TROCHĘ O SOBIE


Od 1988 roku pracuję w Politechnice Wrocławskiej w Katedrze Inteligencji Obliczeniowej (poprzednio w Instytucie Informatyki, który powstał z Wydziałowego Zakładu Informatyki). Jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym i jako nauczyciel przekazuję swoją wiedzę studentom. Moje naukowe fascynacje koncentrują się wokół możliwości, jakie kryją się pod pojęciem – inteligencja. Można powiedzieć, że zajmuję się zastosowaniem inteligencji obliczeniowej (ang. computational intelligence), a więc zastosowaniem sieci neuronowych, algorytmów genetycznych, logiki rozmytej i innych heurystyk. Obecnie jestem urzeczona metodami głębokiego uczenia i możliwościami, jakie dają przy rozwiązywaniu różnych rzeczywistych problemów. W 2015 roku w ramach projektu ENGINE zorganizowałam pierwsze w Polsce Warsztaty w dziedzinie głębokiego uczenia DArViNN - Deep Architectures for Vision and Natural Language Processing. Wykładowcami byli: Ruslan Salakhutinov, Roland Memisevic i Wojciech Zaremba.Moje ulubione powiedzenia

MOZNA UŻYWAĆ BEZ OGRANICZEŃ!!!


Co nie zabije, to wzmocni.
Nietzsche
Tylko ten nie popełnia błędów, kto nic nie robi.
Albert Einstein
Nic wielkiego nie udaje się osiągnąć bez entuzjazmu.
Ralph Waldo Emerson
Pierwszym krokiem do zdobycia mądrości jest cisza, drugim słuchanie, trzecim pamięć, czwartym praktyka, a piątym uczenie innych.
Solomon Ibn Gabriel