English English     

 
  Strona główna   

  Badania 
  Konferencje
  Publikacje
  Dydaktyka
  Kontakt
 
 

Dr hab. inż. Dariusz Król

Jestem zatrudniony na stanowisku adiunkta i pełnię funkcję kierownika Pracowni Informatyki Stosowanej w Katedrze Systemów Informatycznych na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.

Zagadnienia działalności naukowo-badawczej

 • propagacja wiedzy i jej ewaluacja
 • metody kooperacji, kolaboracji i integracji
 • systemy wieloagentowe, inteligentne i zrównoważone
 • inteligencja obliczeniowa i kolektywna
 • systemy adaptacyjne i samoorganizujące
 • jakość danych, anomalie i cyberbezpieczeństwo

Zagadnienia działalności dydaktycznej

 • zarządzanie projektem informatycznym i wytwarzanie oprogramowania
 • programowanie aplikacji webowych i mobilnych
 • komputerowe rozwiązywanie gier logicznych
 • algorytmy i struktury danych
 • integracja systemów informatycznych

Ogłoszenia