Dedukcyjne bazy danych


Program wykładu

   Wprowadzenie
     05.10.2012 - Wprowadzenie, motywacja [1, chapter 1] (notatki01)
     12.10.2012 - Podstawy programowania w logice [1, chapter 2] (notatki02)
     19.10.2012 - Zasada rezolucji [1, chapter 2] (notatki03)
     26.10.2012 - Prolog [1, chapter 2]
     09.11.2012 - Prolog a bazy danych [1, chapter 3]
     16.11.2012 - Jezyk Datalog I [DES User's Manual, chapter 4]
     23.11.2012 - Jezyk Datalog II [DES User's Manual, chapter 4]
     30.11.2012 - Obliczanie zapytań języka Datalog I [1, chapter 4]
     07.12.2012 - Obliczanie zapytań języka Datalog II [1, chapter 4]
     11.12.2012 - Optymalizacja Datalogu I [1, chapter 8]
     21.12.2012 - Optymalizacja Datalogu II [1, chapter 8]
     04.01.2013 - Specyfikacja więzów integralności [1, chapter 11]
     11.01.2013 - Projektowanie bazy wiedzy [1, chapter 5-6]
     18.01.2013 - Jakość bazy wiedzy [1, chapter 7]
   Zaliczenie:
     25.01.2012 - Kolokwium zaliczeniowe (Wyniki)

Literatura: