Domowa - Publikacje - S3 - Badania - Studenci

 

Prof. dr hab. inż. Rafał Weron

Specjalizacja: ekonomia energetyczna, prognozowanie, zarządzanie ryzykiem, ekonomia obliczeniowa


Kierownik Zespołu Modelowania Ekonomicznego w Katedrze Badań Operacyjnych, Finansów i Zastosowań Informatyki, członek Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN, pomysłodawca i przewodniczący Komitetu Programowego serii konferencji Energy Finance Christmas (EFC) Workshops, redaktor czasopism ARGO, Computational Statistics, Gospodarka Narodowa, Journal of Energy Engineering, Journal of Energy Markets oraz Operations Research and Decisions. Aktywnie zajmuje się zarządzaniem ryzykiem i prognozowaniem na rynku energii oraz stosowaniem narzędzi statystyki obliczeniowej do zagadnień finansowych i ubezpieczeniowych. Interesuje się również modelowaniem agentowym, ekonomią obliczeniową, wyceną instrumentów pochodnych, inżynierią finansową, modelowaniem stochastycznym oraz analizą szeregów czasowych. Jest autorem cieszącej się niesłabnącym zainteresowaniem monografii Modeling and Forecasting Electricity Loads and Prices: A Statistical Approach (Wiley, 2006) oraz współautorem czterech innych książek. Opublikował ponad 80 rozdziałów w monografiach oraz artykułów naukowych (w szczególności w prestiżowych czasopismach z listy filadelfijskiej: Energy, Energy Economics, Energy Policy, IEEE Transactions on Power Systems, IEEE Transactions on Smart Grid, International Journal of Forecasting czy Renewable and Sustainable Energy Reviews), w tym obszerny artykuł przeglądowy dot. prognozowania cen energii elektrycznej. Posiadając doktorat (1999) z matematyki finansowej oraz habilitację (2009) i tytuł profesora (2015) z nauk ekonomicznych, jest często zatrudniany jako konsultant firm finansowych, energetycznych oraz informatycznych.

Adres pocztowy:
Katedra Badań Operacyjnych, Finansów
i Zastosowań Informatyki
Politechnika Wrocławska
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
Dane kontaktowe:
Tel.: 071-320-4525
Faks: 071-320-3432
E-mail: Rafal.Weron \at\ pwr.edu.pl
URL: https://www.ii.pwr.edu.pl/~rweron/index_pl.html

Last modified on 2018-03-16