Dr inż. Kazimierz Frączkowski P2P
Adiunkt Wydziału Informatyki i Zarządzania

O mnie

Jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Inżynierii Oprogramowania Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Obszar mojego doświadczenia zawodowego i badań naukowych to zarządzania projektami, telemedycyna, e-zdrowie, m-zdrowie, oraz systemy informacyjne w ochronie zdrowia. Zainicjowałem Studia Podyplomowe Zarządzania Projektami, brałem i biore udział w projektach naukowo-badawczych w dziedzinie bioinżynierii, diagnostyki elektrofizjologicznej oraz informatyki medycznej.

Zdobyłem wieloletnie doświadczenie jako Project Manager w największych polskich firmach IT. W latach (2009-2013) byłem Krajowym Koordynatorem Regionalnych Projektów Informatycznych w Ochronie Zdrowia z projektem centralnym Ministerstwa Zdrowia P1 i P2. Opublikowałem ponad 160 prac w krajowych i zagranicznych czasopismach, materiałach konferencyjnych z zakresu biosystemów, inżynierii oprogramowania oraz zarządzania projektami. Moja książka o zarządzaniu projektami informatycznymi jest dostępna za darmo w zbiorach Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej (obecnie ponad 100 000 pobrań). Na swoim koncie mam patenty i wnioski racjonalizatorskie. Jestem certfikowany Project Manager PRINCE2 Practitioner, ITIL Fundation...oraz rzeczoznawcą PTI, laureatem pierwszej nagrody i wyróżnienia w kategorii „Project Master”.

Moje hobby to żeglarstwo, motocykle - np. wyprawa pod koło podbiegunowe ok 5500km.

Prowadzone kursy

Konsultacje

Gabinet: 302b, D-2
Poniedziałek 1700 - 1800
Wtorek 900 - 1100
Niedziela (niestacjonarne) 1500 - 1700

Kontakt

Tel.: (71) 320-36-43
Tel. wewn: 36-43
kazimierz.fraczkowski​@pwr.edu.pl

Przydatne łącza

Tematy zespołowego przedsięwzięcia inżynierskiego

Publikacje

 1. Frączkowski Kazimierz, Karniej Piotr*, Macuda Małgorzata*: Nowe technologie a wybrane problemy zarządzania ochroną zdrowia / Kazimierz Frączkowski, Piotr Karniej, Małgorzata Macuda. Warszawa : Texter, cop. 2017. 88, [4] s. obj. 6,2,
  Bibliogr. s. 79-86.
  Rodzaj pracy: monografie; zasięg: lokalny

W08/2017/I-090

 1. Frączkowski Kazimierz: Patent. Polska, nr 222610. Inteligentny mobilny czujnik ruchu : Int. Cl. G01C 21/16. Zgłosz. nr 400494 z 24.08.2012. Opubl. 31.08.2016 / Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL ; Kazimierz Frączkowski. 4 s. : 1 rys. Tytuł w jęz. ang. ze zgłosz. patentowego.
  Lokalizacja elektroniczna: http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/generuj_dokument.php?plik=PL_000000000222610_B1_PDF
  Rodzaj pracy: patenty; zasięg: lokalny

W08/2017/Z-001

 1. Frączkowski Kazimierz, Zwiefka Antoni*: Mobile empowerment of patient by an integrated ICT environment / Kazimierz Frączkowski, Antoni Zwiefka. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. 2016, vol. 22, nr 2, s. 56-62, 3 rys., 2 tab., bibliogr. 7 poz.
  Lokalizacja elektroniczna: http://www.inzynieria-biomedyczna.com/
  Punktacja MNiSW z 2015: 12; 2016: 12; 2013-2016: 12
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: międzynarodowy

W08/2016/I-201

 1. Saganowski Stanisław, Misiaszek Andrzej, Bródka Piotr, Andreasson Anna*, Curcin Vasa*, Delaney Brendan*, Frączkowski Kazimierz: TRANSFoRm eHealth solution for quality of life monitoring / Stanisław Saganowski [i in.]. AMIA Joint Summits on Translational Science [Dokument elektroniczny]. 2016, vol. 2016, s. 231-239, obj. 0,6 10 rys., bibliogr. 11 poz.
  Lokalizacja elektroniczna: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5001750/pdf/2383104.pdf
  Punktacja MNiSW z 2017: 05
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: międzynarodowy

W08/2016/P-012

 1. Frączkowski Kazimierz: Sukces i porażka projektów IT z perspektywy zarządzania zespołem projektowym / Kazimierz Frączkowski. W: Zarządzanie zespołem projektowym / Kaziemierz Frączkowski [i in.]. Warszawa : Texter, cop. 2016. s. 148-176, obj. 2,1, 6 rys., 4 tab., bibliogr. 18 poz.
  Rodzaj pracy: rozdziały w monografii; zasięg: lokalny

W08/2016/I-179

 1. Zwiefka Antoni*, Frączkowski Kazimierz, Zaremba Marcin*: The implementation of the integrated medical care provided for the elderly patients (65+) with chronic diseases / Antoni Zwiefka, Kazimierz Frączkowski, M. Zaremba. Global Telemedicine and eHealth Updates: Knowledge Resources. 2016, vol. 9, s. 430-435, obj. 0,5 1 tab., bibliogr. 5 poz.
  Punktacja MNiSW z 2017: 05
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: międzynarodowy

W08/2016/I-094

 1. Gładysz Barbara, Frączkowski Kazimierz: Wielowymiarowa analiza czynników sukcesu projektów IT / Barbara Gładysz, Kazimierz Frączkowski. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 2015, nr 248, s. 80-89, 1 rys., 3 tab., bibliogr. [14] poz., Summ.
  Lokalizacja elektroniczna: http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_231_250/SE_248/06.pdf
  Punktacja MNiSW z 2014: 07; 2015: 10; 2013-2016: 10
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

W08/2016/I-197

 1. Gładysz Barbara, Frączkowski Kazimierz: Czynniki mające wpływ na dotrzymanie terminu realizacji projektów IT / Barbara Gładysz, Kazimierz Frączkowski. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 2015, nr 235, s. 47-59, 6 tab., bibliogr. [10] poz., Summ.
  Raporty Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. 2015, Ser. PRE nr 49, tytuł: Sukces czasowy projektów IT.
  Punktacja MNiSW z 2014: 07; 2015: 10; 2013-2016: 10
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

W08/2016/I-069

 1. Frączkowski Kazimierz, Zwiefka Antoni*, Zaremba Marcin*, Sikora Krzysztof*: Patient with complex needs : experience in implementation of LSV - Careweel Platform / Kazimierz Frączkowski [i in.]. W: ICTRS 2015 : proceedings of the Fourth International Conference on Telecommunications and Remote Sensing, Rhodes, Greece, 17-18 September 2015 / [ed. by Blagovest Shishkov i in.]. [B.m.] : SCITEPRESS, cop. 2015. s. 122-128, obj. 0,5, 2 rys., bibliogr. [6] poz.
  Nazwa wydawcy z cop.
  Lokalizacja elektroniczna: http://www.is-ehst.org/Documents/ProceedingsOfNinthEHST.pdf
  Rodzaj pracy: referaty; zasięg: międzynarodowy

W08/2015/I-208

 1. Gładysz Barbara, Kuchta Dorota, Frączkowski Kazimierz, Pawlicki Andrzej: Factors which influence keeping within project budget in IT projects / Barbara Gładysz [i in.]. Zeszyty Naukowe. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia (Uniwersytet Szczeciński). 2015, nr 74, t. 1, s. 511-522, 6 tab., bibliogr. 20 poz., Streszcz.
  Tytuł nr: Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje.
  W zbiorze gł. nr 855.
  Lokalizacja elektroniczna: http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/1-44
  Punktacja MNiSW z 2014: 07; 2015: 09; 2013-2016: 09
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: międzynarodowy

W08/2015/P-032

 1. Saganowski Stanisław, Bródka Piotr, Misiaszek Andrzej, Frączkowski Kazimierz: Mobile eHealth solution (ePRO) / Stanisław Saganowski [i in.]. Journal of Clinical Bioinformatics [Dokument elektroniczny]. 2015, vol. 5, suppl. 1, s. 1-1, bibliogr. 2 poz.
  1st Clinical Research Informatics (CRI) Solutions Day 2014.
  Lokalizacja elektroniczna: http://www.jclinbioinformatics.com/content/5/S1/S14
  Lokalizacja elektroniczna: http://dx.doi.org/10.1186/2043-9113-5-S1-S14
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: międzynarodowy

W08/2015/I-115

 1. Frączkowski Kazimierz, Mazur Zygmunt, Mazur Hanna: Preconditions for processing electronic medical records / Kazimierz Frączkowski, Zygmunt Mazur, Hanna Mazur. W: Beyond Databases, Architectures and Structures : 10th International Conference, BDAS 2014, Ustroń, Poland, May 27-30, 2014 : proceedings / eds. Stanisław Kozielski [i in.]. Cham [i in.] : Springer, cop. 2014. s. 504-514, obj. 0,8, 4 rys., bibliogr. 21 poz.
  (Communications in Computer and Information Science, ISSN 1865-0929; vol. 424)
  Lokalizacja elektroniczna:
  http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-06932-6_49
  Punktacja MNiSW (Web of Science): 15
  Rodzaj pracy: referaty; zasięg: międzynarodowy

I32/2014/I-050

 1. Frączkowski Kazimierz, Ziemba Krzysztof*: Zabezpieczenia systemowe w zakresie ochrony danych osobowych oraz informacji niejawnych w ochronie zdrowia / Kazimierz Frączkowski, Krzysztof Zięba. Ogólnopolski Przegląd Medyczny. 2013, nr 1, s. 24-26, 1 rys., bibliogr. 2 poz.
  Tytuł nr spec.: Infrastruktura Techniczna Szpitala.
  Punktacja MNiSW z 2012: 04; 2013: 03; 2013-2016: 03
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

I32/2013/I-046

 1. Frączkowski Kazimierz, Sikorski Leszek*: Elektroniczna dokumentacja medyczna. Cz. 2 / Kazimierz Frączkowski, Leszek Sikorski. Ogólnopolski Przegląd Medyczny. 2012, nr 5, s. 50-51, bibliogr. 11 poz.
  Punktacja MNiSW z 2010: 06; 2012: 04
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

I32/2014/I-027

 1. Frączkowski Kazimierz, Sikorski Leszek*: Elektroniczna dokumentacja medyczna. Cz. 1 / Kazimierz Frączkowski, Leszek Sikorski. Ogólnopolski Przegląd Medyczny. 2012, nr 4, s. 50-51
  Punktacja MNiSW z 2010: 06; 2012: 04
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

I32/2014/I-026

 1. Frączkowski Kazimierz, Sikora Krzysztof*, Pyszczek Tymoteusz: Właściwości Inteligentnych Mobilnych Czujników Ruchu (IMCR) - zastosowanie w medycynie i sporcie / Kazimierz Frączkowski, Krzysztof Sikora, Tymoteusz Pyszczek. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. 2012, vol. 18, nr 4, s. 255-259, 4 rys., 2 tab., bibliogr. 9 poz., Summ.
  Punktacja MNiSW z 2010: 06; 2012: 04
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

I32/2014/I-025

 1. Frączkowski Kazimierz: Ausgewählte EU-Projekte (epSOS, TRNASFoRm, P1) versus Projekte der E-Gesundheit in Polen im Kontext von Niederschlesien / Kaziemierz Frączkowski. W: Grenzüberschreitender Austausch von Gesundheitsdaten in Niederschlesien und Sachsen = Transgraniczna wymiana danych medycznych Dolnego Śląska i Saksonii / red. Axel Schwarz, Antoni Zwiefka. Wrocław : Wydawnictwo INDYGO Zahir Media, cop. 2012. s. 15-21, 1 rys., bibliogr. 13 poz.
  Tekst równol. w jęz. niem. i pol.
  Rodzaj pracy: rozdziały w książkach; zasięg: międzynarodowy

