Dr inż. Bogumiła Hnatkowska

 

Adiunkt
Instytut Informatyki Politechnika Wrocławskiej (I-32)
Wydział Informatyki i Zarządzania
Politechnika Wrocławska
Wyb. Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
e-mail:
Bogumila.Hnatkowska@pwr.edu.pl

 

Zainteresowania naukowe:

· Inżynieria oprogramowania

· Analiza i projektowanie systemów informatycznych

· Metodyki wytwarzania oprogramowania

· Wytwarzanie oprogramowania w oparciu o modele

· Języki dziedzinowe

· Jakość oprogramowania

 

Aktywność naukowa (członek komitetu programowego konferencji):

· International Conference on Information System Implementation and Modeling w latach 2005-2006.

· CEE-SET w latach 2008-2009, 2011

· KKIO w latach 2003, 2008-2014

· Workshop on Teaching Computational Science w latach 2009-2014

 

Granty badawcze (główny wykonawca):

· KBN nr 8 T11C 051 15, zakończony w 2000. Rozszerzenie języka UML dla potrzeb obiektowego projektowania systemów multimedialnych.

· KBN nr 4 T11C 045 22, zakończony w 2005. Analiza modeli systemów czasu rzeczywistego wyrażonych w języku UML.

· KBN nr 3 T11C 06430 MDA w projektowaniu systemów bazodanowych sterowane wymaganiami niefunkcjonalnymi, zakończony w 2008.

 

Wybrane publikacje:

· Dubielewicz Iwona, Hnatkowska Bogumiła, Huzar Zbigniew, Tuzinkiewicz Lech: Quality assurance in agile software development. Advances and applications in model-driven engineering. Vincente Gracía Díaz (i inni) eds. Hershey, PA: Information Science Reference, cop. 2014.

· Dubielewicz Iwona, Hnatkowska Bogumiła, Huzar Zbigniew, Tuzinkiewicz Lech: Problems of SUMO-like ontology usage in domain modelling. Intelligent Information and Database Systems: 6th Asian Conference, ACIIDS 2014, Bangkok, Thailand, April 7-9, 2014 : proceedings. Pt. 1 / Ngoc Thanh Nguyen [i in.] (Eds.). Cham [i in.]: Springer, cop. 2014.

· Hnatkowska Bogumiła, Radosław Tumidajewicz: Test case generation on the base of business rules described in structural natural language. Advances in software development / ed. Jakub Swacha. Warszawa : Polish Information Processing Society, 2013.

· Hnatkowska Bogumiła: Software Engineering Team Project : lessons learned. e-Informatica Software Engineering Journal. 2013, vol. 7, nr 1.

· Hnatkowska Bogumiła, Błasiak Anna: Towards formal expression of business rules written in Polis. Advanced information systems engineering workshops / Marko Bajec, Johann Eder (eds.). Berlin ; Heidelberg : Springer, cop. 2012.

· Dubielewicz Iwona, Hnatkowska Bogumiła, Huzar Zbigniew, Tuzinkiewicz Lech: Quality-driven database system development. Model-driven domain analysis and software development: architectures and functions. Janis Osis, Erika Asnina. Hershey; New York: Information Science Reference, cop. 2011.

· Dubielewicz Iwona, Hnatkowska Bogumiła, Huzar Zbigniew, Tuzinkiewicz Lech: Evaluation of software product quality based on ISO standards. Przegląd Elektrotechniczny. R. 86, nr 9, s. 230-233. 2010.

· Dubielewicz Iwona, Hnatkowska Bogumiła, Huzar Zbigniew, Tuzinkiewicz Lech: Metodyka QUAD : sterowane jakością wytwarzanie aplikacji bazodanowych. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2010.

· Hnatkowska Bogumiła, Kubisz Piotr: Logical data model transformations driven by non-functional requirements. 2010 6th Central and Eastern European Software Engineering Conference (CEE-SECR), Russian Federation, Moscow, 2010. Piscataway, NJ : IEEE, cop. 2010. s. 143-150.

· Hnatkowska Bogumiła, Kasprzyk Krzysztof Business rules modularization with AOP. Przegląd Elektrotechniczny. R. 86, nr 9, s. 234-238. 2010.

· Dubielewicz Iwona, Hnatkowska Bogumiła, Huzar Zbigniew, Tuzinkiewicz Lech: Quality-driven software development within MDA approach. International Review on Computers and Software. 2007 vol. 2, nr 6, s. 573-580.

· Dubielewicz Iwona, Hnatkowska Bogumiła: Improving software development process implemented in team project course. Lecture Notes in Computer Science. 2008 vol. 5102, s. 687-698.

· Dubielewicz Iwona, Hnatkowska Bogumiła, Huzar Zbigniew, Tuzinkiewicz Lech: Evaluation of MDA/PSM database model quality in the context of selected non-functional requirements. W: Proceedings of International Conference on Dependability of Computer Systems, DepCoS - RELCOMEX 2007, Szklarska Poręba, Poland, 14-16 June, 2007 / Eds Wojciech Zamojski [i in.]. Los Alamitos [i in.] : IEEE Computer Society [Press], cop. 2007. s. 19-26.

· Dubielewicz Iwona, Hnatkowska Bogumiła, Huzar Zbigniew, Tuzinkiewicz Lech: An approach to evaluation of PSM/MDA database models in the context of transaction performance. International Journal of Computer Science and Network Security. 2006 vol. 6, nr 10, s. 179-186.

Działalność dydaktyczna (wybrane prowadzone kursy):

· Projektowanie oprogramowania (Software Engineering)

· Projektowanie systemów informatycznych (Software System Development)

· Zaawansowane techniki programowania

 

Udział w programach partnerskich:

· Academic Training Partner Program
Visual Paradigm grants Institute of Informatics UML tools, BPMN tools, Agile Story Mapping tools and DFD tools under the Academic Training Partner Program

·  IBM Academic Initiative