powrót do strony głównej
Wykłady z Metody wspomagania E-biznesu
Informacje potrzebne do zaliczenia przedmiotu

Wersje wykładów na zajęciach mog± się różnić od podanych poniżej.

Wykład 1 historia

Wykład 2 hosting

Wykład 2,3 e-commerce

Wykład 4 Zarz±dzanie e-sklepem

Wykład 5 logistyka w sklepie internetowym

Wykład 6 - marketing

Wykład 7 - Google AdWords

Wykład 8 - Pozycjonowanie