I32/2013/I-048

 1. Frączkowski Kazimierz: Telemedizin : Hindernisse versus erwartete Maßnahmen und Pläne in Polen / Kaziemierz Frączkowski. W: Grenzüberschreitender Austausch von Gesundheitsdaten in Niederschlesien und Sachsen = Transgraniczna wymiana danych medycznych Dolnego Śląska i Saksonii / red. Axel Schwarz, Antoni Zwiefka. Wrocław : Wydawnictwo INDYGO Zahir Media, cop. 2012. s. 9-13, bibliogr. 9 poz.
  Tekst równol. w jęz. niem. i pol.
  Rodzaj pracy: rozdziały w książkach; zasięg: międzynarodowy

I32/2013/I-047

 1. Zwiefka Antoni*, Frączkowski Kazimierz: New trends in diagnosis support and role of nurses based on RIGHT-like systems / Antoni Zwiefka, Kazimierz Frączkowski. W: Telenursing / Sajeesh Kumar, Helen Snooks (eds.). London [i in.] : Springer, cop. 2011. s. 95-106, 2 rys., bibliogr. 12 poz.
  Lokalizacja elektroniczna: http://dx.doi.org/10.1007/978-0-85729-529-3_9
  Rodzaj pracy: rozdziały w książkach; zasięg: międzynarodowy

I32/2011/I-245

 1. Frączkowski Kazimierz, Zwiefka Antoni*: Open standards ICT as interoperability elements in Health care area / K. Frączkowski, A. Zwiefka. Global Telemedicine and eHealth Updates: Knowledge Resources. 2011, vol. 4, s. 30-36, bibliogr. 11 poz.
  Punktacja MNiSW z 2010: 02
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: międzynarodowy

I32/2011/I-244

 1. Frączkowski Kazimierz: Problemy integracji Platformy usług ICT w ochronie zdrowia / Kazimierz Frączkowski. W: Integracja systemów informatycznych : nowe wyzwania / red. Janusz Górski, Cezary Orłowski. Gdańsk : Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne PWNT, 2011. s. 33-41, 2 rys., bibliogr. 22 poz.
  (Automatyka i Informatyka., 10)
  Rodzaj pracy: rozdziały w książkach; zasięg: lokalny

I32/2011/I-243

 1. Kajdanowicz Tomasz, Frączkowski Kazimierz: Projects feasibility assessment model based on competencies in organization / Tomasz Kajdanowicz, Kazimierz Fraczkowski. W: Informatics engineering and information science : International Conference, ICIEIS 2011 Kuala Lumpur, Malaysia, November 14-16, 2011 : proceedings. Pt. I /Azizah Abd Manaf. Berlin ; Heidelberg : Springer, cop. 2011. s. 529-536, 4 tab., bibliogr. 11 poz.
  (Communications in Computer and Information Science; ISSN 1865-0929, vol. 251)
  Lokalizacja elektroniczna: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-25327-0_45
  Punktacja MNiSW z 2010: 06
  Punktacja MNiSW (Web of Science): 10
  Rodzaj pracy: rozdziały w książkach; zasięg: międzynarodowy

I32/2011/I-204

 1. Frączkowski Kazimierz, Szczepaniak Michał*: Open standards as a basis of the information services platform in health care area / Kazimierz Frączkowski and Michał Szczepaniak [i in.]. W: Information technologies in biomedicine. Vol. 2 / Ewa Piętka and Jacek Kawa (eds.). Berlin ; Heidelberg : Springer, cop. 2010. s. 403-413, 2 rys., bibliogr. 19 poz.
  (Advances in Intelligent and Soft Computing; ISSN 1867-5662, nr 69)
  Lokalizacja elektroniczna:
  http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-13105-9_40
  Rodzaj pracy: rozdziały w książkach; zasięg: międzynarodowy

I32/2010/I-063

 1. Frączkowski Kazimierz: Systemy informacyjne oraz usługi w ochronie zdrowia oparte na technologiach SOA (Service Oriented Architecture) / Kazimierz Frączkowski. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. 2010, vol. 16, nr 1, s. 81-86, 3 rys., bibliogr. 22 poz., Summ.
  Punktacja MNiSW z 2010: 06
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

I32/2010/I-050

 1. Frączkowski Kazimierz, Wilczek Artur: Otwarte standardy w integracji systemów informatycznych sektora publicznego / Kazimierz Frączkowski, Artur Wilczek. Studia Informatica (Gliwice). 2009, vol. 30, nr 2B, s. 83-92, 2 rys., bibliogr. 11 poz., Summ.
  Tytuł i streszcz. artykułu również w jęz. ang.
  Punktacja MNiSW z 2010: 06
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

I32/2009/I-235

 1. Frączkowski Kazimierz, Knabel Bartłomiej: Procesowe zarządzanie zmianą w projekcie IT na przykładzie instytucji finansowej / Kazimierz Frączkowski, Bartłomiej Knabel. W: Zastosowanie technologii informatycznych w zarządzaniu wiedzą / red. Cezary Orłowski, Zdzisław Kowalczuk, Edward Szczerbicki. Gdańsk : Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne PWNT, 2009. s. 205-211, 3 rys., 1 tab., bibliogr. 11 poz., Streszcz.
  (Automatyka i Informatyka., nr 5)
  Rodzaj pracy: rozdziały w książkach; zasięg: lokalny

I32/2009/I-081

 1. Frączkowski Kazimierz: Teleopieka - jak społeczeństwo informacyjne może zmienić model świadczenia usług medycznych poprzez technologie informacyjno - komunikacyjne (ICT) / Kazimierz Frączkowski. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. 2008, vol. 14, nr 4, s. 311-313, bibliogr. 13 poz.
  Punktacja MNiSW z 2010: 06
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

W08/2017/I-091

 1. Zwiefka Antoni*, Klakocar Jacek*, Bogowolska-Wepsieć Maria*, Maroszek Jarosław*, Frączkowski Kazimierz, Dudek R*: RIGHT system as a support in diagnosis / A. Zwiefka [i in.]. Global Telemedicine and eHealth Updates: Knowledge Resources. 2008, vol. 1, s. 62-67, 1 tab., bibliogr. 10 poz.
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: międzynarodowy

W08/2016/I-095

 1. Zwiefka Antoni*, Klakocar Jacek*, Maroszek Jarosław*, Bogowolska-Wepsieć Maria*, Frączkowski Kazimierz, Dudek Remigiusz*: Zastosowanie nowych technologii w ochronie zdrowia w celu redukcji ryzyka diagnozy i leczenia / Antoni Zwiefka [i in.]. Przegląd Lekarski. 2008, nr 1, s. 281-286, 1 rys., bibliogr. 10 poz.
  Punktacja MNiSW z 2010: 06
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

I31/2008/I-164

 1. Zwiefka Antoni*, Frączkowski Kazimierz, Klakocar Jacek*, Maroszek Jarosław*, Dudek Remigiusz*: Biznesowa prognoza dla systemu RIGHT / Antoni Zwiefka [i in.]. W: Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego. T. 12, Redukcja ryzyka w diagnozie i leczeniu przez podnoszenie poziomu wiedzy i doświadczenia pracowników ochrony zdrowia / pod red. Andrzeja Steciwko. Wrocław : Continuo, 2008. s. 87-96, 1 tabl., bibliogr. 22 poz.
  Tekst również w jęz. ang. s. 174-183
  Rodzaj pracy: rozdziały w książkach; zasięg: międzynarodowy

I31/2008/I-163

 1. Zwiefka Antoni*, Klakocar Jacek*, Maroszek Jarosław*, Bogowolska-Wepsieć Maria*, Frączkowski Kazimierz: Wpływ wdrażania systemu RIGHT na zmiany modelu świadczeń medycznych / Antoni Zwiefka [i in.]. W: Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego. T. 12, Redukcja ryzyka w diagnozie i leczeniu przez podnoszenie poziomu wiedzy i doświadczenia pracowników ochrony zdrowia / pod red. Andrzeja Steciwko. Wrocław : Continuo, 2008. s. 62-68, 1 rys., bibliogr. 6 poz.
  Tekst również w jęz. ang. s. 150-155
  Rodzaj pracy: rozdziały w książkach; zasięg: międzynarodowy

I31/2008/I-162

 1. Szałaj Tomasz*, Kowalczyk Maksymilian*, Strzelecki Grzegorz*, Frączkowski Kazimierz: Bezpieczeństwo i zgodność z wymogami ustawodawstwa w kontekście Systemów EHR / Tomasz Szałaj [i in.]. W: Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego. T. 12, Redukcja ryzyka w diagnozie i leczeniu przez podnoszenie poziomu wiedzy i doświadczenia pracowników ochrony zdrowia / pod red. Andrzeja Steciwko. Wrocław : Continuo, 2008. s. 79-83, 2 rys., bibliogr. 5 poz.
  Tekst również w jęz. ang. s. 166-170
  Rodzaj pracy: rozdziały w książkach; zasięg: międzynarodowy

I31/2008/I-161

 1. Frączkowski Kazimierz: Standardy i technologie IKT dla EHR / Kazimierz Frączkowski. W: Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego. T. 12, Redukcja ryzyka w diagnozie i leczeniu przez podnoszenie poziomu wiedzy i doświadczenia pracowników ochrony zdrowia / pod red. Andrzeja Steciwko. Wrocław : Continuo, 2008. s. 69-78, 2 rys., bibliogr. 11 poz.
  Tekst również w jęz. ang. s. 156-165
  Rodzaj pracy: rozdziały w książkach; zasięg: międzynarodowy

I31/2008/I-160

 1. Frączkowski Kazimierz, Karwacka Dagmara: Badanie czynników wpływających na sukces lub niepowodzenie projektów IT / Kazimierz Frączkowski, Dagmara Karwacka. W: Zarządzanie wiedzą i technologiami informatycznymi [Dokument elektroniczny] / red. Cezary Orłowski, Zdzisław Kowalczuk, Edward Szczerbicki. Gdańsk : Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne PWNT, 2008. s. 375-382, 1 rys., 1 tab., bibliogr. 8 poz.
  (Automatyka i Informatyka., nr 4)
  CD-ROM
  Rodzaj pracy: rozdziały w książkach; zasięg: lokalny

I31/2008/I-159

 1. Frączkowski Kazimierz: Teleopieka jako technologia usług medycznych zapewniająca dostęp do usług medycznych i poprawiająca jakość opieki / Kazimierz Frączkowski. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. 2008, vol. 14, nr 1, s. 86-87, 2 rys., 3 tab., bibliogr. 5 poz.
  Punktacja MNiSW z 2010: 06
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

I31/2008/I-158

 1. Frączkowski Kazimierz: Albo - albo. Dla kogo RUM? Komu potrzebny jest EHR? / Kazimierz Frączkowski. Menedżer Zdrowia. 2008, nr 7, s. 46-50, [2] rys.
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

I31/2008/I-157

 1. Frączkowski Kazimierz: Od projektu Banku Światowego przez sieć po Klaster e-Zdrowie / Kazimierz Frączkowski. W: Od Dolnośląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii do Europejskiego Instytutu Technologicznego, Wrocław, 13 kwietnia 2007 / [Red. Mirosław Miller]. Wrocław : Oficyna Wydaw.-Reklamowa Hanna Wolska, 2007. s. 29-48, 3 rys., bibliogr. 37 poz.
  Rodzaj pracy: referaty; zasięg: lokalny

I31/2007/I-119

 1. Frączkowski Kazimierz, Markowska Katarzyna*: Model zwiększenia efektywności świadczeń medycznych w oparciu o e-Przychodnię / Kazimierz Frączkowski, Katarzyna Markowska. W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. XV Krajowa konferencja naukowa [Dokument elektroniczny], Wrocław, [12-15] września 2007. [Wrocław : Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP, 2007. 8 s., 3 rys., bibliogr. 11 poz., Summ.
  CD-ROM
  Rodzaj pracy: referaty; zasięg: lokalny

I31/2007/I-118

 1. Frączkowski Kazimierz, Schmidt Paweł*: Business processes modeling within a framework of SOA technology / Kazimierz Frączkowski, Paweł Schmidt. W: Project management essential reality for business and government. [21st IPMA World Congress Cracow 2007], Cracow, Poland, 18-20 June 2007 / Eds Jerzy A. Kisielnicki, Stanisław Sroka. Kraków : "Akapit", 2007. s. 469-477, 6 rys., 2 tab., bibliogr. 4 poz.
  Rodzaj pracy: referaty; zasięg: międzynarodowy

I31/2007/I-116

 1. Frączkowski Kazimierz: Mapping activities and competence in ICT projects / Kazimierz Frączkowski. W: Project management essential reality for business and government. [21st IPMA World Congress Cracow 2007], Cracow, Poland, 18-20 June 2007 / Eds Jerzy A. Kisielnicki, Stanisław Sroka. Kraków : "Akapit", 2007. s. 61-68, 11 rys., 3 tab., bibliogr. 18 poz.
  Rodzaj pracy: referaty; zasięg: międzynarodowy

I31/2007/I-115

 1. Frączkowski Kazimierz: Regulacje prawne i technologie teleinformatyczne podstawą rozwoju projektów e-Zdrowie, EHR czy RUM? / Kazimierz Frączkowski. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. 2007, vol. 13, nr 2, s. 162-168, rys., 1 bibliogr. 14 poz., Summ.
  Punktacja MNiSW z 2010: 06
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

I31/2007/I-113

 1. Frączkowski Kazimierz, Klakocar Jacek*, Bogowolska-Wepsieć Maria*, Zwiefka Antoni*: Model europejskiego systemu wspomagania diagnostyki medycznej na bazie EHR / Kazimierz Frączkowski [i in.]. W: Systemy czasu rzeczywistego. Metody i zastosowania. Praca zbiorowa pod red. Zbigniewa Huzara i Zygmunta Mazura. Warszawa : WKŁ, 2007. s. 315-324, 2 rys., bibliogr. 8 poz.
  Rodzaj pracy: rozdziały w książkach; zasięg: lokalny

I31/2007/I-071

 1. Frączkowski Kazimierz: Standardy i regulacje prawne podstawą wykorzystania technologii teleinformatycznych w projektach e-zdrowie / Kazimierz Frączkowski. W: Systemy czasu rzeczywistego. Metody i zastosowania. Praca zbiorowa pod red. Zbigniewa Huzara i Zygmunta Mazura. Warszawa : WKŁ, 2007. s. 301-313, 2 rys., biblogr., 15 poz.
  Rodzaj pracy: rozdziały w książkach; zasięg: lokalny

I31/2007/I-070

 1. Frączkowski Kazimierz, Jackowski Marcin*: Temporalna Baza Kompetencji jako czynnik zwiększenia efektywnośći realizacji projektów IT / Kazimierz Frączkowski, Marcin Jackowski. W: Bazy danych. Nowe technologie. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Kozielskiego [i in. T. 2]. Bezpieczeństwo, wybrane technologie i zastosowania. Warszawa : WKŁ, 2007. s. 341-350, 2 rys., bibliogr. 9 poz.
  Rodzaj pracy: rozdziały w książkach; zasięg: lokalny

I31/2007/I-057

 1. Frączkowski Kazimierz: Wpływ informacyjno-komunikacyjnych technologii na zmianę modelu świadczeń zdrowotnych / Kazimierz Frączkowski. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. 2006, vol. 12, nr 4, s. 288-290, bibliogr. 10 poz., Summ,
  Punktacja MNiSW z 2010: 06
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

W08/2017/I-107

 1. Frączkowski Kazimierz: Model of mapping activities and competence in ICT projects / Kazimierz Frączkowski. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AI Informatica. 2006, vol. 4, s. 86-103, 11 rys., 3 tab., bibliogr. 12 poz.
  Punktacja MNiSW z 2010: 06
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: międzynarodowy

W08/2017/I-100

 1. Frączkowski Kazimierz: Zapotrzebowanie na kwalifikacje w e-Zdrowiu / Kazimierz Frączkowski. W: Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Śląsku / red. nauk. Teresa Kupczyk. Wrocław : Politechnika Wrocławska - Centrum Kształcenia Ustawicznego, 2006. s. 181-194, 3 rys., bibliogr. 12 poz.
  Lokalizacja elektroniczna: http://www.zpds.com.pl/audyt_ofert_pracy.pdf
  Rodzaj pracy: rozdziały w książkach; zasięg: lokalny

I31/2007/I-121

 1. Frączkowski Kazimierz, Girek Marek*, Miller Mirosław: Technologie informatyczno-telekomunikacyjne w programie e-Zdrowie regionu dolnośląskiego / Kazimierz Frączkowski, Marek Girek, Mirosław Miller. W: Metody elektronicznej identyfikacji. Wpływ na obrót gospodarczy i rozwój e-społeczeństwa na Dolnym Śląsku, Wrocław, [29] listopad 2006. Wrocław : Oficyna Wydaw.-Reklamowa Hanna Wolska, 2006. s. 77-84, bibliogr. 8 poz., Summ.
  (Prace Naukowe - Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych. Konferencje; nr 3)
  Rodzaj pracy: referaty; zasięg: lokalny

I31/2007/I-120

 1. Frączkowski Kazimierz, Girek Marek*, Miller Mirosław: Technologie informatyczno-telekomunikacyjne w programie e-zdrowie / Kazimierz Frączkowski, Marek Girek, Mirosław Miller. W: Konkurencyjność regionów. Rola technologii informacyjno-telekomunikacyjnych. Red. nauk Małgorzata Runiewicz. Warszawa : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2006. s. 107-116, bibliogr. [7] poz.
  Rodzaj pracy: rozdziały w książkach; zasięg: lokalny

I31/2007/I-117

 1. Frączkowski Kazimierz: Model informatyzacji placówek ochrony zdrowia oraz nowe wyzwania dotyczące e-Zdrowia / Kazimierz Frączkowski. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. 2006, vol. 12, nr 2, s. 120-124, 1 rys., bibliogr. 13 poz., Summ.
  Punktacja MNiSW z 2010: 06
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

I31/2007/I-114

 1. Frączkowski Kazimierz, Sidorczyk Aleksandra: Zarządzanie projektami IT - model mapowania kompetencji i aktywności / Kazimierz Frączkowski, Aleksandra Sidorczyk. W: Dylematy zarządzania projektem informatycznym. Red. nauk. Marek Miłosz, Janusz K. Grabara. Katowice : PTI Oddz. Górnośl., 2006. s. 39-59, 5 rys., 8 tab., bibliogr. 12 poz.
  Rodzaj pracy: rozdziały w książkach; zasięg: lokalny

I31/2007/I-005

 1. Frączkowski Kazimierz, Mazur Zygmunt: SOA - architektura zorientowana na usługi / Kazimierz Frączkowski, Zygmunt Mazur. Prace Naukowe Instytutu Informatyki Stosowanej Politechniki Wrocławskiej. Bazy Danych. 2006, z. 7, s. 21-28, 1 rys., bibliogr. [3] poz., Summ.
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

I31/2006/I-149

 1. Frączkowski Kazimierz: Bazy danych w e-zdrowiu i telemedycynie - standardy informatyczne w regulacji UE / Kazimierz Frączkowski. W: Bazy danych. Struktury, algorytmy, metody. Praca zbiorowa pod red. S. Kozielskiego [i in. T. 2]. Wybrane technologie i zastosowania. Warszawa : WKł, 2006. s. 455-469, 6 rys., 2 tab., bibliogr. 10 poz.
  Rodzaj pracy: rozdziały w książkach; zasięg: lokalny

I31/2006/I-054

 1. Janyszek Józef, Frączkowski Kazimierz: Wirtualna sieć komputerowa e-Zdrowie dla szpitali wrocławskich i regionu dolnośląskiego / Józef Janyszek, Kazimierz Frączkowski. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. 2006, vol. 12, nr 1, s. 60-63, 1 rys., 2 tab., bibliogr. 7 poz.
  Punktacja MNiSW z 2010: 06
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

I31/2006/I-031

 1. Frączkowski Kazimierz: Model of mapping activities and competence in ICT projects / Kazimierz Frączkowski. W: XXIst Fall Meeting of the Polish Information Processing Society. Proceedings of the scientific session, [Wisła, December 5-9, 2005]. Lublin : Wydaw. UMCS, 2006. s. 86-103, 10 rys., 3 tab., bibliogr. 17 poz.
  (Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AI, Informatica; vol. 4)
  (Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, ISSN 1732-1360)
  Toż w: Festiwal informatyki jutra.
  XXI Jesienne Spotkania PTI [Dokument elektroniczny]. Eds M. Ganzha [i in.]. Wisła, 5-9 grudnia 2005. [Warszawa: PTI], cop. 2005 s. 59-71, CD-ROM
  Rodzaj pracy: referaty; zasięg: międzynarodowy

I31/2006/I-003

 1. Frączkowski Kazimierz: Program e-Zdrowie wspomagający świadczenie usług medycznych - telemedycyna / Kazimierz Frączkowski. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. 2005, vol. 12, nr 3/4, s. 54-58, bibliogr. 6 poz., Summ.
  Punktacja MNiSW z 2010: 06
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

I31/2006/I-002

 1. Pośpiech Lucyna*, Frączkowski Kazimierz, Orendorz-Frączkowska Krystyna*: Sterowanie postawą i równowagą / Lucyna Pośpiech, Kazimierz Frączkowski, Krystyna Orendorz-Frączkowska. W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. Pod red. M. Nałęcza. T. 1. Biosystemy. Red. J. Doroszewski, R. Tarnecki, W. Zmysłowski. Warszawa : "Exit", 2005. s. 233-253, [8] rys., [1] tab., bibliogr. 45 poz.
  Rodzaj pracy: rozdziały w książkach; zasięg: lokalny

I31/2005/I-108

 1. Soroczyński Bartosz*, Frączkowski Kazimierz: Wykorzystanie business intelligence w systemach wspierających zarządzanie dużymi portfelami nieruchomości / Bartosz Soroczyński, Kazimierz Frączkowski. W: Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu. Red. nauk. E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski. Wrocław : Wydaw. AE, 2005. s. 397-404, bibliogr. [4] poz., Summ.
  (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; ISSN 0324-8445, nr 1081)
  Punktacja MNiSW z 2010: 09
  Rodzaj pracy: rozdziały w książkach; zasięg: lokalny

I31/2005/I-093

 1. Frączkowski Kazimierz: Wpływ globalizacji rynku IT na procesy zarządzania i wytwarzania systemów informatycznych / Kazimierz Frączkowski. W: Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu. Red. nauk. E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski. Wrocław : Wydaw. AE, 2005. s. 269-277, 2 rys., bibliogr. [13] poz., Summ.
  (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; ISSN 0324-8445, nr 1081)
  Punktacja MNiSW z 2010: 09
  Rodzaj pracy: rozdziały w książkach; zasięg: lokalny

I31/2005/I-092

 1. Frączkowski Kazimierz, Soroczyński Bartosz*: Modelowanie procesów biznesowych w ramach wdrożeń systemów zarządzania dużymi portfelami nieruchomości / Kazimierz Frączkowski, Bartosz Soroczyński. W: Modele i metody zarządzania informacją i wiedzą. Red. nauk. V. Galant, K. Perechuda. Wrocław : Wydaw. AE, 2005. s. 123-130, 2 rys., 1 tab., bibliogr. [4] poz., Summ.
  (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; ISSN 0324-8445, nr 1081)
  Punktacja MNiSW z 2010: 09
  Rodzaj pracy: rozdziały w książkach; zasięg: lokalny

I31/2005/I-091

 1. Masalski Marcin, Frączkowski Kazimierz: Pomiar wielokrotnych potencjałów słuchowych stanu ustalonego w ocenie czułości słuchu / Marcin Masalski, Kazimierz Frączkowski. W: Modelowanie i pomiary w medycynie. Materiały VII sympozjum, Krynica, 8-12 maja 2005 / pod red. J. Gajdy. Kraków : Wydaw. Katedry Metrologii AGH, 2005. s. 209-216, 10 rys., bibliogr. 13 poz., Summ.
  Rodzaj pracy: referaty; zasięg: lokalny

