SNG@WrUT - logo
Next meeting:

School holidays...

  Wrocław University of Technology
Menu
Events
Events

Our goal is to meet every second Monday at the Wrocław University of Technology. Please visit this website regularly for upcoming meeting announcements.

Upcoming events

School holidays...

Past events

When: 2014-02-13, 11:15 AM
Where: Wrocław University of Technology, bldg. A-1, room 202 (seminary room of Division of Information Systems)
Agenda: Download invitation file 11:15-12:15 AM - Jarosław Jankowski (West Pomeranian University of Technology, Szczecin): “Presentation of an article Modeling Multi-state Diffusion Process in Complex Networks: Theory and Applications by Yishi Lin et al. 1:15-2:30 PM - Andrzej Misiaszek (Wrocław University of Technology, Wrocław): “Sentiment analysis

When: 2013-05-27, 1:15 PM
Where: Wrocław University of Technology, bldg. C-3, room 22
Agenda: Download invitation file 1:15-3:00 PM - prof. Bolesław K. Szymański (Rensselaer Polytechnic Institute, USA): “Impact of Social Networks on Human Mobility and Influence of Opinions

When: 2013-02-11, 12:45 PM
Where: Wrocław University of Technology, bldg. A-1, room 202 (seminary room of Division of Information Systems)
Agenda: Download invitation file
12:45-1:40 PM - Anna Zygmunt, Jarosław Koźlak and Bogdan Gliwa (AGH University of Science and Technology, Kraków): “An overview of current researchDownload presentation file 1:50-2:20 PM - Jarosław Jankowski (West Pomeranian University of Technology, Szczecin): "CyberEmotions 2013 conference - summary"

When: 2012-12-17, 9:30 AM
Where: Wrocław University of Technology, bldg. A-1, room 202 (seminary room of Division of Information Systems)
Agenda: Download invitation file
9:30-10:30 AM - Krzysztof Juszczyszyn (Institute of Informatics at Wrocław University of Technology): “Network of web servicesDownload presentation file 10:40-12:00 AM - Anita Zbieg (Wrocław University of Economics, University of Wrocław) and Błażej Żak (Wrocław University of Technology): "Mapping entrepreneurship ecosystem network" Download presentation file

When: 2012-06-12, 3:00 PM
Where: Wrocław University of Technology, bldg. A-1, room 202 (seminary room of Division of Information Systems)
Agenda: Download invitation file
3:00-4:00 PM - Andrzej Jarynowski (Institute of Physics, Jagiellonian University) “Wykorzystanie sieci społecznych kontaktów w problemie rozprzestrzenienia się gronkowca złocistego (MRSA) w szpitalachDownload presentation file Download presentation file 5:00 PM - ... - social event: watching UEFA EURO 2012™ matches

When: 2012-05-15, 10:00 AM
Where: Wrocław University of Technology, bldg. A-1, room 202 (seminary room of Division of Information Systems)
Agenda: Download invitation file
10:00-11:00 AM - Tomasz Filipowski (Institute of Informatics at Wrocław University of Technology): “Correcting evaluation bias of relational classifiers with network cross validation 11:15-12:15 AM - Andrzej Jarynowski (Institute of Physics, Jagiellonian University): "Social networks in epidemic modelling" Download presentation file

When: 2012-04-17, 9:30 AM
Where: Wrocław University of Technology, bldg. A-1, room 202 (seminary room of Division of Information Systems)
Agenda: Download invitation file
9:30-10:45 AM - Radosław Nielek (Polish-Japanese Institute of Information Technology): “Projektowanie algorytmów wspierających realizację celów społecznych 11:00-12:00 AM - Jarosław Wąs (AGH University of Science and Technology): “Modelowanie zachowań i dynamiki tłumu

When: 2012-03-13, 9:30 AM
Where: Wrocław University of Technology, bldg. A-1, room 202 (seminary room of Division of Information Systems)
Agenda: Download invitation file
9:30-10:20 AM - Piotr Szymański (Network Sunrise, Institute of Informatics and Mathematics at Wrocław University of Technology): “Budowanie sieci społecznej w praktyce 10:30-11:30 AM - Michał Kozielski, Łukasz Warchał (Silesian University of Technology): “Analiza gęstości danych w zastosowaniu do analizy społeczności w sieciach społecznychDownload presentation file View presentation 11:45-12:45 AM - Anna Zygmunt, Jarosław Koźlak (AGH University of Science and Technology): “Analiza grup w blogosferzeDownload presentation file

When: 2012-02-14, 9:30 AM
Where: Wrocław University of Technology, bldg. A-1, room 202 (seminary room of Division of Information Systems)
Agenda:
9:30-12:30 AM - Agata Fronczak (Faculty of Physics at Warsaw University of Technology): “Sieci handlu światowego jako przykład sieci o zadanym strukturalnym hamiltonianie sieciowymDownload presentation file Download presentation file

When: 2012-01-10, 9:30 AM
Where: Wrocław University of Technology, bldg. A-1, room 202 (seminary room of Division of Information Systems)
Agenda:
9:30-10:15 AM - Tomasz Kajdanowicz (Institute of Informatics at Wrocław University of Technology): “Klasyfikacja wielo-etykietowa z wykorzystaniem Boostingu 10:15-11:00 AM - Dominik Popowicz (Silesian University of Technology): “Finding Statisticaly Significant Communities in Networks 11:00-11:45 AM - Michał Kozielski (Silesian University of Technology): “Metody identyfikacji społeczności nachodzących na siebieDownload presentation file 12:00-12:45 AM - Łukasz Warchał (Silesian University of Technology): “Multilabel-classification

When: 2011-12-13, 9:30 AM
Where: Wrocław University of Technology, bldg. A-1, room 202 (seminary room of Division of Information Systems)
Agenda:
9:00-9:45 AM - Krzysztof Juszczyszyn (Institute of Informatics at Wrocław University of Technology): “Local topology of complex networks - research challenges and applicationsDownload presentation file 9:50-10:10 AM - Jarosław Jankowski (West Pomeranian University of Technology): “Modelowanie i symulacja przypływu komunikatów marketingowych w sieciach społecznych 10:15-11:00 AM - Anita Zbieg (Wrocław University of Economics, University of Wrocław) and Błażej Żak (Wrocław University of Technology): “Badanie opinii i postaw w sieci relacji społecznychDownload presentation file 11:10-11:40 AM - Agata Jużyk (KGHM Cuprum): “Doświadczenia ze współpracy nauki i biznesu w KGHM Cuprum

When: 2011-11-15, 10:00 AM
Where: Wrocław University of Technology, bldg. A-1, room 202 (seminary room of Division of Information Systems)
Agenda:
A short summary of recent conferences (ASONAM, SocInfo, SocialCom, CASoN) Łukasz Warchał (Silesian University of Technology): “(TO DO) Dominik Popowicz (Silesian University of Technology): “(TO DO) Radosław Michalski (Institute of Informatics at Wrocław University of Technology): “Sieci społeczne i struktury organizacyjne, ewolucja sieci społecznychDownload presentation file

When: 2010-04-09, 3:00 PM
Where: Wrocław University of Technology, bldg. A-1, room 202 (seminary room of Division of Information Systems)
Agenda:
Katarzyna Musiał (Institute of Informatics at Wrocław University of Technology): “Complex Networks in a NutshellDownload presentation file

When: 2009-04-20, 5:00 PM
Where: Wrocław University of Technology, bldg. A-1, room 202 (seminary room of Division of Information Systems)
Agenda:
Krzysztof Juszczyszyn (Institute of Informatics at Wrocław University of Technology): “Badanie cech lokalnej topologii sieci społecznych metodš analizy motywów sieciowych" Download presentation file

When: 2009-04-06, 5:00 PM
Where: Wrocław University of Technology, bldg. A-1, room 202 (seminary room of Division of Information Systems)
Agenda:
Radosław Michalski (Institute of Informatics at Wrocław University of Technology): “Centralność w sieciach społecznychDownload presentation file

When: 2009-03-30, 5:00 PM
Where: Wrocław University of Technology, bldg. A-1, room 202 (seminary room of Division of Information Systems)
Agenda:
Piotr Bródka (Institute of Informatics at Wrocław University of Technology): “Wprowadzenie do analiz sieci społecznychDownload presentation file

When: 2008-01-31, 5:00 PM
Where: Wrocław University of Technology, bldg. A-1, room 202 (seminary room of Division of Information Systems)
Agenda:
Krzysztof Juszczyszyn (Institute of Informatics at Wrocław University of Technology): “Detekcja motywów w złożonych strukturach sieciowych - perspektywy zastosowańDownload presentation file

When: 2007-11-22, 5:00 PM
Where: Wrocław University of Technology, bldg. A-1, room 202 (seminary room of Division of Information Systems)
Agenda:
Patrycja Szwed: “Miary wykorzystywane w wyznaczaniu centralnosci w sieciach społecznychDownload presentation file Szymon Szylko: “Algorytmy służace do wyznaczania centralnosci w sieciach społecznychDownload presentation file

When: 2007-10-25, 5:00 PM
Where: Wrocław University of Technology, bldg. A-1, room 202 (seminary room of Division of Information Systems)
Agenda:
Przemysław Kazienko, Katarzyna Musiał (Institute of Informatics at Wrocław University of Technology): “Wprowadzenie do sieci społecznychDownload presentation file