Dr inż. Piotr Chynał

Doktor w Katedrze Informatyki na Wydziale Informatyki
i Zarządzania

Zajmuję się badaniami związanymi z interakcją człowiek-komputer oraz szeroko pojętymi badaniami użyteczności.

  • Jestem opiekunem Koła Naukowego Interakcji Człowiek-Komputer

  • Moje portfolio

  • Profil na portalu ResearchGate

  • Dorobek naukowy zaindeksowany w bazie DBLP

  • Pozostałe publikacje:
  • Piotr Chynał: "A method for comparing efficiency of the different usability evaluation techniques." Information systems architecture and technology : Web Engineering and High-Performance Computing on Complex Environments / eds. Leszek Borzemski [i in.]. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012. s. 51-57 - plik .pdf