I31/2005/I-026

 1. Frączkowski Kazimierz, Masalski Marcin, Kochanek Krzysztof*: Preprocesing sygnału EEG rejestrowanego w warunkach stymulacji bodźcem słuchowym do automatycznej oceny progu słyszenia / Kazimierz Frączkowski, Marcin Masalski, Krzysztof Kochanek. Przegląd Lekarski. 2004, t. 61, wyd. spec., s. 55-57, 3 rys., bibliogr. 5 poz., Summ.
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

I31/2005/I-013

 1. Frączkowski Kazimierz, Masalski Marcin: Standardy i ich uwarunkowania w przesyłaniu danych medycznych - telediagnostyka / Kazimierz Frączkowski, Marcin Masalski. Przegląd Lekarski. 2004, t. 61, wyd. spec., s. 52-54, 1 rys., bibliogr. 3 poz., Summ.
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

I31/2005/I-012

 1. Frączkowski Kazimierz, Kordecki Wojciech: Modelowanie falkowe przy rozpoznawaniu w sygnale EEG odpowiedzi ABR, rejestrowanego przy jednoczesnej stymulacji bodźcem słuchowym / Kazimierz Frączkowski, Wojciech Kordecki. Przegląd Lekarski. 2004, t. 61, wyd. spec., s. 48-51, 6 rys., bibliogr. 10 poz., Summ.
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

I31/2005/I-011

 1. Frączkowski Kazimierz: Zarządzanie projektami informatycznymi przez prognozowanie i monitorowanie czynników krytycznych sukcesu / Kazimierz Frączkowski. W: Koncepcje i narzędzia zarządzania informacją i wiedzą. Pod. red. Elżbiety Niedzielskiej i Kazimierza Perechudy. Wrocław : Wydaw. AE, 2004. s. 217-228, 4 rys., bibliogr. [10] poz.
  Rodzaj pracy: rozdziały w książkach; zasięg: lokalny

Z09/2004/I-079

 1. Frączkowski Kazimierz, Mechliński Tomasz*: Instrumenty minimalizacji niepowodzeń projektów informatycznych oraz czynniki sukcesu - outsourcing / Kazimierz Frączkowski, Tomasz Mechliński. W: Informatyka we współczesnym zarządzaniu. Red. Jerzy Kisielnicki, Jerzy S. Nowak, Janusz K. Grabara. Warszawa : WNT, 2004. s. 173-188, 7 rys., bibliogr. 14 poz.
  Rodzaj pracy: rozdziały w książkach; zasięg: lokalny

Z09/2004/I-065

 1. Frączkowski Kazimierz, Kowalczyk Maksymilian: Alokacja kosztów pośrednich w zarządzaniu projektami informatycznymi / Kazimierz Frączkowski, Maksymilian Kowalczyk. W: Efektywność zastosowań systemów informatycznych 2004. Red. Janusz K. Grabara, Jerzy S. Nowak. Warszawa : WNT, 2004. s. 11-20, 8 tab., bibliogr. 10 poz.
  Rodzaj pracy: rozdziały w książkach; zasięg: lokalny

Z09/2004/I-064

 1. Lapkiewicz Jolanta*, Frączkowski Kazimierz: Web hosting transition high-availablility infrastructure architecture / Jolanta Lapkiewicz, Kazimierz Frączkowski. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 2003, t. 15, z. 4, s. 359-370, 6 rys., 1 tab., bibliogr. 15 poz., Streszcz.
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: międzynarodowy

I32/2009/I-231

 1. Frączkowski Kazimierz: Zarządzanie wirtualnymi projektami informatycznymi / Kazimierz Frączkowski. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. 2003, vol. 9, nr 1/2, s. 13-17, bibliogr. 7 poz., Summ.
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

Z09/2004/I-036

 1. Frączkowski Kazimierz, Mechliński Tomasz*: Realizacja projektów w warunkach rozmytego identyfikowania ryzyka - bezpieczeństwo dotrzymania terminu i założonego budżetu / Kazimierz Frączkowski, Tomasz Mechliński. W: Systemy informatyczne. Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie. IX Konferencja Użytkowników i Deweloperów ORACLE, Kościelisko, 21-25 października 2003. Warszawa : Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu ORACLE., 2003. s. 23-37, 11 rys., 1 tab., bibliogr. [12] poz.
  Rodzaj pracy: referaty; zasięg: lokalny

Z09/2003/I-066

 1. Frączkowski Kazimierz: Zarządzanie projektem informatycznym : Projekty w środowisku wirtualnym. Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów / Kazimierz Frączkowski. Wrocław : Oficyna Wydaw. PWroc., 2003. 163 s. : rys., tab.
  Bibliogr. s. 161-163.
  Lokalizacja elektroniczna: http://www.dbc.wroc.pl/publication/909
  Rodzaj pracy: podręczniki; zasięg: lokalny

Z09/2003/I-065

 1. Frączkowski Kazimierz: Modele zarządzania zasobami projektu informatycznego i organizacja zespołów - telepraca / Kazimierz Frączkowski. W: Problemy i metody inżynierii oprogramowania. Red. Zbigniew Huzar, Zygmunt Mazur. [Warszawa] : WNT, 2003. s. 577-594, 8 rys., 3 tab., bibliogr. [24] poz.
  Rodzaj pracy: rozdziały w książkach; zasięg: lokalny

Z09/2003/I-063

 1. Frączkowski Kazimierz, Mechliński Tomasz*: Telepraca i zarządzanie wirtualne w projektach informatycznych / Kazimierz Frączkowski, Tomasz Mechliński. W: Systemy informatyczne. Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie. VIII Konferencja Użytkowników i Developerów ORACLE. Materiały konferencyjne, Kościelisko, 22-26 października 2002. Warszawa : Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu ORACLE, 2002. s. 261-268, 3 rys., 1 tab., bibliogr. 5 poz.
  Rodzaj pracy: referaty; zasięg: lokalny

Z09/2003/I-008

 1. Lapkiewicz Jolanta*, Frączkowski Kazimierz: Business continuity and disaster recovery - strategic imperative for the enterprise management / Jolanta Lapkiewicz, Kazimierz Frączkowski. W: Systemy informatyczne. Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie. VIII Konferencja Użytkowników i Developerów ORACLE. Materiały konferencyjne, Kościelisko, 22-26 października 2002. Warszawa : Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu ORACLE, 2002. s. 181-193, Summ.
  Rodzaj pracy: referaty; zasięg: międzynarodowy

Z09/2003/I-007

 1. Frączkowski Kazimierz: Zdalny dostęp i zasilanie bazy ORACLE 9i z wykorzystaniem XML oraz infrastruktury klucza publicznego / Kazimierz Frączkowski. W: Systemy informatyczne. Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie. VIII Konferencja Użytkowników i Developerów ORACLE. Materiały konferencyjne, Kościelisko, 22-26 października 2002. Warszawa : Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu ORACLE, 2002. s. 63-72, 6 rys., 1 tab.
  Rodzaj pracy: referaty; zasięg: lokalny

Z09/2003/I-006

 1. Frączkowski Kazimierz: Informatyczne systemy wymiany danych w służbie zdrowia - EDI / Kazimierz Frączkowski. W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku. [VIII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Wrocław, 13-15 października 2002]. Wrocław : AM, 2002. s. 421-427, 1 rys.
  Nazwa wydawcy z cop.
  Rodzaj pracy: referaty; zasięg: lokalny

Z09/2003/I-005

 1. Frączkowski Kazimierz: Zarządzanie wirtualne zasobami projektu informatycznego realizowanego w firmie o strukturze macierzowej / Kazimierz Frączkowski. W: Systemy informatyczne: projektowanie, implementowanie, eksploatowanie. Systemy informatyczne u progu nowego wieku - wydajność i bezpieczeństwo. VII Konferencja Użytkowników i Deweloperów ORACLE. Materiały konferencyjne, Zakopane, 23-27.10.2001. Warszawa : Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle, 2001. s. 63-70, 2 rys., bibliogr. 4 poz.
  Rodzaj pracy: referaty; zasięg: lokalny

Z09/2001/I-046

 1. Lapkiewicz Jolanta*, Frączkowski Kazimierz: High-availability infrastructure architecture web hosting transition / Jolanta Lapkiewicz, Kazimierz Frączkowski. W: Systemy informatyczne: projektowanie, implementowanie, eksploatowanie. Systemy informatyczne u progu nowego wieku - wydajność i bezpieczeństwo. VII Konferencja Użytkowników i Deweloperów ORACLE. Materiały konferencyjne, Zakopane, 23-27.10.2001. Warszawa : Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle, 2001. s. 37-48, 6 rys., bibliogr. 5 poz.
  Rodzaj pracy: referaty; zasięg: międzynarodowy

Z09/2001/I-045

 1. Frączkowski Kazimierz, Kordecki Wojciech, Kowalski Jerzy*, Skawiński Tomasz*: Klasyfikacja odpowiedzi BERA otrzymanych w systemie Audiocomp / Kazimierz Frączkowski [i in.]. W: Elektronika w służbie medycyny. I Krajowa konferencja naukowo-techniczna. Materiały konferencyjne, Warszawa, 17-18 października 2001. Warszawa : PIE, [2001]. s. 105-112, 2 rys., 5 tab., bibliogr. 4 poz.
  Rodzaj pracy: referaty; zasięg: lokalny

Z09/2001/I-041

 1. Frączkowski Kazimierz, Kordecki Wojciech: Reprezentacja falkowa odpowiedzi BERA / Kazimierz Frączkowski, Wojciech Kordecki. W: Elektronika w służbie medycyny. I Krajowa konferencja naukowo-techniczna. Materiały konferencyjne, Warszawa, 17-18 października 2001. Warszawa : PIE, [2001]. s. 97-104, 8 rys., bibliogr. 4 poz., Summ.
  Rodzaj pracy: referaty; zasięg: lokalny

Z09/2001/I-040

 1. Frączkowski Kazimierz: Systemy elektronicznej wymiany danych (EDI) w sektorze zdrowia publicznego / Kazimierz Frączkowski. Zdrowie Publiczne. 2001, t. 111, nr 2, s. 128-132, 1 rys., bibliogr. 6 poz., Summ.
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

Z09/2001/I-013

 1. Frączkowski Kazimierz: Moduły: ADT, Apteka szpitalna - funkcje, wymagania i oczekiwania, dostęp do innych aplikacji wspomagających działalność szpitala / Kazimierz Frączkowski. W: Szkolenie kadry zarządzającej szpitalami oraz monitorującej proces wdrażania oprogramowania aplikacyjnego: ADT i Apteka szpitalna : materiały szkoleniowe. Wrocław : Wydziałowy Zakład Informatyki. Wydział Informatyki i Zarządzania PWroc., 2000. s. 8-1 - 8-58, bibliogr. 2 poz.
  Rodzaj pracy: rozdziały w książkach; zasięg: lokalny

W08/2017/I-050

 1. Frączkowski Kazimierz: Charakterystyka funkcjonalna modułów składowych szpitalnego systemu informatycznego / Kazimierz Frączkowski. W: Szkolenie kadry zarządzającej szpitalami oraz monitorującej proces wdrażania oprogramowania aplikacyjnego: ADT i Apteka szpitalna : materiały szkoleniowe. Wrocław : Wydziałowy Zakład Informatyki. Wydział Informatyki i Zarządzania PWroc., 2000. s. 7-1 - 7-14, bibliogr. 8 poz.
  Rodzaj pracy: rozdziały w książkach; zasięg: lokalny

W08/2017/I-049

 1. Frączkowski Kazimierz: Analiza informacyjna modelowego szpitala, strumienie transakcji, identyfikacja ośrodków przetwarzania i analizy informacji / Kazimierz Frączkowski. W: Szkolenie kadry zarządzającej szpitalami oraz monitorującej proces wdrażania oprogramowania aplikacyjnego: ADT i Apteka szpitalna : materiały szkoleniowe. Wrocław : Wydziałowy Zakład Informatyki. Wydział Informatyki i Zarządzania PWroc., 2000. s. 2-1 - 2-14, bibliogr. 4 poz.
  Rodzaj pracy: rozdziały w książkach; zasięg: lokalny

