Information for students

Integracja Systemów Informacyjnych

Wykład

 • Zajęcia prowadzone online. Link do spotkań ZOOM będzie wysyłany dzień przed zajęciami.
 • Obecność na wykładzie nie jest obowiązkowa.
 • Kolokwium zaliczeniowe na ostatnim wykładzie (16.06.2021), do zdobycia jest 20 punktów (80% punktów oceny końcowej).
 • Ocena z projektu (20% punktów oceny końcowej) - pozytywna ocena zaokrąglana w dół
 • Końcowa ocena jest ustalana na podstawie poniższej tabeli:

  Punkty 13-15 16-18 19-21 22-23 24-25
  Ocena dst dst+ db db+ bdb

Literatura

 • Sam Newman, Budowanie mikrousług
 • Susan J Fowler, Mikrousługi : wdrażanie i standaryzacja systemów w organizacji inżynierskiej
 • Kevin Howard Goldberg XML: przewodnik po świecie XML.
 • Bruce Morgan, Mikroserwisy w akcji
 • Matjaz B. Juric [et al.], Business process driven SOA using BPMN and BPEL.
 • Web Services, Service-Oriented Architectures, and Cloud Computing. Barry D.K. Second Edition: The Savvy Manager's Guide, Morgan Kaufmann
 • Bhakti Mehta, REST: najlepsze praktyki i wzorce w języku Java
 • REST: Advanced Research Topics and Practical Applications. Pautasso C., Wilde E., Alarcon R.
 • Walmsley P., Definitive XML Schema, 2nd Edition, Prentice Hall, 2012
 • Dossot D., D'Emic J., Romero V., Mule in Action, Manning Publications, Sec. Edition, 2013
 • Barry D.K., Web Services, Service-Oriented Architectures, and Cloud Computing, Second Edition: The Savvy Manager's Guide, Morgan Kaufmann; 2-nd edition, 2013
 • Laliwala Z., Samad A., Desai A., Vyas U., Mule ESB Cookbook, Packt Publishing, 2013
 • Carter R., Getting Started with Mule Cloud Connect: Accelerating Integration with SaaS, Social Media, and Open APIs, O'Reilly Media, 2013
 • Rotem-Gal-Oz A., SOA Patterns, Manning Publications, 2012
 • Pautasso C., Wilde E., Alarcon R., REST: Advanced Research Topics and Practical Applications, Springer, 2013
 • B. Gold-Bernstein and W. A. Ruh, Enterprise integration: the essential guide to integration solutions. Addison-Wesley, 2005
 • Matjaz B. Juric [et al.], SOA approach to integration: XML, Web services, ESB, and BPEL in real-world SOA projects. Birmingham : Packt Publishing, cop. 2007.
 • Kanjilal J., ASP.NET Web API: Build Restful Web Applications and Services on the .NET Framework, Packt Publishing Limited, 2013
 • Subrahmanyam A., RESTful web services cookbook, Sebastopol, Calif. : O’Reilly, 2010
 • Delia P., Borg A., Mule 2 : a developer’s guide to ESB and integration platform, Berkeley: Apress, 2008
 • E. Cerami, Web services essentials. O'Reilly Media, Inc., 2002.
 • Krafzig, K. Banke, and D. Slama, Enterprise SOA: service-oriented architecture best practices. Prentice Hall PTR, 2005.
 • A. Prencipe, A. Davies, M. Hobday, and M. Hobday, The business of systems integration. Oxford University Press, 2005.

Przydatne odnośniki