rysunki/mojafotka.jpg (857879 bytes)

   Witam na swojej witrynie                               Welcome to my home page

     Strona w przebudowie                                                                                          Page under construction

Halina Kwaśnicka

tel: (+48) (71) 320 23 97 fax: (48 71) 321 10 18    E-mail: halina.kwasnicka@pwr.edu.pl

polkula.gif (1408 bytes)Wersja polska                            angkula.gif (1496 bytes)English version

em.gif (25432 bytes)
E-mail:halina.kwasnicka@pwr.wroc.pl

Katedra Inteligencji Obliczeniowej
Politechnika Wrocławska
Wydział Informatyki i Zarządzania
Wyb. Wyspiańskiego 27
51-370 Wrocław

Department of Computational Intelligence
Wroclaw University of Science and Technology
Faculty of Computer Science and Management
Wyb.
Wyspianskiego 27
51-370 Wroclaw, Poland

ZATRUDNIENIE I FUNKCJE

·         Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Informatyki i Zarządzania, Politechnika Wrocławska

POPRZEDNIO

·         Zastępca Dyrektora Instytutu Informatyki ds. Badań Naukowych

·         Kierownik Zakładu Sztucznej Inteligencji w Instytucie Informatyki

·         Kierownik Katedry Inżynierii Oprogramowania w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania we Wrocławiu

·         Opiekun naukowy Koła Naukowego Sztucznej Inteligencji CJANT

·         Koordynator Dolnośląskiego Festiwalu Nauki na Politechnice Wrocławskiej (2000 – 2003)

·         Organizator międzynarodowej konferencji ISDA 2005, serii warsztatów i sympozjów, m.in.: AAIA, AIMaVIG

·         Adiunkt w Ośrodku Badań Prognostycznych, Politechnika Wrocławska

EDUKACJA

  • Profesor: 2009/04/03; nauki techniczne. IBS PAN, Warszawa
  • Habilitacja: 2000/04/12; Wydział Elektroniki, Politechnika Wrocławska (informatyka, sztuczna inteligencja)
  • Doktorat: Instytut Cybernetyki Technicznej, Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej
  • Magister inż.: Instytut Cybernetyki Technicznej, Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej

STAN CYWILNY: Zamężna, dwóch synów (Jakub, Mateusz) i dwie wspaniałe małe dziewczynki (wnuczki)

PRESENT POSITION

·         Full professor of Computer Science, Department of Computational Intelligence

·         Head of Department of Computational Intelligence, Wroclaw University of Science and Technology

·         Head of the PhD Study at The Faculty of Computer Science and Management, WUST, Poland

PAST

·         Deputy Director for Scientific Researches of Institute of Informatics

·         Head of Artificial Intelligence Division

·         Head of the Department of Software Engineering, Wroclaw College of Management and Finance, Wroclaw

·         Mentor of Students Scientific Forum on AI CJANT

·         Coordinator of Lower Silesia Festival of Science organized in WRUST, 200 – 2003

·         Organizer of International Conferences an workshops (ISDA 2005, AAIA, AIMaVIG)

·         Associated professor at Futures Research Center, Wroclaw University of Science and Technology

EDUCATION:

·         Title of professor (the highest scientific title in Poland, awarded by the President of the RP, after the verification by the adequate Scientific Council): Systems Research Institute, Polish Academy of Sciences, 2009

·         Doctor of Science (habilitation): Faculty of Electronics, Wroclaw University of Science and Technology, 2000

·         PhD: Institute of Engineering Cybernetics, Wroclaw University of Science and Technology

·         M.Sc. and Engineer: Institute of Engineering Cybernetics, Wroclaw University of Science and Technology  

MARITAL STATUS: Married, two sons (Jakub and Mateusz) and two granddaughters