dr inż. Magdalena Turowska        

 

 

 

Politechnika Wrocławska

Katedra Informatyki

bud. C-3,  p.112

e-mail: Magdalena.Turowska@pwr.edu.pl

 

 

 
MATERIAŁY  DO ZAJĘĆ  DYDAKTYCZNYCH
 
    
       STREATEGIE TECHNICZNE I INNOWACYJNE
                
                tematy 1
               
 
                             
               SZTUCZNA  INTELIGENCJA
 
                lista 1
 
                lista 2
                               
 
                       
               INTEGRACJA  SYSTEMU
                
                Seminarium tematy
 
                wykład 1
 
                wykład 2
 
                wykład 3
 
                wykład 4