W08/2017/I-048

 1. Frączkowski Kazimierz, Woźniak Michał: Wdrożenie systemu informatycznego w szpitalu - aspekty organizacyjne, psychologiczne oraz formalne / Kazimierz Frączkowski, Michał Woźniak. W: Szkolenie kadry zarządzającej szpitalami oraz monitorującej proces wdrażania oprogramowania aplikacyjnego: ADT i Apteka szpitalna. Materiały szkoleniowe. Wrocław : Wydziałowy Zakład Informatyki. Wydział Informatyki i Zarządzania PWroc., 2000. s. 12-1 - 12-27, bibliogr. 9 poz.
  Rodzaj pracy: rozdziały w książkach; zasięg: lokalny

Z11/2001/I-038

 1. Frączkowski Kazimierz: Finding the solution for a complex and dynamic model / Kazimierz Frączkowski. Healthcare Information Technology. 1999/2000, autumn/winter, s. 59-61
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: międzynarodowy

Z09/2000/I-002

 1. Frączkowski Kazimierz: Outsourcing w sektorze medycznym - szansa wspomagania procesów informacyjnych w służbie zdrowia / Kazimierz Frączkowski. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. 1999, vol. 5, nr 3/4, s. 113-117, 2 rys., bibliogr. 5 poz.
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

Z09/2000/I-029

 1. Pośpiech Lucyna*, Frączkowski Kazimierz, Orendorz-Frączkowska Krystyna*: Our experience with evoked potentials / Lucyna Pośpiech, Kazimierz Frączkowski, Krystyna Orendorz-Frączkowska. W: Czech-Polish-Hungarian Otoneurological Meeting, Bydgoszcz, Poland, 6-7 May 1999. [B.m. : b.w., 1999] (Strzelce Górne: "Hector"). s. 26-29, 3 rys., bibliogr. 13 poz.
  (Neurootology Newsletter; Suppl. 2)
  Rodzaj pracy: referaty; zasięg: międzynarodowy

Z09/2000/I-008

 1. Frączkowski Kazimierz: Kasy chorych i świadczeniodawcy w oczekiwaniu na systemy informatyczne wspomagające rozliczenia usług medycznych / Kazimierz Frączkowski. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. 1999, vol. 5, nr 1/2, s. 35-40, 1 rys., bibliogr. 5 poz., Summ.
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

Z09/1999/I-042

 1. Frączkowski Kazimierz, Kordecki Wojciech, Kurzyński Marek, Sielużycki Cezary: Optimization of reconstruction of tonal audiogram basing on BERA examination sequence / Kazimierz Frączkowski [i in.]. W: Computers in medicine. 5[th International Conference on Computers in Medicine], [Łódź, 23-25 September 1999]. Vol. 2 / Ed. Edward Kącki. Łódź : Polish Society of Medical Informatics, 1999. s. 113-118, 4 rys., 1 tab., bibliogr. 7 poz.
  Rodzaj pracy: referaty; zasięg: międzynarodowy

I18/1999/I-418

 1. Kurzyński Marek, Frączkowski Kazimierz, Gaura Paweł*, Gomułka Szymon*: On-line BERA acquisition and interpretation system / Marek Kurzyński [i in.]. W: Computers in medicine. 5[th International Conference on Computers in Medicine], [Łódź, 23-25 September 1999]. Vol. 2 / Ed. Edward Kącki. Łódź : Polish Society of Medical Informatics, 1999. s. 123-128, 2 rys., bibliogr. 7 poz.
  Rodzaj pracy: referaty; zasięg: międzynarodowy

Z11/1999/I-041

 1. Pośpiech Lucyna*, Orendorz-Frączkowska Krystyna*, Frączkowski Kazimierz: Elektronystagmografia komputerowa - korzyści i ograniczenia / Lucyna Pośpiech, Krystyna Orendorz-Frączkowska, Kazimierz Frączkowski. Audiofonologia. 1998, t. 13, s. 109-115, 2 rys., bibliogr. 25 poz., Summ.
  Referat z X Warsztatów naukowo-szkoleniowych nt. Nowe obiektywne metody badań w audiologii i otoneurologii. Warszawa, 24-26 września 1998
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

Z09/1999/I-031

 1. Frączkowski Kazimierz: Przyczyny selektywnego wykorzystania informatyki w medycynie i służbie zdrowia / Kazimierz Frączkowski. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. 1998, vol. 4, nr 3, s. 115-118, bibliogr. 9 poz.
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

Z09/1999/I-003

 1. Pośpiech Lucyna*, Frączkowski Kazimierz, Orendorz-Frączkowska Krystyna*: Vestibular evoked potentials in human beings / Lucyna Pośpiech, Kazimierz Frączkowski, Krystyna Orendorz-Frączkowska. Central and East European Journal of Oto-Rhino-Laryngology and Head and Neck Surgery. 1998, vol. 3, nr 1, s. 148-154, 3 rys., bibliogr. 17 poz.
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: międzynarodowy

Z09/1998/I-026

 1. Iwankiewicz Stanislaw*, Jagielski Józef*, Pospiech Lucyna*, Zalesska-Kręcicka Maria*, Frączkowski Kazimierz*, Kamiński Jan J, Maciejowski Andrzej*, Podrez Aleksander, Iwankiewicz Jarosław*, Przestalski Maciej*, Romer Jan*: Postępy w badaniach elektrofizjologicznych słuchu, równowagi i głosu / Stanislaw Iwankiewicz [i in.]. Otolaryngologia Polska. 1988, T. 42, nr 1/2, s. 121-130, 7 rys., bibliogr. 21 poz., rez.
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

I28/1988/I-020PUBLIKACJE NAUKOWE BEZ AFILIACJI PWr 1. Frączkowski Kazimierz*, Górski Cezary*: Pozyskiwanie wymagań na budowę centralnego systemu analityczno-statystycznego z otocznia niejednorodnych i rozproszonych systemów ewidencyjno-sprawozdawczych / Kazimierz Frączkowski, Cezary Górski. W: Inżynieria oprogramowania. Nowe wyzwania. VI Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania, [Gdańsk, 5-8 października 2004] / Red. Janusz Górski, Andrzej Wardziński. Warszawa : WNT, 2004. s. 329-338, 5 rys., bibliogr. [10] poz.
  Rodzaj pracy: referaty; zasięg: lokalny

Z09/2004/D-024

 1. Frączkowski Kazimierz*: Zarządzanie projektami informatycznymi w warunkach globalizacji rynku IT / Kazimierz Frączkowski. W: Inżynieria oprogramowania. Nowe wyzwania. VI Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania, [Gdańsk, 5-8 października 2004] / Red. Janusz Górski, Andrzej Wardziński. Warszawa : WNT, 2004. s. 227-242, 3 rys., 2 tab., bibliogr. [18] poz.
  Rodzaj pracy: referaty; zasięg: lokalny

Z09/2004/D-023

 1. Frączkowski Kazimierz*: Uwarunkowania techniczne, organizacyjne i logistyczne we wdrażaniu zintegrowanych systemów informatycznych w służbie zdrowia / Kazimierz Frączkowski. W: Biocybernetyka i inżynieria medyczna. X Krajowa konferencja naukowa. PAN Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, [PAN] Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, [PAN] Miedzynarodowe Centrum Biocybernetyki, Warszawa, [4-6] grudzień 1997. T. 2. Sekc. 4. Biomechanika. Sekc. 5. Informatyka medyczna. Sekc. 6. Sieci neuronowe / pod red. Macieja Nałęcza. [B.m. : b.w., 1997] (Warsz.: Inst. Biocybern. Inż. Biomed. PAN). s. 549-554, 1 rys., bibliogr. 4 poz.
  Rodzaj pracy: referaty; zasięg: lokalny

Z09/2004/D-016

 1. Frączkowski Kazimierz*: Wpływ technologii informatycznych oraz organizacji pracy na proces wdrażania zintegrowanych systemów informatycznych w służbie zdrowia / Kazimierz Frączkowski. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. 1997, vol. 3, nr 2/3/4, s. 149-159, 1 rys., bibliogr. 8 poz.
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

Z09/1998/D-025

 1. Frączkowski Kazimierz*, Orendorz-Frączkowska Krystyna*: The new projects of hospital information system / Kazimierz Frączkowski, Krystyna Orendorz-Frączkowska. W: Computers in medicine. 4[th International Conference on Computers in Medicine], [Zakopane, 1-6 maja 1997] / Ed. Edward Kącki. Łódź : Polish Society of Medical Informatics, 1997. s. 124-127, 1 rys., bibliogr. 4 poz.
  Rodzaj pracy: referaty; zasięg: międzynarodowy

Z09/1998/D-023

 1. Frączkowski Kazimierz*: Healthcare computing 1996 / Kazimierz Frączkowski. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. 1996, vol. 2, nr 1, s. 39-41
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: międzynarodowy

Z09/2004/D-010

 1. Wierzbińska B*, Frączkowski Kazimierz*, Wolański A*: A fully computerised hospital in Wrocław / B Wierzbińska, Kazimierz Frączkowski, A Wolański. W: Current perspectives in healthcare computing. Conference, Harrogate, 18-20 March 1996 / Ed. Bernard Richards. Surrey : BHJC, 1996. s. 359-364, 2 rys., bibliogr. 4 poz.
  Rodzaj pracy: referaty; zasięg: międzynarodowy

Z09/1998/D-026

 1. Wierzbińska Barbara*, Frączkowski Kazimierz*, Wolański Arkadiusz*, Pośpiech Lucyna*, Orendorz-Frączkowska Krystyna*: Diagnostic computer systems for hearing and vestibular organs / Barbara Wierzbińska, Kazimierz Frączkowski, Arkadiusz Wolański, Lucyna Pośpiech, Krystyna Orendorz-Frączkowska. W: Current perspectives in healthcare computing. Conference, Harrogate, 18-20 March 1996 / Ed. Bernard Richards. Surrey : BHJC, 1996. s. 113-118, 1 rys., bibliogr. 8 poz.
  Rodzaj pracy: referaty; zasięg: międzynarodowy

Z09/1998/D-024

 1. Frączkowski Kazimierz*: Diagnostyka resztek słuchowych i głuchoty metodą rekonstrukcji odpowiedzi słuchowej pnia mózgu (BERA) przy pomocy ZRF / Kazimierz Frączkowski. W: Informatyka Medyczna we wspomaganiu zarządzania, diagnostyce i dokumentowaniu procesu leczniczego. Jubileuszowa konferencja naukowo-szkoleniowa. Materiały, Wrocław, 5-6 czerwca 1995. Wrocław : WOŚ, 1995. s. 256-258, 1 tab., bibliogr. 9 poz.
  Rodzaj pracy: referaty; zasięg: lokalny

Z09/2004/D-041

 1. Pośpiech Lucyna*, Frączkowski Kazimierz*, Orendorz-Frączkowska Krystyna*, Mielczarek Radosław*, Wolański Arkadiusz*, Wierzbińska Barbara*: Komputerowy system badania wywołanych potencjałów przedsionkowych WPP w diagnostyce równowagi człowieka / Lucyna Pośpiech, Kazimierz Frączkowski, Krystyna Orendorz-Frączkowska, Radosław Mielczarek, Arkadiusz Wolański, Barbara Wierzbińska. W: Informatyka Medyczna we wspomaganiu zarządzania, diagnostyce i dokumentowaniu procesu leczniczego. Jubileuszowa konferencja naukowo-szkoleniowa. Materiały, Wrocław, 5-6 czerwca 1995. Wrocław : WOŚ, 1995. s. 245-250, 2 ryc., bibliogr. 8 poz,
  Rodzaj pracy: referaty; zasięg: lokalny

