powrót do strony głównej
Wykłady z "Podstaw prowadzenia działalności gospodarczej"
Informacje potrzebne do zaliczenia przedmiotu

Wykład 1

Wykład 2 + dodatki

Wykład 3 biznesplan

Wykład 4

Wykład 5

Wykład 6