2020 pełniłem funkcję prodziekana Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.
Jestem organizatorem i przewodniczącym Międzynarodowej Konferencji
"International Conference on Multimedia & Network Information Systems" MISSI'2020.

Prowadzę następujące wykłady:

  • Metodologia Projektowania Systemów Informatycznych,
  • Przetwarzanie Obrazów i Cyfrowego Wideo (wybieralny),

a także:

  • zajęcia projektowe z Metodologii Projektowania Systemów Informatycznych,
  • zajęcia laboratoryjne z Przetwarzania Obrazów i Cyfrowego Wideo,
  • zajęcia laboratoryjne z Technik Przetwarzania Mediów Cyfrowych,
  • grupę z Zespołowego Przedsięwzięcia Inżynierskiego.

Zagadnienia, którymi zajmuję się w pracy naukowej to:

  • systemy multimedialne,
  • analiza cyfrowego wideo,
  • wyszukiwanie informacji w sieci Internet.

Od 1993 roku jestem członkiem Stowarzyszenia Absolwentów Grandes Ecoles SAGE.
W latach 1993-2002 byłem prezesem Stowarzyszenia SAGE.

Od 1982 roku jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego.
Jestem autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu numizmatyki,
od 2003 roku - redaktorem naczelnym czasopisma Wrocławskie Zapiski Numizmatyczne.

 
 
 

Copyright (C) 2021 Katedra Informatyki Stosowanej, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Wrocławska 
Ostatnia modyfikacja: 01.10.2021