Z09/2004/D-040

 1. Głubiak Krzysztof*, Frączkowski Kazimierz*, Borkowski Arkadiusz*: Systemy komputerowe ewidencji gospodarki sprzętem medycznym oraz zaopatrzenia i dystrybucji środków farmakologicznych / Krzysztof Głubiak, Kazimierz Frączkowski, Arkadiusz Borkowski. W: Informatyka Medyczna we wspomaganiu zarządzania, diagnostyce i dokumentowaniu procesu leczniczego. Jubileuszowa konferencja naukowo-szkoleniowa. Materiały, Wrocław, 5-6 czerwca 1995. Wrocław : WOŚ, 1995. s. 221-226, 1 rys., bibliogr. 5 poz.
  Rodzaj pracy: referaty; zasięg: lokalny

Z09/2004/D-039

 1. Frączkowski Kazimierz*, Mielczarek Radosław*, Wirzbińska Barbara*, Wolański Arkadiusz*: Biocybernetyczne systemy pomiarowe w diagnostyce narządu słuchu i równowagi / Kazimierz Frączkowski, Radosław Mielczarek, Barbara Wirzbińska, Arkadiusz Wolański. W: Informatyka Medyczna we wspomaganiu zarządzania, diagnostyce i dokumentowaniu procesu leczniczego. Jubileuszowa konferencja naukowo-szkoleniowa. Materiały, Wrocław, 5-6 czerwca 1995. Wrocław : WOŚ, 1995. s. 186-190, bibliogr. 5 poz.
  Rodzaj pracy: referaty; zasięg: lokalny

Z09/2004/D-038

 1. Wolański Arkadiusz*, Mielczarek Radosław*, Kowalczyk Mirosław*, Frączkowski Kazimierz*: Technologia prac projektowo-wdrożeniowych systemów zarządzania SI Ruch Chorych oraz dokumentowanie procesu leczniczego SI Oddział / Arkadiusz Wolański, Radosław Mielczarek, Mirosław Kowalczyk, Kazimierz Frączkowski. W: Informatyka Medyczna we wspomaganiu zarządzania, diagnostyce i dokumentowaniu procesu leczniczego. Jubileuszowa konferencja naukowo-szkoleniowa. Materiały, Wrocław, 5-6 czerwca 1995. Wrocław : WOŚ, 1995. s. 140-144, 3 rys., bibliogr. 5 poz.
  Rodzaj pracy: referaty; zasięg: lokalny

Z09/2004/D-037

 1. Frączkowski Kazimierz*, Mielczarek Radosław*, Wolański Arkadiusz*, Wierzbińska Barbara*: Projekt zintegrowanego szpitalnego systemu medycznego SALUS-L realizowany w technologii client-server / Kazimierz Frączkowski, Radosław Mielczarek, Arkadiusz Wolański, Barbara Wierzbińska. W: Informatyka Medyczna we wspomaganiu zarządzania, diagnostyce i dokumentowaniu procesu leczniczego. Jubileuszowa konferencja naukowo-szkoleniowa. Materiały, Wrocław, 5-6 czerwca 1995. Wrocław : ŚOW, 1995. s. 85-90, [3] rys., bibliogr. 5 poz.
  Rodzaj pracy: referaty; zasięg: lokalny

Z09/2004/D-036

 1. Frączkowski Kazimierz*, Kowalczyk Mirosław*: Zastosowania lokalnych sieci komputerowych NetWare firmy Novell w warunkach szpitala, doświadczenia eksploatacyjne oraz perspektywy zabezpieczenia prognozowanych potrzeb / Kazimierz Frączkowski, Mirosław Kowalczyk. W: Informatyka Medyczna we wspomaganiu zarządzania, diagnostyce i dokumentowaniu procesu leczniczego. Jubileuszowa konferencja naukowo-szkoleniowa. Materiały, Wrocław, 5-6 czerwca 1995. Wrocław : ŚOW, 1995. s. 79-84, [1] ryc., [1] schem., bibliogr. 6 poz.
  Rodzaj pracy: referaty; zasięg: lokalny

Z09/2004/D-035

 1. Frączkowski Kazimierz*: X lat Ośrodka Informatyki Medycznej i Pracowni Biocybernetyki Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu i co dalej? / Kazimierz Frączkowski. W: Informatyka Medyczna we wspomaganiu zarządzania, diagnostyce i dokumentowaniu procesu leczniczego. Jubileuszowa konferencja naukowo-szkoleniowa. Materiały, Wrocław, 5-6 czerwca 1995. Wrocław : ŚOW, 1995. s. 13-21, 3 ryc., bibliogr. 10 poz.
  Rodzaj pracy: referaty; zasięg: lokalny

Z09/2004/D-034

 1. Frączkowski Kazimierz*: Wprowadzanie informatyki w służbie zdrowia / Kazimierz Frączkowski. Magazyn Medyczny. 1995, vol. 6, nr 5, s. 60-62
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

Z09/2004/D-014

 1. Frączkowski Kazimierz*: The state of helth informatics and its future in Poland / Kazimierz Frączkowski. Journal of Informatics in Primary Care [Dokument elektroniczny]. 1995, nr 8/9, 2, s.
  Lokalizacja elektroniczna: http://www.primis.nottingham.ac.uk/informatics/june95/june4d.htm
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: międzynarodowy

Z09/2004/D-021

 1. Frączkowski Kazimierz*: X Lat pracy Ośrodka Informatyki Medycznej i Pracowni Biocybernetyki Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. I co dalej? / Kazimierz Frączkowski. W: Informatyka medyczna we wspomaganiu zarządzania, diagnostyce i dokumentowaniu procesu leczniczego. Jubileuszowa konferencja naukowo-szkoleniowa. X Lat Informatyki Medycznej w ŚOW. Materiały, Wrocław, 5-6 czerwca 1995. Wrocław : ŚOW, 1995. s. 13-21, 3 rys., 1 tab., bibliogr. 10 poz.
  Rodzaj pracy: komunikaty konf.; zasięg: lokalny

Z09/1999/D-027

 1. Frączkowski Kazimierz*, Kowalczyk Mirosław*: Zastosowanie lokalnych sieci komputerowych Net-Ware firmy Novell w warunkach szpitala, doświadczenia eksploatacyjne oraz perspektywy zabezpieczenia prognozowanych potrzeb / Kazimierz Frączkowski, Mirosław Kowalczyk. W: Informatyka medyczna we wspomaganiu zarządzania, diagnostyce i dokumentowaniu procesu leczniczego. Jubileuszowa konferencja naukowo-szkoleniowa. X Lat Informatyki Medycznej w ŚOW. Materiały, Wrocław, 5-6 czerwca 1995. Wrocław : ŚOW, 1995. s. 79-84, bibliogr. 6 poz.
  Rodzaj pracy: komunikaty konf.; zasięg: lokalny

Z09/1999/D-028

 1. Frączkowski Kazimierz*, Mielczarek Radosław*, Wolański Arkadiusz*, Wierzbińska Barbara*: Projekt zintegrowanego szpitalnego systemu medycznego SALUS-L realizowany w technologii klient-serwer / Kazimierz Frączkowski, Radosław Mielczarek, Arkadiusz Wolański, Barbara Wierzbińska. W: Informatyka medyczna we wspomaganiu zarządzania, diagnostyce i dokumentowaniu procesu leczniczego. Jubileuszowa konferencja naukowo-szkoleniowa. X Lat Informatyki Medycznej w ŚOW. Materiały, Wrocław, 5-6 czerwca 1995. Wrocław : ŚOW, 1995. s. 85-90, bibliogr. 5 poz.
  Rodzaj pracy: komunikaty konf.; zasięg: lokalny

Z09/1999/D-029

 1. Wolański Arkadiusz*, Mielczarek Radosław*, Kowalczyk Mirosław*, Frączkowski Kazimierz*: Technologia prac projektowo-wdrożeniowych systemów zarządzania SI Ruch Chorych oraz dokumentowania procesu leczniczego SI Oddział / Arkadiusz Wolański, Radosław Mielczarek, Mirosław Kowalczyk, Kazimierz Frączkowski. W: Informatyka medyczna we wspomaganiu zarządzania, diagnostyce i dokumentowaniu procesu leczniczego. Jubileuszowa konferencja naukowo-szkoleniowa. X Lat Informatyki Medycznej w ŚOW. Materiały, Wrocław, 5-6 czerwca 1995. Wrocław : ŚOW, 1995. s. 140-144, 3 rys., bibliogr. 5 poz.
  Rodzaj pracy: komunikaty konf.; zasięg: lokalny

Z09/1999/D-030

 1. Frączkowski Kazimierz*, Mielczarek Radosław*, Wierzbińska Barbara*, Wolański Arkadiusz*: Biocybernetyczne systemy pomiarowe w diagnostyce narządu słuchu i równowagi / Kazimierz Frączkowski, Radosław Mielczarek, Barbara Wierzbińska, Arkadiusz Wolański. W: Informatyka medyczna we wspomaganiu zarządzania, diagnostyce i dokumentowaniu procesu leczniczego. Jubileuszowa konferencja naukowo-szkoleniowa. X Lat Informatyki Medycznej w ŚOW. Materiały, Wrocław, 5-6 czerwca 1995. Wrocław : ŚOW, 1995. s. 186-190, bibliogr. 5 poz.
  Rodzaj pracy: komunikaty konf.; zasięg: lokalny

Z09/1999/D-031

 1. Glubiak Krzysztof*, Frączkowski Kazimierz*, Borkowski Arkadiusz*: Systemy komputerowe ewidencji i gospodarki sprzętem medycznym oraz zaopatrzenia i dystrybucji środków farmakologicznych / Krzysztof Glubiak, Kazimierz Frączkowski, Arkadiusz Borkowski. W: Informatyka medyczna we wspomaganiu zarządzania, diagnostyce i dokumentowaniu procesu leczniczego. Jubileuszowa konferencja naukowo-szkoleniowa. X Lat Informatyki Medycznej w ŚOW. Materiały, Wrocław, 5-6 czerwca 1995. Wrocław : ŚOW, 1995. s. 221-226, 1 rys., bibliogr. 5 poz.
  Rodzaj pracy: komunikaty konf.; zasięg: lokalny

Z09/1999/D-032

 1. Pośpiech Lucyna*, Frączkowski Kazimierz*, Orendorz-Frączkowska Krystyna*, Mielczarek Radosław*, Wolański Arkadiusz*, Wierzbińska Barbara*: Komputerowy system badania wywołanych potencjałów przedsionkowych WPP w diagnostyce równowagi człowieka / Lucyna Pośpiech, Kazimierz Frączkowski, Krystyna Orendorz-Frączkowska, Radosław Mielczarek, Arkadiusz Wolański, Barbara Wierzbińska. W: Informatyka medyczna we wspomaganiu zarządzania, diagnostyce i dokumentowaniu procesu leczniczego. Jubileuszowa konferencja naukowo-szkoleniowa. X Lat Informatyki Medycznej w ŚOW. Materiały, Wrocław, 5-6 czerwca 1995. Wrocław : ŚOW, 1995. s. 245-255, 4 rys., bibliogr. 4 poz.
  Rodzaj pracy: komunikaty konf.; zasięg: lokalny

Z09/1999/D-033

 1. Frączkowski Kazimierz*: Diagnostyka resztek słuchowych i głuchoty metodą rekonstrukcji odpowiedzi słuchowej pnia mózgu BERA przy pomocy ZRF / Kazimierz Frączkowski. W: Informatyka medyczna we wspomaganiu zarządzania, diagnostyce i dokumentowaniu procesu leczniczego. Jubileuszowa konferencja naukowo-szkoleniowa. X Lat Informatyki Medycznej w ŚOW. Materiały, Wrocław, 5-6 czerwca 1995. Wrocław : ŚOW, 1995. s. 256-258, 1 tab., bibliogr. 9 poz.
  Rodzaj pracy: komunikaty konf.; zasięg: lokalny

Z09/1999/D-034

 1. Frączkowski Kazimierz*, Wolański Arkadiusz*, Wierzbińska Barbara*: Automatyzacja badań klinicznych narządu słuchu - audiometria komputerowa tonalna oraz wywołane potencjały słuchowe przy stymulacji powietrznej i galwanicznej / Kazimierz Frączkowski, Arkadiusz Wolański, Barbara Wierzbińska. W: Komputery w medycynie. [III Krajowa konferencja], Łódź, 23-24 czerwca 1994. T. 1. Łódź : Polskie Towarzystwo Informatyki Medycznej, 1994. s. 177-182, bibliogr. 5 poz.
  Rodzaj pracy: referaty; zasięg: lokalny

