powrót do strony głównej
Wykłady z "Zaawansowane techniki wykorzystania internetu w predsiębiorstwie"
Informacje potrzebne do zaliczenia przedmiotu

Wersje wykładów na zajęciach mog± się różnić od podanych poniżej.

Wykład 0 Social Media

Wykład 1 historia

Wykład 2 domeny

Wykład 3 hosting

Wykład 4,5,6 e-commerce

Wykład 7 Zarz±dzanie e-sklepem

Wykład 8,9 logistyka w sklepie internetowym

Wykład 10 - marketing

Wykład 11 - Google AdWords

Wykład 12 - Pozycjonowanie

Materiały dodatkowe, historyczne - narzędzia

Materiały dodatkowe, historyczne - intranet, ASP

Materiały historyczne - e-commerce