Teoria i Inżynieria Ruchu Teleinformatycznego

MATERIAŁY

 

1. Przydział stacji bazowych

 

Sugestia: wykorzystać dopasowanie grafu dwudzielnego:

http://planetmath.org/encyclopedia/BipartiteMatching.html

(np. Algorytm Węgierski)

http://www.wikihow.com/Use-the-Hungarian-Algorithm

 

2. Modele mobilności

 

http://research.csc.ncsu.edu/netsrv/?q=content/mobility-model-and-mobility-aware-networking-group

http://www.barabasilab.com/pubs/CCNR-ALB_Publications/200512-09_PhysRevLtrs-ExactResults/200512-09_PhysRevLtrs-ExactResults.pdf

http://www.barabasilab.com/pubs/CCNR-ALB_Publications/201009-12_NaturePhysics-ModellingScaling/201009-12_NaturePhys-ModellingScalling.pdf

 

3. Social networks & reality mining

 

http://www.barabasilab.com/pubs-socialnets.php

 

http://kdl.cs.umass.edu/data/msn/msn-info.html

 

 

Inne:

 

http://reality.media.mit.edu/

 

http://crawdad.cs.dartmouth.edu/

 

Social Life of Routers

OMNeT++ Network Simulation Framework