English English     

 
  Strona główna   

  Badania 
  Konferencje
  Publikacje
  Dydaktyka
  Kontakt
 
 

Dr hab. inż. Dariusz Król, profesor PWr

Jestem zatrudniony na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Informatyki Stosowanej na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej i pełnię funkcję kierownika Pracowni Inżynierii Wiedzy.

Zagadnienia działalności naukowo-badawczej

  • Inżynieria wiedzy, techniki akwizycji i grywalizacji, metody kooperacji, kolaboracji, predykcji i integracji
  • Systemy wieloagentowe, adaptacyjne i zrównoważone
  • Jakość danych, metryki i metody identyfikacji anomalii
  • Inteligentna produkcja, analiza predykcyjna, modele ontologiczne, techniki kognitywne, uczenie głębokie

Zagadnienia działalności dydaktycznej

  • zarządzanie projektem informatycznym i wytwarzanie oprogramowania
  • programowanie aplikacji webowych i mobilnych
  • komputerowe rozwiązywanie gier logicznych
  • algorytmy i struktury danych
  • integracja systemów informatycznych

Ogłoszenia