Z09/2004/D-045

 1. Frączkowski Kazimierz*, Pośpiech Lucyna*, Orendorz-Frączkowska Krystyna*: Komputerowy system badania narządu równowagi w oparciu o analizę wywołanych reakcji okołoruchowych oraz potencjałów przedsionkowych / Kazimierz Frączkowski, Lucyna Pośpiech, Krystyna Orendorz-Frączkowska. W: Komputery w medycynie. [III Krajowa konferencja], Łódź, 23-24 czerwca 1994. T. 1. Łódź : Polskie Towarzystwo Informatyki Medycznej, 1994. s. 171-176, bibliogr. 7 poz.
  Rodzaj pracy: referaty; zasięg: lokalny

Z09/2004/D-044

 1. Frączkowski Kazimierz*: Zintegrowane szpitalne systemy informatyczne w sieciach Novell - własne doświadczenia projektowo-programowe i eksploatacyjne / Kazimierz Frączkowski. W: Komputery w medycynie. [III Krajowa konferencja], Łódź, 23-24 czerwca 1994. Łódź : Polskie Towarzystwo Informatyki Medycznej, 1994. s. 74-79
  Rodzaj pracy: referaty; zasięg: lokalny

Z09/2004/D-033

 1. Frączkowski Kazimierz*: Kodowanie i standardyzacja danych medycznych - konieczność czy dodatkowe koszty komputeryzacji zarządzania służbą zdrowia? / Kazimierz Frączkowski. W: Komputery w medycynie. [III Krajowa konferencja], Łódź, 23-24 czerwca 1994. T. 2. Łódź : Polskie Towarzystwo Informatyki Medycznej, 1994. s. 70-73, bibliogr. 4 poz.
  Rodzaj pracy: referaty; zasięg: lokalny

Z09/2004/D-032

 1. Pośpiech Lucyna*, Frączkowski Kazimierz*, Orendorz-Frączkowska Krystyna*: Komputerowy system badań elektronystagmograficznych : Cz. 2. Metoda analizy oczopląsu / Lucyna Pośpiech, Kazimierz Frączkowski, Krystyna Orendorz-Frączkowska. Otolaryngologia Polska. 1994, t. 48, nr 6, s. 556-562, 3 rys., bibliogr. 23 poz., Summ.
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

Z09/2004/D-008

 1. Frączkowski Kazimierz*, Pośpiech Lucyna*, Orendorz-Frączkowska Krystyna*: Komputerowy system badań elektronystagmograficznych : Cz.1. Stanowisko badawcze i algorytm obsługi / Kazimierz Frączkowski, Lucyna Pośpiech, Krystyna Orendorz-Frączkowska. Otolaryngologia Polska. 1994, t. 48, nr 5, s. 445-450, 2 rys., Summ.
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

Z09/2004/D-007

 1. Frączkowski Kazimierz*, Jakubowska Anna*, Glubiak Krzysztof*: Komputerowy system dystrybucji leków na oddziały szpitalne w sieci novell / Kazimierz Frączkowski, Anna Jakubowska, Krzysztof Glubiak. Farmacja Polska. 1994, t. 50, nr 6, s. 245-251, 5 rys., bibliogr. 5 poz.
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

Z09/2004/D-013

 1. Frączkowski Kazimierz*, Orendorz-Frączkowska Krystyna*: Analiza widmowa i korelacyjna BERA w diagnostyce szumów usznych / Kazimierz Frączkowski, Krystyna Orendorz-Frączkowska. Otolaryngologia Polska. 1993, t. 47, supl. nr 14, s. 477-483, 4 rys., bibliogr. 5 poz., Summ.
  Referat z XXXV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi. Bydgoszcz, 17-20 września 1992
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

I31/2006/D-001

 1. Frączkowski Kazimierz*: Zintegrowane szpitalne systemy informatyczne w sieciach lokalnych Novell - doświadczenia użytkowe / Kazimierz Frączkowski. W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. IX Krajowa konferencja. Materiały konfrencyjne. [Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, PGdań.Wydział Elektroniki. Katedra Elektroniki Medycznej i Ekologicznej], Gdańsk, 26-28.06.1992. T. 2. Gdańsk : [b.w.], 1992. s. 319-322, bibliogr. 3 poz.
  Rodzaj pracy: referaty; zasięg: lokalny

Z09/2004/D-046

 1. Frączkowski Kazimierz*: Komputerowa analiza wywołanych odpowiedzi korowych u człowieka / Kazimierz Frączkowski. Prace Naukowe Akademii Medycznej we Wrocławiu. 1991, R. 22, nr 1, s. 3-55, 15 rys., 4 tab., bibliogr. 51 poz., Summ.
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

Z09/2004/D-004

 1. Orendorz-Frączkowska Krystyna*, Iwankiewicz Jarosław*, Frączkowski Kazimierz*, Kokot Konrad*: Audiometria totalna w mikrokomputerowym systemie badania słuchu / Krystyna Orendorz-Frączkowska, Jarosław Iwankiewicz, Kazimierz Frączkowski, Konrad Kokot. Otolaryngologia Polska. 1991, t. 45, nr 3, s. 225-231, 2 rys., 2 tab., bibliogr. 21 poz., Summ.
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

Z09/2004/D-006

 1. Frączkowski Kazimierz*, Iwankiewicz Jarosław*: Analysis of evoked potentials in measuring-analyzing ENG-microcomputer system / Kazimierz Frączkowski, Jarosław Iwankiewicz. Materia Medica Polona. 1991, vol. 23, nr 3, s. 163-176, 3 rys., bibliogr. 4 poz.
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: międzynarodowy

Z09/2004/D-012

 1. Iwankiewicz Stanisław*, Pośpiech Lucyna*, Frączkowski Kazimierz*, Iwankiewicz Jarosław*: Sterowanie postawą i równowagą / Stanisław Iwankiewicz, Lucyna Pośpiech, Kazimierz Frączkowski, Jarosław Iwankiewicz. W: Problemy biocybernetyki i inżynierii biomedycznej pod red. Macieja Nałęcza. T. 1. Biosystemy. Red. Józef Jagielski, Wojciech Zmysłowski. Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 1991. s. 138-158, [12] rys., bibliogr. 22 poz.
  Rodzaj pracy: rozdziały w książkach; zasięg: lokalny

Z09/2004/D-019

 1. Frączkowski Kazimierz*: Audiometria komputerowa / Kazimierz Frączkowski. W: Problemy biocybernetyki i inżynierii biomedycznej pod red. Macieja Nałęcza. T. 1. Biosystemy. Red. Józef Jagielski, Wojciech Zmysłowski. Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 1991. s. 172-178, [4] rys., bibliogr. 4 poz.
  Rodzaj pracy: rozdziały w książkach; zasięg: lokalny

Z09/2004/D-020

 1. Frączkowski Kazimierz*, Pośpiech Lucyna*, Iwankiewicz Jarosław*: Mathematical modelling of computer analysis of nystagmus / Kazimierz Frączkowski, Lucyna Pośpiech, Jarosław Iwankiewicz. W: Knowledge, information and medical education. Selected papers from the IMIA International Conference on Medical Informatics and Medical Eduction, Prague, Czechoslovakia, 3-7 September 1990 / Ed. by Jan H. Bemmmel, Jana Zvarova. Amsterdam [i in.] : North-Holland, 1991. s. 236-243, 6 rys., bibliogr. 7 poz.
  Rodzaj pracy: referaty; zasięg: międzynarodowy

Z09/2004/D-018

 1. Frączkowski Kazimierz*: Audiometria komputerowa. Analiza i modelowanie wywołanych potencjałów potencjałów słuchowych pnia mózgu / Kazimierz Frączkowski. Otolaryngologia Polska. 1990, t. 44, nr 6, s. 419-427, 7 rys., bibliogr. 17 poz., Summ.
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

Z09/2004/D-005

 1. Frączkowski Kazimierz*, Kokot Konrad*: Stanowisko audiometrii komputerowej: AUDIOCOMP / Kazimierz Frączkowski, Konrad Kokot. Problemy Techniki w Medycynie. 1990, t. 21, nr 2, s. 116-123, 7 rys., bibliogr. 3 poz., Rez., Summ., Zsfassung
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

Z09/2004/D-003

 1. Frączkowski Kazimierz*, Przybycień Jacek*, Glubiak Krzysztof*: Mikrokomputerowy system gospodarki lekowej / Kazimierz Frączkowski, Jacek Przybycień, Krzysztof Glubiak. W: Komputery w medycynie. Krajowa konferencja naukowa. Instytut Informatyki PŁódz., PTC - Oddział w Łodzi. Sekcja Cybernetyki Medycznej Towarzystwa Internistów Polskich, Komitet ds. Informatyki Rady Wojewódzkiej NOT w Łodzi, Łódź, 4-5 września 1989. [T.] 1. [B.m. : b.w., 1989]. s. 93-98, 1 rys.
  Rodzaj pracy: referaty; zasięg: lokalny

Z09/2004/D-048

 1. Frączkowski Kazimierz*, Kokot Konrad*: Stanowisko audiometrii komputerowej: AUDIOCOMP / Kazimierz Frączkowski, Konrad Kokot. W: Komputery w medycynie. Krajowa konferencja naukowa. Instytut Informatyki PŁódz., PTC - Oddział w Łodzi. Sekcja Cybernetyki Medycznej Towarzystwa Internistów Polskich, Komitet ds. Informatyki Rady Wojewódzkiej NOT w Łodzi, Łódź, 4-5 września 1989. [T.] 1. [B.m. : b.w., 1989]. s. 87-92, 2 rys., bibliogr. 2 poz.
  Rodzaj pracy: referaty; zasięg: lokalny

Z09/2004/D-047

 1. Frączkowski Kazimierz*, Kochel Bonawentura*: A cybernetic model of the auditory system based on brainstein responses / Kazimierz Frączkowski, Bonawentura Kochel. W: Materiały Seminarium MCB. Międzynarodowe Centrum Biocybernetyki Akademii Nauk Krajów Socjalistycznych, [Jabłonna, 20.02 - 01.03.1989]. [Vol.] 1. Biosystemy. Układ nerowy. Pomiary i analiza potencjałów wywołanych i EMG. pod red. I. Hausmanowej-Petrusewicz, J. Jagielskiego, R. Tarneckiego. [B.m. : b.w., 1989]. s. 447-463, 10 rys., bibliogr. 10 poz.
  Rodzaj pracy: referaty; zasięg: międzynarodowy

Z09/2004/D-031

 1. Frączkowski Kazimierz*, Pośpiech Lucyna*, Bronowicki Marian*, Iwankiewicz Jarosław*: Metoda uśredniania i fazowania w komputerowej ocenie próby kalorycznej / Kazimierz Frączkowski, Lucyna Pośpiech, Marian Bronowicki, Jarosław Iwankiewicz. W: Zastosowanie komputerów w otolaryngologii. I Ogólnoposka konferencja, Wrocław, 30 maja 1987. Warszawa; Wrocław : PWN, 1989. s. 91-95, 3 ryc., bibliogr. 2 poz.
  (Prace Naukowe Akademii Medycznej we Wrocławiu, ISSN 0084-277X; R. 21 nr 1)
  Rodzaj pracy: referaty; zasięg: lokalny

Z09/2004/D-030

 1. Frączkowski Kazimierz*, Frączkowska Krystyna*, Ceglarski Zbigniew*: Synteza wiedzy lekarskiej a metodologia budowy systemu ekspertowego / Kazimierz Frączkowski, Krystyna Frączkowska, Zbigniew Ceglarski. W: Zastosowanie komputerów w otolaryngologii. I Ogólnoposka konferencja, Wrocław, 30 maja 1987. Warszawa; Wrocław : PWN, 1989. s. 233-238, 3 ryc., bibliogr. 5 poz., Summ., Rez.
  (Prace Naukowe Akademii Medycznej we Wrocławiu, ISSN 0084-277X; R. 21 nr 1)
  Rodzaj pracy: referaty; zasięg: lokalny

Z09/2004/D-029

 1. Frączkowski Kazimierz*, Pośpiech Lucyna*, Iwankiewicz Jarosław*: Zintegrowane mikrokomputerowe stanowisko dokumentowania, rejestracji i analizy badań systemu równowagi NYSTAGMUS / Kazimierz Frączkowski, Lucyna Pośpiech, Jarosław Iwankiewicz. W: Zastosowanie komputerów w otolaryngologii. I Ogólnoposka konferencja, Wrocław, 30 maja 1987. Warszawa; Wrocław : PWN, 1989. s. 111-118, 2 ryc., bibliogr. 5 poz., Summ., Rez.
  (Prace Naukowe Akademii Medycznej we Wrocławiu, ISSN 0084-277X; R. 21 nr 1)
  Rodzaj pracy: referaty; zasięg: lokalny

Z09/2004/D-028

 1. Pośpiech Lucyna*, Frączkowski Kazimierz*, Rudnicki Bronisław*, Iwankiewicz Jarosław*: Komputerowy system gromadzenia i przetwarzania danych do oceny kinezyterapii chorych z zaburzeniami równowagi / Lucyna Pośpiech, Kazimierz Frączkowski, Bronisław Rudnicki, Jarosław Iwankiewicz. W: Zastosowanie komputerów w otolaryngologii. I Ogólnoposka konferencja, Wrocław, 30 maja 1987. Warszawa; Wrocław : PWN, 1989. s. 97-103, 8 ryc., bibliogr. 6 poz., Summ., Rez.
  (Prace Naukowe Akademii Medycznej we Wrocławiu, ISSN 0084-277X; R. 21 nr 1)
  Rodzaj pracy: referaty; zasięg: lokalny

Z09/2004/D-027

 1. Iwankiewicz Stanisław*, Frączkowski Kazimierz*: Audiometria wspomagana komputerem / Stanisław Iwankiewicz, Kazimierz Frączkowski. W: Zastosowanie komputerów w otolaryngologii. I Ogólnoposka konferencja, Wrocław, 30 maja 1987. Warszawa; Wrocław : PWN, 1989. s. 61-63, Summ., Rez.
  (Prace Naukowe Akademii Medycznej we Wrocławiu, ISSN 0084-277X; R. 21 nr 1)
  Rodzaj pracy: referaty; zasięg: lokalny

Z09/2004/D-026

 1. Frączkowski Kazimierz*: Audiometria komputerowa z uwzględnieniem potencjałów BAEP / Kazimierz Frączkowski. Biuletyn Techniczno-Informacyjny MERA. 1989, nr 5/6, s. 28-33, 4 rys., bibliogr. 10 poz.
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

Z09/2004/D-015

 1. Frączkowski Kazimierz*, Jagielski Józef*, Maciejewski Andrzej*: Patent. Polska, nr 145547. Układ do badania wywołanych potencjałów mózgowych. Int. Cl. A61B 5/04 Zgłosz. nr 246283 z 03.12.1985. Opubl. 31.12.1989 / Akademia Medyczna, Wrocław, PL ; Kazimierz Frączkowski, Józef Jagielski, Andrzej Maciejewski. 4 s. : 1 rys.
  Rodzaj pracy: patenty; zasięg: lokalny

Z09/2004/D-001

 1. Pośpiech Lucyna*, Frączkowski Kazimierz*, Iwankiewicz Jarosław*: Computer analysis of parameters of induced nystagmus / Lucyna Pośpiech, Kazimierz Frączkowski, Jarosław Iwankiewicz. Biocybernetics and Biomedical Engineering. 1988, vol. 8, nr 1-4, s. 97-106, 5 rys., 1 tab., bibliogr. 9 poz.
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: międzynarodowy

Z09/2004/D-011

 1. Frączkowski Kazimierz*: Stimulated biomagnetic responses from brain stem and cortex as a consequence of electromagnetic radiations - a project of the measuring system / Kazimierz Frączkowski. W: Photon emission from biological systems. Proceedings of the first international symposium, Wrocław, January 24-26, 1986 / Eds.: B. Jeżowska-Trzebiatowska [i in.]. Singapure; New Jersy; Hong Kong : World Scientific, cop. 1987. s. 127-135, 2 rys., bibliogr. 3 poz.
  Rodzaj pracy: referaty; zasięg: międzynarodowy

Z09/2004/D-009

 1. Gwóźdź Kazimierz*, Frączkowski Kazimierz*, Wolański Lesław*: Trebovanija v oblasti oborudovanija dlja informatizacii bol`nicy - pamjatnika Centra Zdrov`ja Pol`skoj Materi v g.Lodz` / Kazimierz Gwóźdź, Kazimierz Frączkowski, Lesław Wolański. W: Primenenie EBM v technikie i upravlenii proizvodstvom. COMPCONTROL '87. VIII Meżdunarodnaja konferencija. Materialy konferencii. Cz. 1. Vsecojuznyj Covet Nauczno-Techniczeskich Obscestv, Central`noe Pravlenie NTO Radiotechniki, Elektroniki i Svjazi imeni A. S. Popova, Meżdunarodnyj Podgotovitel`nyj Komitet Komkontrol`, [Moskva], 20-23 oktjabrja 1987. Moskva : b.w., [1987]. s. 116-120
  Rodzaj pracy: referaty; zasięg: międzynarodowy

Z09/2004/D-022

 1. Frączkowski Kazimierz*, Gwóźdź Kazimierz*, Wolański Lesław*: Aspekty ginekologiczno-położnicze w komputeryzacji Szpitala Pomnika CZMP w Łodzi / Kazimierz Frączkowski, Kazimierz Gwóźdź, Lesław Wolański. Biuletyn Techniczno-Informacyjny MERA. 1986, nr 11/12, s. 25-32, 1 rys., bibliogr. 4 poz.
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

Z09/2004/D-043

 1. Frączkowski Kazimierz*, Łazowski Jan*: Możliwości praktycznego zastosowania techniki komputerowej w szpitalu wojskowym / Kazimierz Frączkowski, Jan Łazowski. Lekarz Wojskowy. 1986, R. 62, nr 5/6, s. 347-350, bibliogr. 9 poz.
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

Z09/2004/D-049

 1. Frączkowski Kazimierz*, Pośpiech Lucyna*: Możliwości wykorzystania techniki komputerowej w badaniach elektronystagmograficznych / Kazimierz Frączkowski, Lucyna Pośpiech. Biuletyn Techniczno-Informacyjny MERA. 1984, nr 11/12, s. 60-62, 2 rys., bibliogr. 3 poz.
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

Z09/2004/D-042

 1. Frączkowski Kazimierz*: Badanie wywołanych potencjałów mózgowych wspomaganych komputerem / Kazimierz Frączkowski. Problemy Techniki w Medycynie. 1984, t. 15, nr 2, s. 103-110, 5 rys., 1 tab., bibliogr. 6 poz., Rez., Summ., Zsfg.
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

Z09/2004/D-002

 1. Jagielski Józef*, Maciejewski Andrzej*, Frączkowski Kazimierz*, Bryś Józef*, Bartosiewicz Wiesława*: Komputerowe badania wywołanych potencjałów mózgowych / Józef Jagielski, Andrzej Maciejewski, Kazimierz Frączkowski, Józef Bryś, Wiesława Bartosiewicz. W: Wybrane problemy inzynierii biomedycznej. Pod red. Macieja Nałęcza. Warszawa : PAN, 1983. s. 663-677, 4 rys., bibliogr. 19 poz.
  Rodzaj pracy: rozdziały w książkach; zasięg: lokalny

Z09/2004/D-025PRACE NIEPUBLIKOWANE 1. Betta Jan, Jastrzębska Joanna, Frączkowski Kazimierz, Gładysz Barbara, Kuchta Dorota, Marchwicka Ewa D, Prałat Ewa, Rola Paweł M, Walecka-Jankowska Katarzyna A, Ropuszyńska-Surma Edyta, Skomra Agnieszka, Ryńca Radosław, Klaus-Rosińska Agata, Mrzygłocka-Chojnacka Jagoda B: Success and failure factors of research ideas needing external financing / Jan Betta [i in.]. Raporty Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. 2017, Ser. PRE nr 19, 22 s.
  Bibliogr. [23] poz.
  Rodzaj pracy: raporty serii PRE

W08/2017/P-019

 1. Frączkowski Kazimierz*: Badanie narządu równowagi przy pomocy mikrokomputerowego systemu NYSTAGMUS / Kaziemierz Frączkowski. W: VIII Konferencja naukowo-szkoleniowa otolaryngologów wojskowej służby zdrowia, Wrocław-Duszniki Zdrój, 11-12.1991 : materiały naukowe / pod red. Piotra Zalewskiego, Jurka Olszewskiego. Łódź : Wojskowa Akademia Medyczna, 1991. s. 140-143
  Rodzaj pracy: referaty/komunikaty konf. niepubl.

W08/2016/D-031

 1. Frączkowski Kazimierz, Gładysz Barbara, Kuchta Dorota: Analysis of factors affecting the success of IT projects in Poland / Kazimierz Frączkowski, Barbara Gładysz, Dorota Kuchta. Raporty Inst. Organ. PWroc. 2014, Ser. PRE nr 3, 39 s. : 6 rys., 3 tab.
  Bibliogr. 53 poz.
  Rodzaj pracy: raporty serii PRE

I23/2014/P-003

 1. Frączkowski Kazimierz*: Metody badania słuchu z uwględnieniem wywołanych potencjałów słuchowych w systemie mikrokomputerowym AUDIOCOMP / Kaziemierz Frączkowski. W: VIII Konferencja naukowo-szkoleniowa otolaryngologów wojskowej służby zdrowia, Wrocław-Duszniki Zdrój, 11-12.1991 : materiały naukowe / pod red. Piotra Zalewskiego, Jurka Olszewskiego. Łódź : Wojskowa Akademia Medyczna, 1991. s. 149-151
  Rodzaj pracy: referaty/komunikaty konf. niepubl.

W08/2016/D-032

 1. Frączkowski Kazimierz*, Orędorz-Frączkowska Krystyna*, Janeczek Tadeusz*: Automatyczne tworzenie norm biologicznych BERA w wybranych grupach wiekowych w celach orzeczniczych / Kazimierz Frączkowski, Krystyna Orędorz-Frączkowska, Tadeusz Janeczek. W: VIII Konferencja naukowo-szkoleniowa otolaryngologów wojskowej służby zdrowia, Wrocław-Duszniki Zdrój, 11-12.1991 : materiały naukowe / pod red. Piotra Zalewskiego, Jurka Olszewskiego. Łódź : Wojskowa Akademia Medyczna, 1991. s. 65-67
  Rodzaj pracy: referaty/komunikaty konf. niepubl.

W08/2016/D-024

 1. Biliński Alfred*, Frączkowski Kazimierz*: Audiometria obiektywna w badaniach orzeczniczych / Alfred Biliński, Kaziemierz Frączkowski. W: VIII Konferencja naukowo-szkoleniowa otolaryngologów wojskowej służby zdrowia, Wrocław-Duszniki Zdrój, 11-12.1991 : materiały naukowe / pod red. Piotra Zalewskiego, Jurka Olszewskiego. Łódź : Wojskowa Akademia Medyczna, 1991. s. 58-60
  Rodzaj pracy: referaty/komunikaty konf. niepubl.

W08/2016/D-023

 1. Frączkowski Kazimierz*: Komputery szóstej generacji w świetle badań biocybernetycznych / Kazimierz Frączkowski. W: XXV-lecie informatyki wojskowej. Stan i perspektywy rozwoju : materiały z konferencji / Zarząd XIV Sztabu Generalnego WP ; Wojskowy Instytut Informatyki. Rynia : POW, 1986. s. 348-364, 7 rys., bibliogr. 8 poz.
  Rodzaj pracy: referaty/komunikaty konf. niepubl.

W08/2016/D-006