English

 
   
   

Menu

 
Strona główna
Badania naukowe
Konferencje
Publikacje
Dydaktyka
Prace dyplomowe
Kontakt
 
     
 
 

Dr hab. inż. Dariusz Król - Strona główna

Jestem zatrudniony na stanowisku adiunkta i pełnię funkcję kierownika Pracowni Informatyki Stosowanej w Katedrze Systemów Informatycznych na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. W latach 2012-2014 byłem zatrudniony na stanowisku Marie Curie Senior Research Fellow w Smart Technology Research Centre w ramach Faculty of Science and Technology na Bournemouth University (UK).

W pracy naukowej zajmuję się

  • propagacją wiedzy i jej ewaluacją,
  • metodami kooperacji, kolaboracji i integracji,
  • systemami wieloagentowymi, inteligentnymi, zrównoważonymi,
  • inteligencją obliczeniową i kolektywną,
  • systemami adaptacyjnymi i samoorganizującymi,
  • jakością danych, anomaliami i błędami.

W pracy dydaktycznej zajmuję się

  • zarządzaniem projektem informatycznym i wytwarzaniem oprogramowania,
  • programowaniem aplikacji webowych i mobilnych,
  • komputerowym rozwiązywaniem gier logicznych,
  • strukturami danych i algorytmami.

Ogłoszenia

 
 

Copyright (C) 1997-2016