photo of Aleksander Zgrzywa

Aleksander Zgrzywa

Stanowisko

dr hab. inż. Aleksander Zgrzywa, prof. PWr.

Wykształcenie

1970   mgr inż., Zakład Automatów, Instytut Cybernetyki Technicznej, Politechnika Wrocławska, tytuł pracy: "Zagadnienie zajętości jednostki centralnej systemu cyfrowego"
1976   dr inż., Instytut Cybernetyki Technicznej, Politechnika Wrocławska, tytuł rozprawy: "Modele procesów przepływu informacji w pamięciach dwupoziomowych z wykorzystaniem łańcuchów Markowa"
1999   dr hab. inż., Wydział Elektroniki, Politechnika Wrocławska, tytuł rozprawy: "Ocena efektywności systemów informacyjnych metodami kolejkowymi"

Zatrudnienie

1970 - 1976   Instytut Cybernetyki Technicznej, Politechnika Wrocławska
1976 - 1985   Wydzial Informatyki i Zarządzania, Politechnika Wrocławska
Rok akademicki 1981/82   Dyrektor Biblioteki Głównej i OINT, Politechnika Wrocławska
1985 - 1987   Department of Electrical Engineering, College of Engineering, Basrah University, Irak
1987 - do chwili obecnej   Zakład Systemów Informacyjnych, Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Wrocławska
Pół etatu:
1993 - 2001  
Instytut Bibliotekoznawstwa, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Wrocławski

Dorobek dydaktyczny

 • Wykłady, laboratoria, projekty i seminaria na różnych typach studiów - także na studiach doktoranckich
 • Promotorstwo około osiemdzisieciu prac dyplomowych
 • Tematyka wykładów
  • Języki programowania
  • Sieci komputerowe
  • Systemy informacyjne
  • Modelowanie systemów
  • Sztuczna inteligencja
Aktywne uczestnictwo w tworzeniu i doskonaleniu programów nauczania dla różnych typów studiów na Politechnice Wrocławskiej, Universytecie Wrocławskim, University of Basrah w Iraku i Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów we Wrocławiu.

Badania naukowe

 • Systemy Informacyjne
 • Efektywność Sieciowych Systemów Informacyjnych
 • Zastosowanie Metod i Technik Sztucznej Inteligencji w Systemach Informacyjnych
 • Wykorzystanie Teorii Sieci Kolejkowych do Oceny Efektywności Sieciowych Systemów Informacyjnych

Kształcenie kadr

Promotorstwo przygotowywanych obecnie rozpraw doktorskich:
 • Pozyskiwanie wiedzy w systemie agenckim z wykorzystaniem metod eksploracji danych
 • Modelowanie negocjujących systemów wieloagentowych z wykorzystaniem sieci Petriego
 • Wyszukiwanie informacji z wykorzystaniem sieci Bayesa

Członkostwo Towarzystw Naukowych

 • Polskie Towarzystwo Informatyczne
 • Wrocławskie Towarzystwo Naukowe
 • IEEE, Computer Society, Senior Member
 • The International Institute for Advanced Studies in Systems Research and Cybernetics, Fellow Member

Dorobek naukowy

Publikacje

Promotorstwa doktoratów